Ajankohtaista

Kehitysyhteistyön arviointiraportti: Fidan työ Tansaniassa mahdollistaa lasten ja nuorten unelmien toteutumisen

Lindissä toimiva toimeentuloa edistävä naistenryhmä ryhmäkuvassa. Etualalla naisten valmistamia tuotteita, kuten saippuaa ja erilaisia purtavia.

Tansaniassa toteuttavan Tunandoto-ohjelman arviointiraportin mukaan Fidan ja Tansanian vapaan helluntaikirkon työ on ollut onnistunutta erityisesti siksi, että paikallinen seurakunta on omistautunut ja sitoutunut toimintaan. Maaohjelma vaikuttaa myönteisesti erityisesti vammaisten lasten ja nuorten oikeuksiin.

Suomen helluntaiseurakuntien työ Tansaniassa alkoi vuonna 1934, kun ensimmäinen suomalainen lähetystyöntekijä Sylvi Mömmö aloitti toiminnan ruotsalaisen lähetyksen alaisuudessa. Sinnikäs suomalainen perusti poikien koulun Mperaan ja johti lopulta kymmeniä lähetyksen kouluja Itananan alueella 70 paikallisen opettajan tuella. Mömmö oli merkittävässä roolissa kehittämässä Tansanian (ent. Tanganjikan) valtion koululaitosta.

90 vuotta myöhemmin Fida tekee kehitysyhteistyötä Tansanian vapaan helluntaikirkon (FPCT) kanssa Tunandoto -ohjelmassa (suomeksi: Meillä on unelma). Kirkolla on toimintaa 28 alueella ja sen jäsenmäärä on lähes puoli miljoonaa. Tunandoto-ohjelma vaikuttaa suoraan 160 000:n ja välillisesti yli kahden miljoonan ihmisen elämään yhdeksällä alueella Tansaniassa.

Ohjelma tukee laadukasta koulutusta sekä turvallisen elinympäristön kehittämistä, ja sen pääpaino on tyttöjen ja vammaisten lasten koulutuksessa. Lähes puolet tansanialaisista (49,4 %) elää köyhyysrajan alapuolella ja koulutustaso on matala. Noin 13 % aikuisista ei ole käynyt loppuun edes peruskoulua ja noin viidesosa lapsista ei käy koulua lainkaan. Alkaneen koulupolun keskeyttää yleisimmin köyhyys tai lapsiavioliitto.

Keltaiseen mekkoon ja päähineeseen pukeutunut nainen seisoo kanalan kanojen edessä.
Kanalahankkeesta vastaava Suzan Dancan Laini esittelee tiloja, joissa kasvatetaan lattiakanoja vapaasti. Kanala toimii mallina muille kanaloille Lindin alueella Ruossa. Alueella kehitetään myös ympäristöystävällistä maataloutta ja tuotetaan cashewpähkinöitä.

Asennemuutos muutoksen lähtökohtana

Tunandoto-ohjelmaa rahoittaa Suomen ulkoministeriö ja sen budjetti vuosille 2021-2025 on 3,2 miljoonaa euroa. Lisäksi työtä tukevat sadat kummit Suomesta. Viime vuonna ohjelmasta tehtiin arviointi, jossa tarkasteltiin kehitystä ja tuloksia sekä annettiin suosituksia jatkoa varten. Jotta Fidan kehitysyhteistyö saavuttaisi tavoitteensa, viranomaisten ja päättäjien on vastuunkantajina muutettava asenteensa ja turvattava lasten oikeus koulutukseen. Myös opettajien ja yhteisöjen tulee tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria. Arvioinnin mukaan Tunandoto on onnistunut lisäämään tietoisuutta lasten oikeuksista ja muuttamaan asenteita.

Esimerkiksi Mtaman kunnan kouluviranomainen Tarisisi Lukande kuvasi muutosta näin:

Ennen vammaiset lapset on pidetty kotona ilman koulutusta ja tulevaisuutta. Lisääntyneen tietoisuuden myötä vammaisten lasten vanhemmat ymmärtävät paremmin lasten oikeuksia ja lähettävät lapsensa nyt herkemmin kouluun.

Tansanian vapaa helluntaikirkko on luonut hyvät suhteet niin viranomaisiin kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, ja on sitä kautta pystynyt vaikuttamaan positiiviseen muutokseen yhteiskunnassa.

Opettajien parempi motivaatio tuo menestystä

Onnistumisen avaimena on ollut paikallisten seurakuntien omistajuus ja sitoutuminen toimintaan. Yhteistyö koulujen kanssa on toimivaa ja opettajien innostuksen uuden oppimiseen pystyy selvästi havaitsemaan. Nyangaon peruskoulun rehtori Richard Mpona on kertonut koulunsa opettajien motivoituneen opetukseen, kun he ovat saaneet lisää tietoa vammaisuudesta ja oppineet viittomakieltä. Koulussa opiskelee tällä hetkellä 50 vammaista lasta.

”Opettajat ovat saaneet merkittäviä taitoja opettaa ja ylipäänsä toimia vammaisten lasten kanssa. Tämä on nostanut opetuksen ihan eri tasolle ” Mpona hehkuttaa.

Kisegen peruskoulun rakennus, jonka luokkahuoneen ovella seisoo kaksi oppilasta. Kolmas oppilas kurkkii luokkahuoneeseen sisään ikkunasta.
Kisegen peruskoulussa Tunandoto-ohjelma on tukenut opettajien lisäkoulutusta ja ympäristötietoisuuden lisäämistä. Oppilaat ja henkilökunta ovat istuttaneet koulun alueelle puita ja erilaisia kasveja. Ympäristö on muuttunut vehreämmäksi. Suomalaiset kummit tukevat useita Kisegen koulua käyviä köyhien perheiden lapsia.

Kumppanuutta myötä- ja vastoinkäymisissä

Fidan ja Tansanian vapaan helluntaikirkon suhde on hioutunut vuosien yhteistyön aikana tiiviiksi ja lämpimäksi. Kumppanuus on tasavertaista, mikä näkyy ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Fidan maakoordinaattori Juho Rouhiaiselle Tansanian vapaa helluntaikirkko näyttäytyy vahvana kumppanina. Hän kokee etuoikeudekseen tehdä kirkon kanssa yhteistyötä ja kehittää sitä edelleen uuden ohjelmakauden kynnyksellä.

”Ohjelman arviointi oli tärkeää. Oli hyödyllistä saada ulkopuolisen silmillä näkökulmia työmme vahvuuksiin ja heikkouksiin. Arviointi helpottaa meitä tulevan suunnittelussa.”

Arviointi suosittelee toimintakentän kavennusta ja tarkempaa seulaa

Tansanian ohjelma on Fidan laajin kehitysyhteistyöohjelma, mikä tuo luonnollisesti haasteita toimintakentän hallintaan. Arviointiraportissa suositeltiinkin ohjelman toiminta-alueiden ja teemojen vähentämistä rajallisten resurssien ja budjetin takia. Tähän mennessä Tunandoto-ohjelmassa on koulutuksen lisäksi kehitetty ympäristöystävällistä maataloutta. Se on lisännyt puhtaan ravinnon tuotantoa ja auttanut maanviljelijöitä saamaan tuotteitaan markkinoille.

Tansaniassa kuukautiset ovat paikoittain edelleen tabu. Tansanian maaohjelmassa on tehty yhteistyötä esimerkiksi perheiden kanssa kuukautisten normalisoimiseksi. Kahdessa kohteessa, Tangassa ja Mwanzassa, on pitkään toimineet kummilapsiohjelmat, joissa on yhteensä 539 kummilasta.

”Meillä on unelma” -ohjelma Tansaniassa vastaa hyvin Tansanian valtion kehitystavoitteisiin. Se palvelee niin Fidan kumppanikirkkoa kuin paikallisia yhteisöjä tukien heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien kehitystä sekä tarjoten palveluita, joita Tansanian valtio ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan.

 

Kuvat ja teksti: Olli Pitkänen

 

Pääkuvassa toimeentuloa edistävä naistenryhmä Lindin alueella Mtamassa. Naiset kouluttautuvat ompelemaan sekä valmistamaan kuivaruokaa ja saippuaa. He saavat tukea tuotteidensa markkinointiin ja myyntiin.


Haluaisitko tukea työtämme Tansaniassa? Lue lisää kummikohteista täältä.