Seksuaalinen väkivalta sodassa 

Aseellisten selkkausten vaaravyöhykkeellä eivät ole vain sotilaat – useimmiten naiset ja lapset kärsivät eniten. Seksuaalinen väkivalta konflikteissa on käsittämättömän julmaa, ja useimmiten juuri naiset pikkutytöistä isoäiteihin joutuvat kantamaan sen seuraukset. Myös miehet ja pojat joutuvat kohtaamaan seksuaalista väkivaltaa.

Konflikteissa voi esiintyä monenlaista seksuaalista väkivaltaa. Osa siitä on taktista sodankäyntiä, jolla tarkoituksenmukaisesti johtotasolta käsin pyritään tuhoamaan yhteisöjä. Osa on yleisesti hyväksyttyä käytöstä kaaoksen keskellä ja osa yksittäisten ihmisten tekemiä tekoja. Joka tapauksessa se on rikos ihmisyyttä vastaan, ja sodankäynnin välineenä käytettynä seksuaalinen väkivalta lukeutuukin sotarikokseksi. 

Tässä kylässä moni nainen on kokenut seksuaalista väkivaltaa, erityisesti yksinhuoltajaäidit ja naiset, jotka elävät ilman puolisoa. He ovat haavoittuvassa asemassa. – Idrissa, sairaanhoitaja 

 Siviileihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa on käytetty jo pitkään sodankäynnissä juuri pelotteluun, alistamiseen ja kontrolloimiseen. Väkivallan pelko pitää ihmiset otteessaan. Tytöt ja naiset eivät uskalla osallistua esimerkiksi juhliin tai käydä koulua, jolloin heidän arkensa on hyvin rajoitettua. Esimerkiksi matka pellolle töihin voi olla vaarallinen. 

Raiskaus konfliktien aikana ei ole vain nöyryyttävä seksuaalinen teko. Se on uhrin inhimillisyyden kieltämistä. – rauhannobelisti Denis Mukwege, 2021 

Sota-aseena raiskaus toimii osoituksena vallasta. Siinä objektisoidaan uhri ja häntä kohdellaan epäinhimillisesti. Se ei ole satunnaista vaan tavoitteellista naisten, perheiden ja kokonaisten yhteisöjen tuhoamista. Sitä voidaan pitää hyvin voimakkaana aseena ihmisyyttä vastaan: vaikutukset kun eivät ulotu vain uhriin vaan kokonaisten yhteisöjen ja kansojen terveyteen, turvallisuuteen ja tulevaisuuteen. 

 Aseellisen konfliktin loppuminen ja rauhansopimuksen allekirjoittaminen ei vielä tarkoita raiskausten loppumista tai väkivallan seurauksien katoamista. Seksuaalinen väkivalta saattaa jopa lisääntyä konfliktin jälkeisessä epävarmuuden tilassa. Ei-toivotut raskaudet sekä sairaudet seuraavat naisia vielä pitkään. 

Kriisialueilla raportoitujen raiskauksien määrät ovat hälyttäviä. Esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa joidenkin arvioiden mukaan jopa 48 naista raiskataan joka tunti – tarkkaa lukua on vaikea sanoa, sillä suurin osa tapauksista jää raportoimatta.