Ajankohtaista

Kirja-arvostelu: Naisten voima – Lääkäri toivon ja parannuksen lähettiläänä

Mies sinisessä puvussa kirja kädessään.

Denis Mukwege, suom. Tero Valkonen. Tammi 2023. Englanninkielinen alkuteos: The Power of Women. A Doctors Journey of Hope and Healing.

“Äidilleni, vaimolleni, tyttärilleni ja sisarilleni 

Kaikille seksuaalisen väkivallan uhreille.” 

Gynekologi, Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2018 saanut kongolainen Denis Mukwege pohtii elämäkerrassaan elämänkulkuunsa vaikuttaneita rohkeita ja voimakkaita naisia. Ei ole tavallista, että mies lähtee kamppailemaan naisten oikeuksien puolesta, hän aloittaa kirjansa. Mukwegen elämäntehtävänä on ollut voimistaa niiden ääntä, jotka ovat monella tavalla yhteiskunnan tai oman elämänsä marginaalissa, ja heidän äänensä on vielä hauras. Mukwegen kirjan ytimessä ovatkin niiden monien naisten äänet, joiden kanssa hän on työskennellyt vuosien varrella. 

Naisten voima välittää inspiroivan ja liikkellepanevan viestin väkivallan torjumiseksi, mutta se on myös vahva kertomus ihmisen sietokyvystä ja voimasta, sekä paremman tulevaisuuden eteen taistelemisesta.  

Kirja kuljettaa lukijaa mielenkiintoisella tavalla halki Denis Mukwegen elämää, aina pienestä itä-kongolaisesta pojasta maailmanlaajuisen vaikuttamistyön tekijäksi. Entisessä Belgian Kongossa (nykyisin Kongon demokraattinen tasavalta) syntynyt Denis Mukwege eli lapsuutensa köyhässä perheessä, jossa hänestä kasvoi tyttöjen ja poikien tasa-arvon kannattaja vanhempien viisaan ja aikaansa edellä olevan kasvatuksen kautta. Lääkäriopinnot Burundissa ja Ranskassa, mutta ennen kaikkea vahva ruohonjuuritason työ, on tehnyt hänestä arvostetun lääkärin myös oman maansa ulkopuolella. Hän erikoistui gynekologiaan. Vuoden 1999 jälkeen todellisuus naisten kohtaamasta seksuaalisesta väkivallasta alkoi selvitä Mukwegelle mitä surullisimpien kohtaloiden kautta. Tuolloin sai alkunsa myös kuuluisa Panzin sairaala, joka on tähän mennessä hoitanut yli 70 000 seksuaalisen väkivallan uhria naisia ja miehiä, lapsia ja vanhuksia. 

Kongon tapahtumat ovat ainutlaatuisia, sillä niihin liittyy monisäikeinen hauraus: valtio, jonka surulliseen historiaan kuuluu törkeää hyväksikäyttöä, huonoa hallintoa, yhteiskuntarakenteen ja instituutioiden asteittaista hajoamista ja vuosikymmeniä jatkuneita sotia ja konflikteja. Kuitenkin seksuaalinen väkivalta on globaali epidemia, jonka vaikutukset ulottuvat laajalti yksilöstä yhteisöihin, ja jota on pystyttävä torjumaan. Seksuaalisen väkivallan pohjimmaiset selitykset pätevät kaikkialla sekä sodan että rauhan aikaan. Kirja nostaa esille myös Ukrainan ja Irakin ajankohtaista tilannetta. 

Kirjassa kulkevat rinnakkain kipu ja voima, tuska ja toivo. Mukwege antaa äänen naisille, jotka ovat kulkemassa pitkää tietä uhrista selviytyjäksi. Naisten tarinoiden kautta lukija pääsee osaksi sitä arkea, jossa maailmanlaajuisesti erityisesti naiset ja tytöt elävät silloin, kun väkivalta on kieli, jota puhutaan. Mukwege kuvaa myös erilaisia auttamiskeinoja, joilla naisia kuntoutetaan, tuetaan ja hoidetaan väkivallan jälkeen.  

Kirja käsittelee naisia, mutta kirjan lukijaksi kutsutaan jokainen. Väkivalta elää parhaiten hiljaisuuden ilmapiirissä, ja siksi sukupuolten tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja terveempään maailmaan tähtäävä kamppailu kaipaa osallistujaksi niin miehiä kuin naisiakin. Naiset eivät voi yksin ratkaista väkivallan ongelmaa, vaan siihen tarvitaan miehiä osaksi ratkaisua, perheitä kasvattamaan lapsensa.  

Kirjassa Mukwege pohtii syitä väkivaltaan ja raiskauksen käyttämiseen sota-aseena, mutta hän nostaa myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia ja kutsuu väkivallattoman elämän taisteluun jokaisen. 

Vaikenemisen on loputtava, sillä väkivalta saa voimansa hiljaisuudesta. Hyvän puolesta kannattaa taistella, ja vaatia väkivallatonta tulevaisuutta. 

Teksti: Katja Köykkä

Kuvat: Hannu Happonen, kirjan kansi Tammi; Eevaliina Rusanen.


Rakas Kongoni kertoo lähetyslääkärin työstä 

Gynekologi Denis Mukwege oli nuoruudessaan lähetyslääkäri Veikko Reinikaisen oppipoika. Yhdessä Veikko ja hänen vaimonsa, sairaanhoitaja Mirja Reinikainen hoitivat lukemattomia potilaita vaatimattomissa oloissa. Reinikaisten elämästä ja työstä Kongossa on julkaistu Rakas Kongoni -kirja, jota saa muun muassa Aikashopista. www.aikashop.fi