Ajankohtaista

Fida selvitti väärinkäytöksen Tangan vammaishankkeessa

Suurennuslasi nojaa paperipinoa vasten

Fidan tansanialainen kumppanikirkko irtisanoi kaksi työntekijäänsä epäiltynä vilpillisestä toiminnasta.

Fidan kehitysyhteistyön kumppani Tansaniassa on Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) -helluntaikirkko. Kirkko myös toimii työnantajana kehitysyhteistyön maaohjelman tansanialaisille työntekijöille.
Toukokuussa 2023 Fida sai FPCT:ltä tiedon, että kirkko on epäluottamuksen vuoksi pidättänyt työtehtävistään Tangan alueella toimivasta vammaishankkeesta vastaavan henkilön. Muun henkilökunnan ilmoitusten perusteella oli syytä epäillä henkilön toimineen tehtävässään vilpillisesti.
FPCT aloitti heti sisäisen selvityksen työntekijän toimista. Selvityksen myötä paljastui, että on syytä epäillä kyseisen työntekijän ja toisen hankkeessa työskennelleen henkilön kavaltaneen 4 000 euroa hankkeen varoja väärentämällä raportteja ja tositteita. Kirkko irtisanoi heidät.
Tansanian maaohjelman päärahoittaja on Suomen ulkoministeriö. Fida teki Ulkoministeriölle selvityksen tapauksesta ja keskeytti hankkeen maksatukset.
Hiljattain Ulkoministeriö antoi tapauksesta päätöksensä, että 4000 euroa on palautettava ministeriölle ja Tangan vammaishankkeen toiminnot voivat jatkua normaalisti.

Taloushallintoa tehostettu

Kaikissa Fidan kehitysyhteistyöohjelmissa kumppanilla ja henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa väärinkäyttöepäilyistä viipymättä. Fidan Itä-Afrikan ohjelmapäällikkö Paula Konttinen arvioi, että FPCT on toiminut tapauksessa luottamuksen arvoisesti.
– Se ilmoitti asiasta heti, antoi ajanmukaista tietoa tilanteesta ja ryhtyi toimenpiteisiin, osoittaen sitoutumisensa vastuullisuuteen, Konttinen sanoo.
Fidan kehitysyhteistyön maaohjelma käsittää Tansaniassa kaikkiaan kuusi työaluetta ja sen vuosibudjetti on kokonaisuudessaan 851 000 euroa.
Tangan tapauksen johdosta Fida on tehostanut Tansanian maaohjelman valvontaa. Kuluneena vuonna maaohjelman henkilökunta on saanut myös lisäkoulutusta taloushallinnosta.

Lisätietoja:
Itä-Afrikan ohjelmapäällikkö Paula Konttinen, paula.konttinen@fida.fi