Ajankohtaista

Fidan kehitysyhteistyö jatkuu vahvana – ulkoministeriö myöntänyt ohjelmatukea vuosille 2022-2025

Ulkoministeriö on myöntänyt Fidan kehitysyhteistyölle 21 miljoonan euron ohjelmatuen vuosille 2022-2025. Tuki on samansuuruinen kuin kuluvalla nelivuotisella ohjelmakaudella. Fidan työ lasten oikeuksien, erityisesti koulutuksen ja turvallisen elinympäristön, edistämiseksi jatkuu siis vahvana.

Fidan kehitysyhteistyön tavoitteena on vahvistaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa vähiten kehittyneissä maissa. Edistämme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien, kuten lasten ja nuorten sekä vammaisten ihmisten oikeuksia.

Tuleva nelivuotinen kehitysyhteistyön ohjelma ”Tavoitteena tulevaisuus – Turvallinen koulutuspolku ja elinympäristö lapsille ja nuorille” edistää lasten ja nuorten oikeutta saada laadukasta koulutusta ja elää turvassa. Myös koronapandemian vaikutukset huomioidaan kaikessa toiminnassa Fidan maaohjelmissa.

Pandemia sulki lapsilta mahdollisuuden käydä koulua pitkäksi aikaa useissa maissa, eivätkä kaikki ole vieläkään palanneet kouluun. Siksi edistämme erityisesti lasten kouluun paluuta ja laadukasta opetusta sekä perheiden ruokaturvaa, kertoo Fidan kehitysyhteistyöjohtaja Anne Haverinen.

Fidan vahvuutena kehitysyhteistyössä ovat pitkäaikaiset kumppanuudet paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kumppaneiden ansiosta Fida pääsee työskentelemään myös alueilla, joihin muiden kehitysjärjestöjen voi olla hankalaa päästä. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa selvitetään syyt sille, miksi ihmisten perusoikeudet eivät toteudu ja rakennetaan tarvittavat toimet niiden toteutumiseksi.

Fidan päämääränä on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on toivo ja tulevaisuus. Paikallista kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla ja yhdessä toimimalla tämä on mahdollista, muistuttaa Anne Haverinen.

Järjestöjen työ keskeisessä roolissa köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä

Ulkoministeriö on tukenut Fidan kehitysyhteistyötä jo vuodesta 1974 lähtien, joten kumppanuus on vakaalla ja kestävällä pohjalla. Yhteistyöllä on myös saavutettu vaikuttavia tuloksia. Pelkästään viime vuonna vahvistimme yli 121 000 lapsen oikeutta koulutukseen, edistimme 15 000 naisen ja tytön kuukautis- ja seksuaaliterveyttä sekä istutimme puoli miljoonaa puuta.

Korona vaikutti myös Fidan työhön, ja vastasimme koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin paikallisissa yhteisöissä muun muassa jakamalla etäkoulupaketin 27 000 lapselle sekä ruoka-apua yli 41 000 ihmiselle. Lisäksi vastasimme konflikteissa kärsineiden lapsiperheiden hätään tarjoamalla psykososiaalista tukea yli 23 000 lapselle ja vanhemmalle. Lue lisää kehitysyhteistyömme tuloksista vuoden 2020 tulosjulkaisusta.

– Järjestöjen työn painoarvo korostuu entisestään koronapandemian ja globaalien haasteiden myötä, muistuttaa myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Ulkoministeriö on myöntänyt suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön noin 276 miljoonaa euroa vuosille 2022–25. Ohjelmatuen avulla edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä Suomen kehityspoliittisia tavoitteita äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Järjestöjen työllä on erityistä vaikuttavuutta naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantamisessa, kuten lapsiavioliittojen ehkäisemisessä, sukupuolittuneen väkivallan torjumisessa ja vammaisten naisten työllistymisessä.

Lisätietoa ohjelmatuesta ulkoministeriön tiedotteessa.