Ajankohtaista

Hauska auttaa – Nenäpäivä-keräys on taas täällä

Kaksi raitapaitaista lasta seisoo vierekkäin kädet toistensa olalla.

Fida tukee Nenäpäivän varoilla lapsia itäisessä Afrikassa

Nenäpäivä järjestetään tänä vuonna jo 17. kertaa. Vuosien ajan Nenäpäivän avulla on tuettu lasten oikeuksien toteutumista ympäri maailmaa. Fida on yksi Nenäpäivän apua kanavoivista järjestöistä.  Kuten ennenkin, suuntaamme varat ohjelmiimme Itä-Afrikassa:  Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa ja Burundissa. Näissä maissa koulutetaan yhteisöjä lapsen oikeuksista ja tuetaan lasten koulunkäyntiä. Lisäksi varoja käytetään erityisesti vammaisten lasten oikeuksien puolustamiseen.

Ryhmä tyttöjä punaisissa koulupuvuissa.

Kenia

Keniassa Fida toimii slummeissa ja maaseutukylissä. Vaikka maa on yksi nopeimmin kehittyvistä valtioista itäisessä Afrikassa, elää kolmasosa sen väestöstä edelleen köyhyydessä.

Fidan tavoitteena on lasten pääsy laadukkaan kouluopetuksen ja terveyskasvatuksen piiriin. Apua suunnataan etenkin orvoksi jääneille, kadulla eläville sekä vammaisille lapsille, syrjäytyneille nuorille ja teiniäideille. Lapsille järjestetään muun muassa kerhotoimintaa, jossa he oppivat oikeuksistaan. Vammaisten lasten koulunkäyntiä helpotetaan muuttamalla kouluja esteettömiksi. Yhteisöille jaetaan tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, jotta teini-ikäisten raskaudet ja sukupuoleen perustuva väkivalta vähenisivät. Perheiden elintason kohenemista tuetaan erilaisien säästö- ja lainaryhmin. Kuivuudesta kärsivällä maaseudulla asuvia koulutetaan ilmastokestävästä viljelystä, jotta he saisivat satoa epäsäännöllisistä sadekausista huolimatta.

Pikkulapsi toisen lapsen sylissä.

Tansania

Tansaniassa Nenäpäivän varoilla edistetään etenkin tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäyntiä sekä ammattikoulutusta. Kouluissa lapsille järjestetään oppimiskerhoja ja opettajille täydennyskoulutusta. Kouluissa, kirkoissa ja yhteisöissä annetaan terveys- ja seksuaalikasvatusta. Noin neljäsosa tansanialaista elää yhä kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Fida auttaa köyhiä perheitä saamaan elantoa muun muassa tukemalla maanviljelyä. Pienviljelijöitä koulutetaan saamaan suurempia satoja ja saamaan sadoistaan parempaa toimeentuloa niitä myymällä.

Tyttö istuu pulpetissa ja lukee kirjaa.

Uganda

Ugandassa Fida tukee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Koulunsa keskeyttäneitä nuoria kannustetaan palaamaan kouluun ja heitä tuetaan suorittamaan se loppuun, esimerkiksi keskusteluryhmien avulla. Lasten vanhempia koulutetaan toimeentulon hankkimisessa ja kestävän kehityksen taidoissa. Pohjois-Ugandan alueella järjestetään kouluissa rauhankerhoja ja urheilutapahtumia, jotta Etelä-Sudanista paenneet lapset ja nuoret tutustuisivat paikalliseen nuorisoon. Erityisen haavoittuville lapsille ja nuorille järjestetään psykososiaalista tukea, kuten ryhmä- ja yksilöterapiaa. 

Lapsia istumassa pulpetissa.

Burundi

Burundi on yksi maailman köyhimpiä maita, jossa yli puolet maan väestöstä elää köyhyydessä. Burundissa Fida tukee erityisesti tyttöjä ja vammaisia lapsia sekä alkuperäiskansa batwojen oikeuksien toteutumista. Batwat elävät sydäntä särkevän köyhyyden keskellä. He ovat vuosikymmeniä kärsineet etnisestä syrjinnästä, jonka vuoksi he eivät voi esimerkiksi omistaa maata. Batwojen oikeuksia edistetään muun muassa terveyskoulutuksia järjestämällä ja tukemalla lasten pääsyä kouluun.

Fida panostaa Burundissa erityisesti varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kouluttamalla opettajia ja tarjoamalla esiopetusmateriaaleja. Lisäksi nuoria koulupudokkaita tuetaan, jotta he menisivät ammattikoulutukseen ja nuorille aikuisille järjestetään yrittäjyyskoulutusta. Lapset ja nuoret saavat myös terveysvalistusta ja tietoa kuukautisista.


Nenäpäivää vietetään 10.11.2023. Suora lähetys näkyy YLEn TV1-kanavalla. 

Lue lisää ja lahjoita osoitteessa: nenäpäivä.fi tai suoraan MobilePaylla numeroon 22123.