Täällä autamme

Humanitaarisen avun työalueet

Jemen: Ruoka-apua ja psykososiaalista tukea

Lapset kantavat vettä pakolaisasutuksessa Taizin kaupungissa Jemenissä. KUVA: Abdulnasser Alseddik/Anadolu Agency/Getty Images
Lapset kantavat vettä pakolaisasutuksessa Taizin kaupungissa Jemenissä. KUVA: Abdulnasser Alseddik/Anadolu Agency/Getty Images

Jemenissä on käyty viiden vuoden ajan hirvittävää sisällissotaa. Maassa on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi: YK:n arvion mukaan yli kolmannes jemeniläisistä kärsii aliravitsemuksesta ja 80 prosenttia tarvitsee apua päivittäisten tarpeidensa täyttämiseen. Nyt myös koronavirus uhkaa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Humanitaarinen tilanne Jemenissä on pahentunut entisestään kesän 2020 aikana, kun massiiviset tulvat ovat tuhonneet koteja ja muuta infrastruktuuria. Tämän lisäksi heinäsirkkaparvet ovat piinanneet Jemeniä ja tuhonneet viljelyksiä. Jemeniläisiä uhkaa laajamittainen nälänhätä ja suuret avustusjärjestöt ovat varoittaneet, että Jemenistä loppuvat pian avustusvarat ja –tarvikkeet.

Fidan humanitaarinen apu kaudella 2020

Fida aloitti ruokaturvahankkeen Taizin maakunnassa yhdessä paikallisen kansalaisjärjestön kanssa. Hanke auttaa haavoittuvassa asemassa olevia perheitä saamaan terveellistä ravintoa sekä tietoa hygieniasta ja koronavirukselta suojautumisesta. Hankkeessa 2000:lle perheelle jaetaan ruoka-apua sekä ravitsemus- ja hygieniatietoa kerran kuukaudessa puolen vuoden ajan.

Fida on myös käynnistänyt psykososiaalisen työn Jemenissä. Perheille on perustettu tukiryhmiä sekä järjestetty toipumista tukevaa ohjelmaa lapsille. Myös opettajille järjestetään koulutusta lasten traumojen käsittelystä.
Jemenin hanke on Suomen ulkoministeriön rahoittama. Rahoitus on miljoona euroa kaudella 2020-2021. Fida on myös käynnistänyt katastrofikeräyksen jemeniläisten hyväksi. Tavoitteena on saada yhä useampi perhe ruoka-avun piiriin.

Syyria: Ruoka-apua Aleppoon

Korjasimme kouluja, jotta Syyrian lapsilla olisi turvalliset oppitilat. Nyt tuhannet lapset pääsevät palaamaan kouluun!
Vuonna 2019 korjasimme kouluja, jotta Syyrian lapsilla olisi turvalliset oppitilat. Nyt tuhannet lapset pääsevät palaamaan kouluun.

Syyrian jo yhdeksän vuotta kestäneen konfliktin seurauksena lähes 12 miljoonaa syyrialaista tarvitsee humanitaarista apua.  Joka kolmas syyrialaislapsi ei käy koulua, sillä jopa kolmannes maan kouluista on tuhoutunut sodan seurauksena. Heikon koulutustilanteen lisäksi monet syyrialaislapset kärsivät pitkittyneen kriisin seurauksena ahdistuksesta, masennuksesta ja unettomuudesta. Avun saaminen on vaikeaa, koska maassa on hyvin vähän mielenterveyden ammattilaisia.

Vuonna 2020 Fida jakaa ruoka-apua koronapandemiasta kärsiville

Koronaviruspandemia koskettaa myös Syyriaa ja on vaarantanut monien jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien syyrialaisten toimeentulon. Yhdessä paikallisten kumppaniensa kanssa Fida on jakanut kesäkuusta 2020 lähtien ruoka-apua köyhimmille syyrialaisille, joiden toimeentulo on vaarantunut entisestään koronapandemian seurauksena. Hankkeessa apua saavat kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat syyrialaisperheet, kuten yhden vanhemman perheet ja perheet, joissa on kroonisesti sairaita tai vammaisia jäseniä. Avustushanke toimii Aleppon alueella.

Ruoka-avustus rahoitetaan Fidan katastrofirahastosta.

Vuonna 2019 Fida kunnosti kouluja ja tarjosi apua lasten psyykkiseen hyvinvointiin

Fidan hanke toteutettiin yhteistyössä hollantilaisen ja syyrialaisen järjestön kanssa Dara’an maakunnassa, josta kansannousu alun perin alkoi. Dara’an alueen koulut vaurioituivat pahoin taisteluissa.

Fidan hankkeen myötä yli 2 600 lasta pääsi palaamaan kouluun Kherbet Ghazalehin ja Dara’a Al-Baladin alueilla eteläisessä Syyriassa. Yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa Fida kunnosti kuusi koulua ja rakensi niihin turvalliset ja esteettömät hygieniatilat. Tavoitteena oli tehdä tiloista sellaiset, että vammaiset henkilöt pystyvät käyttämään vessoja. Nämä vuosia suljettuina olleet koulut avasivat ovensa syksyllä 2019. Tämän lisäksi oppilaille jaettiin koulu- ja hygieniatarvikkeita.

400:lle lapselle järjestettiin tukiopetusta kesäkoulussa, jotta he pääsivät aloittamaan uuden kouluvuoden syksyllä. Näiden lasten joukossa oli erityistä tukea tarvitsevia lapsia – vammaisia, oppimisvaikeuksista kärsiviä sekä koulun keskeyttäneitä lapsia.

Fidan hanke järjesti apua myös traumatisoituneiden lasten psyykkiseen hyvinvointiin. Psykologi opetti opettajille keinoja, joiden avulla he voivat auttaa lapsia pääsemään yli pelkotiloista. Lisäksi äideille järjestettiin tuki- ja keskusteluryhmiä.

Fidan Syyrian hanke oli Suomen ulkoministeriön rahoittama. Rahoitus oli 400 000 euroa vuonna 2019.

Kongon demokraattinen tasavalta: Apua sissisodan uhreille

Kongon demokraattinen tasavalta, Afrikan toiseksi suurin valtio, on kärsinyt konflikteista vuosikymmenten ajan. Pitkittynyt konflikti on ajanut 15,9miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeeseen. Hengenvaaran lisäksi  kongolaiset joutuvat kohtaamaan nälkää ja turvattomuutta – köyhyydessä elää 64% väestöstä. Myös seksuaalinen väkivalta on yleistä. Konfliktin seurauksena psykososiaalisen avun tarve on suuri.  

Fida tekee humanitaarista työtä KongossaTanganyikan provinssissa, jossa on etnisen konfliktin seurauksena maan sisäisiä pakolaisia lähes puoli miljoonaa.  Kalemienalueen neljällätoista pakolaisleirillä asuu 20 prosenttia näistä pakolaisista.

Fidan humanitaarinen apu kaudella 2020 

Fidan hanke tukee haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elinoloja sekä psykososiaalista hyvinvointia. Hankkeessa avustetaan yli 51  000 ihmistä, joista suurin osa on maan sisäisiä pakolaisia ja paluumuuttajia. Hankkeen kautta apua saavista 60% on lapsia, 7 % on vammaisia henkilöitä ja 10 % seksuaalisen väkivallan uhreja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Fidan pitkäaikaisen kumppanin, CEPAC-helluntaikirkon kanssa (Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale). 

Jaamme 2 800 perheelle maataloustyökaluja sekä siemeniä omavaraisen maanviljelyn aloittamista varten Rakennamme pakolaisleireille lapsiystävällisiä tiloja, jonne lapset voivat tulla leikkimään, pelaamaan ja askartelemaan. Pahoin traumatisoituneille ihmisille, kuten seksuaalisen väkivallan uhreille, tarjoamme psykososiaalista ensiapua. Lisäksi perustamme yhteisöryhmiä, joissa ihmiset saavat vertais- ja keskustelutukea.

Jaamme 2 500 kotitaloudelle käteisavustusta, jonka avulla he pystyvät ostamaan tarvitsemiaan päivittäistavaroita. Tämän lisäksi yli 17 000 ihmistä saa hygieniakoulutusta sekä suojatarvikkeita koronavirukselta suojautumista varten.

Kongon hanke on Suomen ulkoministeriön rahoittama. Rahoitus on 800 000 euroa kaudella 2020-2021. 

Fidan humanitaarinen apu Kongossa kaudella 2019

Vuonna 2019 Suomen ulkoministeriö tuki Fidan hanketta Kongossa 300 000 eurolla. Hanke toteutettiin yhdessä CEPAC-helluntaikirkon kanssa.

Fida aloitti työn uudella alueella Kalemien alueella, Tanganyikan provinssissa. Alueella levottomuudet ovat ajaneet 1,2 miljoonaa ihmistä avun tarpeeseen. Kumppanimme tekemän selvityksen mukaan lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa: 3 400 lasta on rekrytoity lapsisotilaiksi, 1 500 lasta on joutunut eroon perheistään ja 4 000 lastensuojelutapausta on raportoitu. Psykososiaalisen avun tarve on erittäin suuri.

Fidan avustushanke toimi neljässä pakolaisleirissä ja yhdessä paluumuuttajien kylässä. Hanke tuki 10 000 henkilöä, joista 59% oli lapsia. Hyödynsaajien joukossa oli vammaisia henkilöitä, lapsisotilaita ja seksuaalisen väkivallan uhreja.

Hanke jakoi käteisrahaa 1 400 kotitaloudelle. Yli 2 700 pakolaisleirissä asuvaa ihmistä sai psykososiaalista tukea, kuten hoitoa traumoihinsa. Apu suunnattiin seksuaalisen väkivallan uhreille, lapsisotilaille, vammaisille ihmisille ja orvoksi jääneille lapsille.

Kalemiehin rakennettiin kaksi lapsiystävällistä keskusta, jonne lapset voivat tulla leikkimään, pelaamaan ja askartelemaan. Lapsille järjestettiin päivittäistä ohjelmaa, kuten musiikkia, urheilua ja draamaa. Keskukset toimivat tiloina, jossa lapset voivat kokea olevansa turvassa ja saavat tarvitsemaansa tukea. Huoltajille ja yhteisön jäsenille järjestettiin psykososiaalisen tuen koulutuksia, joissa he saivat työkaluja lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja traumoista toipumiseen. Alueen leireillä ei ole aiemmin ollut tällaisia palveluja lapsille, ja Fidan apukin riitti vain kahdelle leirille. Vielä 12:ssa leirissä lapset tarvitsisivat psykososiaalisia palveluita.

“Kongon kriisi on yksi monimutkaisimmista kriiseistä maailmassa. Avun tarpeet maassa ovat valtavia. Miljoonat avun tarpeessa olevat jäävät ilman tukea vuosittain. Jatkuva epävarmuus, konfliktit, pelko ja sairaudet leimaavat lapsuutta.

Lapsiystävälliset keskukset ovat todella tärkeitä lasten hyvinvoinnin kannalta. Olemme rakentaneet niitä aiemminkin. Lapset ovat kertoneet meille, miten heidän painajaisensa ovat loppuneet ja miten he ovat saaneet toivonsa takaisin keskuksissa saadun tuen ansiosta.”

– Maija Saarni, humanitaarisen avun päällikkö