Täällä autamme

Humanitaarisen avun työalueet

Syyria

Syyrian kahdeksan vuotta kestänyt konflikti on ajanut 11,7 miljoonaa ihmistä (5 miljoonaa lasta) humanitaarisen avun tarpeeseen. 83 prosenttia syyrialaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Maassa on 6,2 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja 5,3 miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan maan rajojen ulkopuolelle, suurin osa heistä on naisia ja lapsia. 1,4 miljoonaa syyrialaista palasi kotiseuduilleen vuonna 2018.

He tarvitsevat tukea jälleenrakentaakseen elämäänsä. 2,1 miljoonaa lasta ei pääse kouluun. 1,3 miljoonaa lasta on vaarassa jättää koulun kesken.

Fida aloittaa työn Syyriassa 2019

Fida sai Ulkoministeriöltä 400 000 euroa humanitaarisen avun hankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä hollantilaisen ja syyrialaisen järjestön kanssa Dara’an maakunnassa, josta kansannousu alun perin alkoi.

Vuoden mittainen hanke parantaa konfliktin koskettamien lasten ja perheiden psykososiaalista hyvinvointia ja lasten koulunkäyntimahdollisuuksia.

Elokuun 2018 jälkeen tilanne Dara’assa on rauhoittunut ja ihmiset ovat päässeet palaamaan koteihinsa. Dara’an alueen koulut ovat vaurioituneet pahoin taisteluissa.  Fidan kumppani teki viime vuoden lopussa arvion alueella. Sen mukaan alueen 311 koulusta 50 oli täysin tuhottu, 78 osittain vaurioitunut ja 116 koulua tarvitsee pientä jälleenrakennusta. Koulut tarvitsevat ikkunoita, ovia, luokkahuoneita, leikkialueita ja vessoja.

300 000 lasta tarvitsee tukea koulunkäyntiin ja psykososiaaliseen hyvinvointiin. Useat lapset ovat menettäneet mahdollisuuden käydä koulua paetessaan konfliktia. Perheet taistelevat toimeentulostaan, mikä voi johtaa lapsiavioliittoihin ja lapsityövoiman käyttöön. Koulut ovat myös erittäin huonossa kunnossa taistelujen jäljiltä, eivätkä vanhemmat aina uskalla lähettää lapsiaan kouluun. Pitkään jatkuneet levottomuudet ovat jättäneet jälkensä erityisesti lapsiin, jotka kärsivät masennuksesta, paniikkikohtauksista ja ahdistuneisuudesta.

Hankkeessa tarjotaan peruskouluikäisille lapsille turvallisia oppimistiloja ja psykososiaalista tukea Kherbet Ghazalehin ja Dara’a Al-Baladin alueilla eteläisessä Syyriassa. Kuuden koulun luokkahuoneita ja vessoja kunnostetaan. 2 625 oppilasta saa koulutarvikkeita. 400 lapselle järjestetään tukiopetusta kesäkoulussa, jotta he pääsevät aloittamaan uuden kouluvuoden syksyllä. Näiden lasten joukossa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia – vammaisia, oppimisvaikeuksista kärsiviä sekä koulun keskeyttäneitä lapsia.

50 opettajaa koulutetaan, jotta he pystyvät tarjoamaan lapsille psykososiaalista tukea ja tunnistamaan lasten traumoja.

”Toimintaympäristö Syyriassa on todella haastava ja tarpeiden määrä käsittämättömän laaja. Pitkittyneen konfliktin keskellä lasten hyvinvoinnin tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä lapset ovat Syyrian tulevaisuus. Koulunkäynti antaa lapsille mahdollisuuden rutiiniin ja turvalliseen tilaan, joka monelta on riistetty monen vuoden pakolaisuuden aikana.  Lapset tarvitsevat ympärilleen turvallisia ja osaavia aikuisia, jotka auttavat heitä käsittelemään traumoja ja pelkoja, jotka ovat valitettavasti arkipäivää miljoonille syyrialaislapsille.”

-Maija Saarni, humanitaarisen avun koordinaattori

 

 

Kongo/DRC

Kongon demokraattinen tasavalta, Afrikan toiseksi suurin valtio, on kärsinyt konflikteista vuosikymmenten ajan. Maan 77 miljoonasta asukkaasta noin 61 miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella.  Humanitaarisen avun tarpeessa olevia ihmisiä on tällä hetkellä noin 12,8 miljoonaa, joista 7,5 miljoonaa on lapsia.

Maan sisäisiä pakolaisia, eli ihmisiä jotka elävät paossa kodeistaan Kongon sisällä, on 4,5 miljoonaa. Hengenvaaran lisäksi ihmiset joutuvat kohtaamaan nälkää ja turvattomuutta. Seksuaalinen väkivalta on yleistä. Ebolaan on kuollut yli 1200 ihmistä. Kolmannes tartunnan saaneista on lapsia.

Fidan humanitaarinen apu Kongossa kaudella 2019

Fida sai 300 000 euroa Suomen ulkoministeriöltä humanitaarisen avun hankkeeseen Kongossa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Fidan pitkäaikaisen kumppanin, CEPAC-helluntaikirkon kanssa (Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale).

Uudella kohdealueella Kalemiessa, Tanganyikan provinssissa, on ollut etnisiä yhteenottoja eri ryhmien välillä heinäkuusta 2016 lähtien. Levottomuudet ovat ajaneet 1,2 miljoonaa ihmistä avun tarpeeseen. Kumppanimme tekemän selvityksen mukaan lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa alueella: 3 400 lasta on rekrytoity lapsisotilaiksi, 1 500 lasta on joutunut eroon perheistään ja 4 000 lastensuojelutapausta on raportoitu. Psykososiaalisen avun tarve on erittäin suuri.

Fidan hanke parantaa avun ja suojelun tarpeessa olevien henkilöiden psykososiaalista hyvinvointia, ihmisarvoa ja turvallisuutta. Hanke tukee 10 000 henkilöä, joista 80% on maan sisäisiä pakolaisia, 15% on paluumuuttajia ja 5% pakolaisia majoittavan isäntäyhteisön jäseniä. Hyödynsaajista 59% on lapsia. Hyödynsaajien joukossa on vammaisia henkilöitä, lapsisotilaita ja seksuaalisen väkivallan uhreja.

Hankkeessa käytetään ensimmäistä kertaa Fidan historiassa mobiilimaksuna tehtävää käteisen rahan jakelua, mikä antaa hyödynsaajille suuremman vapauden ostaa niitä päivittäistavaroita, joita nimenomaan heiltä puuttuu.

Kalemiehin rakennetaan kaksi lapsiystävällistä keskusta, jonne lapset voivat tulla leikkimään, pelaamaan ja askartelemaan. Keskukset toimivat tiloina, jossa lapset voivat kokea olevansa turvassa ja saavat tarvitsemaansa tukea. Huoltajille ja yhteisön jäsenille järjestetään psykososiaalisen tuen koulutuksia, missä he saavat työkaluja lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja traumoista toipumiseen.

“Kongon kriisi on yksi monimutkaisimmista kriiseistä maailmassa. Suojelun ja avun tarpeet maassa ovat valtavia. Miljoonat avun tarpeessa olevat jäävät ilman avustusta vuosittain. Jatkuva epävarmuus, konfliktit, pelko ja sairaudet leimaavat lapsuutta.

Lapsiystävälliset keskukset ovat todella tärkeitä lasten hyvinvoinnin kannalta. Olemme rakentaneet niitä aiemminkin. Lapset ovat kertoneet meille, miten heidän painajaisensa ovat loppuneet ja miten he ovat saaneet toivonsa takaisin keskuksissa saadun tuen ansiosta.”

– Maija Saarni, humanitaarisen avun koordinaattori