Ajankohtaista

Kirkko keskellä kylää tuo puhtia kansalaisyhteiskunnalle

Ulkoministeriön arviosta käy ilmi, että Fida ja sen kirkkokuntakumppanit toimivat ruohonjuuritasolla ja tavoittavat hyvin paikalliset ja kaikkein köyhimmätkin yhteisöt. Varojen käyttö on tehokasta ja apu menee perille.

Tuoreesta arviosta käy ilmi, että Fida ja sen paikalliset kumppanit toimivat parhaimmillaan kuin kirkko keskellä kylää:  ne tavoittavat ruohonjuuritasolla hyvin paikalliset ja kaikkein köyhimmätkin yhteisöt. Varojen käyttö on tehokasta ja apu menee perille.

Tavoitteena kirkko, joka toimii paikallisyhteisöjen parhaaksi

Fida toimii yhteistyössä pääosin paikallisten helluntaikirkkokuntien kanssa. Arvion mukaan Fidan vaikutus kumppanikirkkoihin on suuri, ja niillä on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.

– Keskitymme kumppanuuteen, ja sen toimivuudesta meillä on varmuus ja näyttöä, kuten tämä riippumaton arviointi nyt osoittaa.

– Tuemme kumppaneita, jotta niiden sosiaalinen työ moninkertaistuisi, emmekä luo itsestämme kopioita. Vahvistamme työllämme ensisijaisesti juuri kansalaisyhteiskuntaa, sanoo toiminnanjohtaja Harri Hakola.

Arvioija rohkaisee hakemaan uusia kumppanuuksia helluntaikirkkokuntien ulkopuolelta ja verkostoitumaan vielä aktiivisemmin oppimisen ja asiantuntemuksen vahvistamiseksi.

Suomalaisuus on valttia maailmalla

Fidan varojen käyttö on kustannustehokasta, ja apu menee perille. Arviointi kuitenkin suosittelee keskittämään työtä entistä vahvemmin niin alueellisesti kuin temaattisesti, jotta sen vaikuttavuus kasvaa.

Myös työn pitkäaikaisten vaikutusten seurantaa ja raportointia sekä hankkeiden kestävyyttä tulee kehittää.

Fidan työn arvioitiin vastaavan niin kehityspoliittisia linjauksia kuin hyödynsaajien tarpeita. Fidan humanitaarinen työ noudattaa kansainvälisiä avunannon periaatteita, eikä avunsaajia erotella tai avunantoa ehdollisteta.

Fidan ja sen paikallisten kumppaneiden henkilökunta todettiin arvioinnissa erityisen sitoutuneeksi. Järjestön suomalaisuus tunnistetaan maailmalla ja sitä pidetään myönteisenä ominaisuutena.

Mittava arviointi selvittää suomalaisten järjestöjen työtä

Ulkoministeriö teettää parhaillaan historiallisen laajaa järjestöarviointia. Siinä arvioidaan ministeriön ohjelmatukea ja humanitaarisen avun tukea saavia kansalaisjärjestöjä ja niiden työtä vuosina 2010–2016.

Riippumaton arviointi tehdään kolmessa osassa. Ensimmäinen osa valmistui syyskuussa 2016, kolmas valmistuu elokuussa 2017.

Nyt valmistuneessa toisessa osassa arvioitiin Fida, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Suomen Punainen Risti ja Suomen World Vision.

Arvioinnin toisen osan yhteenvedon mukaan kansalaisjärjestöjen apu menee perille hauraissa valtioissa ja vaikeissakin toimintaympäristöissä.

Järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmat ja humanitaarisen avun hankkeet ovat hyvin linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa. Järjestöjen työ pelastaa ihmishenkiä, edistää inhimillistä kehitystä ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.