Ajankohtaista

Onni on oma vessa

Fidan tukemien Länsi-Nepalin kyläyhteisöjen jokaisessa taloudessa on nyt oma vessa. Hyvä hygienia on vähentänyt vakavien tartuntatautien määrää merkittävästi.

Fidan hankekausi 2014–2017 Kailalin läänissä on ollut hygienian ja terveyden osalta läpimurto. Vesi- ja saniteettihankkeessa mukana olleista kyläyhteisöistä kaikki viisi saivat hankekauden aikana virallisen Open Defecation Free -statuksen. Status tarkoittaa käytännössä sitä, että alueilla on tarpeeksi vessoja ja niitä myös käytetään.

– Jossakin kylistä ei ollut projektin alkaessa yhtään vessaa. Ympäristö oli epähygieeninen, ja sairaudet levisivät. Nyt kaikissa talouksissa on oma vessa, Fidan Nepalin maakoordinaattori Vesa Mättö kertoo.

Fidan tehtävänä on ollut pääasiassa tiedottaminen, valistaminen ja kouluttaminen. Käymälöiden rakentaminen on ollut kyläläisten omalla vastuulla. Heikoimmassa asemassa olevia on tuettu työssä. Projekti on vaatinut kyläläisiltä paljon työtä, mikä on synnyttänyt vahvan omistajuuden ja sitoutumisen asiaan.

– Isoin asia on se, että vessaa osataan käyttää ja se pidetään puhtaana. Kokonaisuuteen kuuluu myös hyvä käsienpesu.

Vatsainfluenssat ja vakavat tartuntataudit, kuten lavantauti ja kolera, ovat vähentyneet huomattavasti.

– Huono hygienia on turha tapa kuolla.


Kokonaisvaltainen muutos

Syitä Kailalin kyläyhteisöjen heikkoon tilanteeseen ovat olleet ääretön köyhyys, koulutuksen puute ja sosiaaliset rakenteet. Nepalissa vaikuttaa vahva hindukulttuuri. Kulttuuriin kuuluvalla kastisysteemillä ei ole laillista perustaa, mutta sillä on vahva jalansija yhteisöissä ja käytännön elämässä.

– Fidan työalueilla asuu eri etnisistä ja sosiaaliekonomisista taustoista tulevia ihmisiä.  On tärkeää, että osallistamme heidät kaikki. Se muuttaa yhteisöä ja murtaa negatiivisia rakenteita, Mättö sanoo.

Tärkeässä roolissa ovat olleet terveyteen ja jätehuoltoon perehtyneet tiimit, jotka koostuvat yhteisöjen jäsenistä. Tiimit tekevät valistustyötä ja auttavat käytännön rakennustöissä.

Nyt kun käymäläprojektin tavoite on saavutettu, vuorossa on juomaveden laadun parantaminen.

– Rakennamme syvempiä kaivoja, jotta ihmiset saavat puhdasta juomavettä. Tänä vuonna saamme Kailalin alueella noin 160 kaivoa valmiiksi. Työ jatkuu vielä, jotta saamme puhdasta juomavettä koko alueelle.

Teksti: Elina Ojala

Yläkuva: Uusi julkinen vessa nepalilaiskylässä.

Alakuva: Nepalilaiset kampanjoivat sanitaation puolesta Maailman ympäristöpäivänä.

Fiilisbarometri