Ajankohtaista

Hengellinen nälkä kasvaa islamilaisessa Turkissa

Turkkilaisten kiinnostus kristinuskoa kohtaan on lisääntynyt koronavuonna. Monista haasteista huolimatta uusia seurakuntia perustetaan kasvavaan tahtiin. Fida on mukana tukemassa paikallisseurakuntien istutusta ja uskovien hengellistä kasvua.

Turkin noin 85 miljoonasta asukkaasta uudestisyntyneitä kristittyjä on murto-osa. Turkkilaisten osoittama kiinnostus kristinuskoa kohtaan kuitenkin kasvaa: Koronavuonna kristillistä Radio Shemaa internetin kautta kuuntelevien määrä kaksinkertaistui. Raamattuja jakavan järjestön mukaan kristillistä kirjallisuutta kysytään koko ajan enemmän.  

Fidan kumppani Turkissa on 25 vuotta sitten perustettu Kurtulus -kirkkokunta. Se on viime vuosina kasvanut voimakkaasti huolimatta monenlaisista vaikeuksista, joita seurakunnat ja kristityiksi kääntyvät kokevat. Vuonna 2015 seurakuntia oli kahdeksan, nykyisin kirkkokunta käsittää jo 35 seurakuntaa eri puolilla Turkkia. Seurakuntien lukumäärä on siis kolmikertaistunut viidessä vuodessa. Näistä neljä perustettiin viime vuonna, vaikka koronatilanne on Turkissakin vaikuttanut toimintamahdollisuuksiin.  

Kurtulus on läsnä kolmasosassa Turkin 81 läänistä. Erityisesti Keski- ja Itä-Turkissa on alueita, joissa ei vielä koskaan ole kuultu kristinuskon sanomaa. Yhteistyössä Fidan ja David Wilkersonin perustaman World Challenge -järjestön kanssa Kurtuluksen tavoitteena on saavuttaa näitä alueita. Suunnitteilla on esimerkiksi yhteisöllistä terveysvalistusta. 

Intoa viedä evankeliumia eteenpäin ei tukahduta edes se, että Turkissa kirkkojen toimintaa rajoitetaan monella tavalla.

Laajentuminen tuo mukanaan myös haasteita

Seurakuntien vastuuhenkilöt olisivat innokkaasti laajentamassa toimintaa uusille alueille. Suurin osa uskovista on vielä nuoria uskontiellä, eikä hengellisiä johtajia nouse samalla vauhdilla kuin uusia seurakuntia syntyy. Kristityiksi kääntyneet tarvitsevat opetusta Raamatun perusasioista. Maassa on suuri tarve pastoreille, joilla olisi kyky opettaa uusia uskovia seurakuntalaisten taustan huomioivalla tavalla. 

Intoa viedä evankeliumia eteenpäin ei tukahduta edes se, että Turkissa kirkkojen toimintaa rajoitetaan monella tavalla. Esimerkiksi seurakunnille ei haluta vuokrata tiloja. Seurakuntien johtajia kutsutaan viranomaisten kuulusteluihin ja ulkomaisia työntekijöitä karkotetaan maasta.  

Myös kristityksi kääntyneet kohtaavat Turkissa monenlaisia vaikeuksia. Heitä saatetaan syrjiä työmarkkinoilla ja kiusata uskonsa tähden. Rakennuksilla työskennelleen Mehmetin tarina on tyypillinen: uskoon tultuaan hän alkoi rohkeasti todistaa uskostaan, minkä vuoksi hän menetti työnsä. Jotkut kristityt pelkäävät painostusta siinä määrin, etteivät he uskalla julkisesti tunnustaa uskoaan. Erityisesti Keski- ja Itä-Turkissa elävät kristityt kohtaavat usein vainoa myös perheenjäsentensä taholta.  

Jumala kohtaa odottamatta

Haasteista huolimatta ihmisiä tulee uskoon. Usein käänteentekevä tapahtuma on uni tai näky, jossa Kristus ilmestyy etsijälle. Näin kävi myös Fatmalle, joka päätyi internetissä kristillisen Kanal Hayatin sivuille. Siellä hän kuuli toisen turkkilaisen henkilökohtaisen tarinan, jossa tämä kertoi, kuinka oli saanut elävän yhteyden Jumalaan ja miten Jeesus oli vastannut rukouksiin. 

Fatma oli harras muslimi, mutta oli kokenut, että kaikista omista ponnisteluistaan huolimatta hänellä ei ollut yhteyttä Jumalaan. Jumala tuntui olevan kovin kaukana. Kuulemastaan todistuksesta vaikuttuneena hän kuunteli useampiakin todistuksia. Seuraavana yönä hän näki unen, jossa valkoinen olento ilmestyi hänen sänkynsä jalkopäähän. Fatma kertoo kokeneensa sisimmässään syvää rauhaa. 

Seuraavana päivänä Fatma otti puhelimitse yhteyttä Kanal Hayatiin. Tämän kautta Fatma päätyi seurakunnan tilaisuuteen, jossa hän kertoi tarinansa ja halusi julkisesti tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika ja kuollut hänenkin syntiensä tähden. 

Muslimit uskovat yleisesti, että Jumala voi antaa unia ja näkyjä. Kuten Fatman tapauksessa, monien turkkilaisten muslimien yliluonnollinen kohtaaminen ohjaa heitä kääntymään todellisen Jumalan puoleen. 

Mitä minä voisin tehdä? 

Turkin seurakunnat tarvitsevat apua Suomen seurakunnilta. Turkin talous on kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta ja seurakuntien taloustilanne on heikko. Paikalliset uskovat antavat varoistaan, mutta heillä ei ole paljon mitä antaa. Taloudellisen tuen ohella rukous voi paljon. Rukoile erityisesti, että Turkin kristityt pääsisivät kasvamaan uskossaan. Tähän tarvitaan uusia paimenia, hengellisiä isiä ja äitejä.  


KUVA: Unsplash