Ajankohtaista

Tulevaisuus ja toivo nousevat tuhon tilalle

Irakissa Niniven maakunnassa kokoonnuttiin toukokuussa innostavaan opettajien koulutukseen. Koulutuspaikka Qaraqosh oli vielä viime syksynä aavekylä. Matkaa Isisin kukistamisen päänäyttämölle, Mosulin kaupunkiin, sieltä on vain vajaat 20 kilometriä.

Koulutukseen osallistui taisteluissa tuhoutuneiden kylien opettajia kymmenestä eri koulusta. Isisin vainon kohteeksi joutuneet vähemmistöt tulivat yhteen niin šabakien, kristittyjen, kakaiden kuin muslimien ryhmänä saamaan eväitä lasten opettamiseen. Viiden päivän ajan 33 opettajaa keskittyivät lastenoikeuksien ja elämän arvojen ympärille. Toivoa ja uutta elämää nousee siellä, missä ne yritettiin pyyhkiä maan päältä!

Ainutlaatuinen tilaisuus

Fidan maaohjelma Irakissa keskittyy lasten oikeuteen käydä koulua. YK:n lasten oikeuksien julistuksen 29.artikla tähdentää, että lasten tulisi saada käydä koulua, ja samalla meille kerrotaan mihin koulutuksen tulisi pyrkiä. Kuinka tärkeää onkaan, että juuri Irakin lapset, jotka kasvavat alituisten kriisien keskellä, saisivat laadukkaan koulutuksen. Sellaisen, joka keskittyy persoonallisuuden, lahjojen, henkisten ja ruumiillisten valmiuksien kehitykseen, ihmisoikeuksiin sekä oman itsen ja muiden arvostamiseen.

Fidan yhteistyökumppanin, irakilaisten naisten johtaman Together-järjestön laatimassa koulutuksessa käytiin läpi ilmaisun vapautta, ryhmätöitä, roolileikkejä ja tarinankerrontaa opetusmetodeina.

–Meillä ei ole ollut oikeita opetustapoja ennen tätä koulutusta, totesi yhden koulun rehtori saaden vastakaikua kaikilta opettajilta.

”Tervetuloa kouluttamaan kaikki Mosulin opettajat”

Opettajat toivovat vastaavaa koulutusta kaikille kollegoilleen ja suosittelivat koulutuksen laajentamista koskemaan myös esiopetuksen puolta. Syksylle onkin suunnitteilla kouluttajien koulutus, jotta yhä useammat opettajat yhä useammilla alueilla saisivat varustusta tärkeään työhönsä. Fidan ja Togetherin koulutuspakettia toivottiin kouluviraston toimesta jopa osaksi Niniven koulujen vuosittaista koulutussuunnitelmaa.

–Olette tervetulleita kouluttamaan myös kaikki 22 000 Mosulin kaupungin opettajaa!

Auta konfliktialueiden lapsia! Lahjoita nyt >>

Mikä etuoikeus onkaan, että suomalaisina saamme tehdä osamme Irakin lasten hyväksi. Siellä missä Isis piti majaa liki kolme vuotta järjestelmällisesti tuhoten kaikki jäljet vähemmistöjen olemassaolosta, kokoonnutaankin nyt uskonnollisten ja kulttuurillisten rajojen yli rakentamaan lapsille tulevaisuutta. Koulutuspäivien aikana pyyhittiin pala palalta pois epätoivon ja pelon jättämiä jälkiä. Opettajat saivat työkaluja integroida arvokasvatusta koulunkäyntiin.

Taistelujen raunioilla keskityttiin kunnioituksen, ystävyyden, rauhan, rakkauden, vastuun ja vapauden arvoihin!

Johanna Lindgren

Kirjoittaja työskentelee Irakin kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattorina

Kampanjamme pyrkii pysäyttämään Irakin lasten painajaiset ja tuomaan konfliktin kokeneille lapsille uutta toivoa! www.eväätelämään.fi