Ajankohtaista

Fida palautti ulkoministeriölle kehitysyhteistyötukea

Syynä palautukseen on Malediivien kehitysyhteistyöhankkeessa toteutumatta jäänyt yhteisökeskuksen rakennusprojekti, josta Fida oli maksanut paikalliselle urakoitsijalle kaksi ennakkomaksua vuosina 2011–12.

Fida on palauttanut ulkoministeriölle kaikkiaan 199 981 euroa ja korot (22 895 e) vuosina 2011–12 saatua kehitysyhteistyötukea.

Yhteisökeskuksen rakennusprojektissa toisena yhteistyökumppanina oli Malediivien valtion urheilu- ja nuorisoministeriö (Ministry of Human Resources, Youth and Sports). Fidan kehitysyhteistyöhanke Malediiveilla loppui vuonna 2013.

Fida valitsi rakennusurakoitsijan vuonna 2011 virallisen tarjouskilpailun perusteella. Fidalla ei ollut syytä epäillä urakoitsijaa, sillä se oli hoitanut moitteettomasti jo kaksi vastaavaa rakennusprojektia, jotka kuuluivat Fidan kehitysyhteistyöhankkeeseen Malediiveilla.

Fidan maksamasta kahdesta ennakkomaksusta ja useista yhteydenotoista huolimatta urakoitsija kuitenkin laiminlöi velvollisuutensa aloittaa yhteisökeskuksen rakennustyöt.

Fidan saamien tietojen mukaan rakennusurakoitsijan ja Malediivien valtion välillä oli velkakiistoja, joiden vuoksi urakoitsija jäi odottamaan valtion puolelta puuttuvia maksuja. Velkakiistojen yksi syy oli Malediiveilla vuoden 2012 alussa ollut sisäpoliittinen kriisi ja mellakointi, jonka seurauksena maan presidentti vaihtui.

Fida lisäsi sisäistä valvontaa

Fidassa ennakkomaksujen päätöksenteossa tapahtui hallinnollinen virhe. Ennakkomaksuja ei ollut käsitelty hallitustasolla, jossa ne Fidan oman taloussäännön mukaan olisi pitänyt käsitellä ja hyväksyä.

Fida raportoi Malediivien kehitysyhteistyöhankkeesta normaalien käytäntöjen mukaan ulkoministeriölle. Hankkeen kirjapidossa rakennuksen ennakkomaksut näkyivät hanketoiminnan kuluina, vaikka rakennustöitä ei ollut aloitettu.

Tapahtuneen vuoksi Fida teetti hankkeesta vuoden 2014 alussa toiminnantarkastuksen ja tarkensi sen pohjalta talous- ja hallintosääntöään ja lisäsi sisäistä valvontaa vastaavien tapausten estämiseksi.

Fida on saanut ulkoministeriön tukea kehitysyhteistyöhön vuodesta 1974, eikä vastaavia tapauksia ole aiemmin ollut.

Rakennushanketta ei enää toteuteta

Fida ja ulkoministeriö neuvottelivat Malediivien tilanteesta syksyllä 2014 ja sopivat, että Fida maksaa yhteisökeskukseen kohdistetun tuen takaisin ministeriölle. Maksu hoidettiin vuodenvaihteessa.

Malediivien valtio on toivonut, että rakennustyö saatettaisiin loppuun, mutta Fida ja ulkoministeriö sopivat, että hanketta ei enää toteuteta Fidan ja ministeriön kumppanuussopimuksen puitteissa.

Malediivilainen rakennusurakoitsija on myöntänyt Fidalle velvoitteensa eikä ole kiistänyt saatavia. Tämän vuoksi Fida ei pidä tarkoituksenmukaisena aloittaa oikeustoimia urakoitsijaa vastaan.

Vuonna 2014 Fida neuvotteli useaan otteeseen urakoitsijan kanssa. Loppuvuodesta tämä ilmaisi halukkuutensa palauttaa yhteisökeskuksen ennakkomaksut takaisin. Fida on saanut tähän mennessä palautuksena 12 088 euroa.