Ajankohtaista

Pienikin testamentti on arvokas ja tuo tulevaisuuden monille

Lähivalokuvassa mustetäytekynä, jolla kirjoitetaan paperiin kaunokirjoitustekstiä.

Testamenttilahjoittamisen suosio kasvaa. Moni ei tule ajatelleeksi, että testamentilla voi lahjoittaa myös pienemmän summan.

Testamentti on tärkeä asiakirja, jolla voit ilmaista kenelle tai mihin varasi siirtyvät kuolemasi jälkeen. Elokuussa 2022 toteutetussa tutkimuksessa ilmeni, että 34 prosenttia yli 55-vuotiaista oli laatinut testamentin*. Viime vuosina testamenttien tekeminen onkin Suomessa yleistynyt. Moni kokee tärkeäksi, että perillisten lisäksi omaisuuttaan voi osoittaa myös muuhun, itselle merkittävään kohteeseen ja varmistua, että omaisuus menee hyvään tarkoitukseen.

– Testamentista puhuminen on monille jännittävä asia. Siinä joutuu miettimään omaa elämää ja toisaalta myös sen loppumista. Työssäni olen saanut tavata useita testamenttilahjoittajia, ja näissä kohtaamisissa olen huomannut, että monelle on helpottavaa jakaa ajatuksia aiheesta, Fidan apulaistoiminnanjohtaja Jyrki Palmi toteaa.

Tulevaisuutta onkin hyvä pohtia ajoissa, kun voi vielä kirkkaasti ilmaista oman tahtonsa. Testamentin voi tehdä missä elämänvaiheessa vain ja sitä voi halutessaan muuttaa. Fida on vastaanottanut testamenttilahjoituksia vuosikymmeniä. Testamenttilupausten lisäksi Fidalle tulee paljon myös yllättäviä yhteydenottoja siitä, että joku on halunnut testamentata esimerkiksi asuntonsa tai muuta omaisuutta Fidan tekemälle työlle.

Mahdollisuuksia lahjoittaa on monia. Varojaan voi myös jakaa eri kohteisiin laatimalla osatestamentteja, jolloin testamentteja on useampia. Moni ei tule ajatelleeksi, että testamentilla voi lahjoittaa pienempiäkin summia.

– Osa testamenttilahjoittajista on harmitellut omaisuutensa pienuutta ja ajatellut, ettei siitä olisi paljoakaan apua. Tämä ajatus, että joku antaa vähästään, koskettaa minua syvästi. Muistan lähtemättömästi ne tapaamiset, joissa asianomainen on luovuttanut Fidalle testamentin, keittänyt kahvit ja lopuksi vielä siunannut työtämme ja henkilökuntaamme, Jyrki Palmi kertoo.

Ajatus, että joku antaa vähästään, koskettaa minua syvästi. – Jyrki Palmi

Ensiarvoisen tärkeä apu yllättäviin tarpeisiin 

Fida on hyvä kohde lahjoitukselle, sillä testamenttien avulla voimme varmistaa toivon ja tulevaisuuden haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Läheisessä yhteistyössä kirkkojen ja kumppanijärjestöjen kanssa Fida on saanut olla merkittävä apu ympäri maailmaa. Yleishyödyllisenä järjestönä Fida ei maksa testamenttilahjoituksista veroa,  joten lahjoitukset menevät lyhentämättömänä suoraan tarpeeseen.

Yleiset testamenttilahjoitukset ovat erityisesti tarpeen silloin, kun pitää rahoittaa yllättäviä avuntarpeita tai suurempia hankkeita, kuten työtä uudella alueella. Näistä yleisistä testamenttilahjoituksista saadut varat ohjataan luotettavasti sinne, missä avun tarve on suurin.

– Välillä itseäni harmittaa, jos rahaa ei ole, kun olisi akuutti tarve auttaa jossain kohteessa. Näissä tilanteissa meille lahjoitetut testamenttivarat ovat olleet suureksi avuksi, Jyrki Palmi sanoo.

Fidalle on tärkeää toimia eettisesti ja kunnioittaa lahjoittajan toiveita. Testamenttien laatimiseen tarjoamme puolueettoman lakimiehen apua, joka neuvoo ja ohjaa testamentin tekemisessä. Testamentin onkin täytettävä tietyt muotoseikat, jotta se on lainvoimainen.

Esimerkiksi oman rintaperillisen lakiosaa ei voi sopia testamentilla pois, mutta muun kyllä voi. Jos henkilöllä on kaksi lasta, puolet omaisuudesta jaetaan rintaperillisten kesken, mutta puolet omaisuudesta voi kohdistaa itselleen tärkeisiin asioihin.

Lue lisää testamentin tekemisestä!

Jyrki Palmin lähikuva

*Hyvä testamentti -kampanjan tutkimus vuonna 2022.