Ajankohtaista

Nuoret tuovat esille ihmiskaupan vaaroja Laosissa

Kohottamalla lasten ja nuorten itsetuntoa ehkäistään ihmiskauppaa. Fida on tehnyt vuosien ajan Laosissa työtä lasten ja nuorten parissa. Samalla autetaan koko yhteisöä.

Kolme vuotta sitten Fidan järjestämään ShineHope-kurssiin osallistui 17-vuotias nuori nainen, joka kysyi ensimmäisen tunnin jälkeen, onko sellaisella ihmisellä arvoa, joka myy itseään. Kurssille osallistuminen muutti tytön elämän. Kurssin jälkeen hän jatkoi keskeytyneitä opintojaan lukiossa ja tekee nyt töitä ruokaravintolassa kerätäkseen rahaaa jatko-opintoihin. Iltaisin hän opiskelee englantia.

Tyttöjen ShineHope-kurssi ja poikien Strenght-kurssi on osa maailmanlaajuista ohjelmaa, joka ehkäisee ihmiskauppaa. Kurssilla rohkaistaan osallistujia ymmärtämään oma arvonsa, voimansa ja tarkoituksensa. Vuosien 2011-2018 aikana vastaavan Fidan järjestämän kurssin Laosissa on käynyt jo 297 tyttöä ja 165 poikaa.

Nuorten on tärkeää ymmärtää, että he ovat arvokkaita eikä heitä voi kohdella miten tahansa. Kun nuoret ymmärtävät arvonsa ja heillä on parempi itsetunto, he pystyvät myös puolustamaan itseään paremmin, sanoo Fidan hanketyöntekijä Titta Jakonen.

Ihmiskaupan ehkäisy tärkeä osa Fidan toimintaa

Viime vuosien aikana Laosin kehitysyhteistyöhankkeissa on huomiotu muutenkin ihmiskaupan ennaltaehkäisy. Laiton työ ja ihmiskauppa on Thaimaan rajalla olevassa valtiossa ongelma, sillä laolaisen on helppo mennä Thaimaahan lähes samanlaisen kielen takia. Lisäksi valtioita erottaa vain rajalla virtaava Mekong-joki. Ihmisillä on usein myös rajalliset tiedot siitä, miten lähteä turvallisesti siirtotyöläiseksi ja he eivät välttämättä tiedosta vaaraa joutua mukaan ihmiskauppaan.

Yksi haavoittuvista ryhmistä ovat maaseudulla asuvat nuoret. Köyhyys ja mahdollisuuksien puuteesta johtuva toivottomuus saattaa ajaa heidät lähtemään paremman tulevaisuuden ja toimeentulon perässä pois maasta. Fida on tehnyt 16 vuotta kehitysyhteistyötä maaseudun kouluissa. Hanke tuli päätökseen joulukuussa ja siinä oli mukana vuosien aikana 12 koulua. Koulujen valmiuksia parannettiin konkreettisesti esimerkiksi uusituin koulurakennuksin, ja kehittämässä mukana oli koko kyläyhteisö.

Nuoria rohkaistaan käyttämään lahjojaan

Tällä hetkellä Savannakhethin kaupungissa toimii Fidan nuorisokeskus Savan Centre. Keskuksen ideana on olla tukikohta, jossa nuoret voivat viettää aikaa ja harrastaa. Samalla he saavat tietoa esimerkiksi ihmiskaupan vaaroista.

Laosissa nuoriin kohdistuu paljon odotuksia vanhempien taholta. He kantavat usein jo taloudellista huolta omista perheistään. Keskuksen tarkoitus on tukea nuorten koulutyötä ja rohkaista heitä heidän haaveissaan. Keskuksella on tarjolla eri harrastuksia nuorten oman kiinnostuksen mukaan. Siellä on pallokenttä, jossa pelata ja instrumentteja, joilla soittaa. Lisäksi on kirjasto ja studio. Keskuksella nuoret saavat tietoa terveellisistä elämäntavoista ja heitä rohkaistaan tekemään hyviä valintoja elämässään. Tärkeintä on, että paikalla on nuoria kuuntelevia ja arvostavia aikuisia.

Savan Centre on kuin toinen koti. Olen oppinut täällä monia uusia asioita, kuten bändissä soittamista ja englantia. Olen myös rohkaistunut käyttämään lahjojani. Olen tosi kiitollinen siitä ja toivon toiminnan jatkuvan, sanoo 15-vuotias Nang.

Kuva: Nuoret keskustelevat ja harrastavat Fidan tukemassa nuorisokeskuksessa Savannakhetissa.

* * *

Nuorilta oma ihmiskaupasta varoittava elokuva

Nuoret Savan Centrellä haluavat varoittaa toisia ihmiskaupan vaaroista. He kuvasivat ja näyttelivät oman lyhytelokuvan, joka perustuu tositapahtumiin. Siinä nuori saa houkuttelevan työtarjouksen naapurimaasta. Vaikka vähän pelottaa, ja paperit hoidetaan pimeästi, nuori päättää lähteä. Pian kuitenkin työn todellinen luonne ja inhottavat kasvot paljastuvat. Poika joutuu orjatyöhön pimeään autotehtaaseen.

– Lyhytelokuvan kautta haluamme herättää nuoria miettimään, että mikäli joku tarjoaa liian hyvältä kuulostavaa työtä, siihen kannattaa suhtautua kriittisesti, sanoo elokuvan editoinut ja ohjannut Manisakhone Phasayavong.

Lyhyelokuva oli osa Phondeua-nimisellä koululla järjestettyä ihmiskaupan vastaista kampanjaa. Elokuva jaettiin myös DVD-tallenteena oppilaille.


Teksti ja kuva: Noora Palola