Ajankohtaista

Fida ja helluntaikirkot maailmanlaajuiseen yhteistyöhön koronakriisissä

Helluntaikirkkojen kansainvälinen avustusverkosto teki yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa pandemian seurauksena ohjeistuksen seurakunnille. Ohjeisto saavuttaa kirkkojen verkoston kautta jopa 100 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Fida oli yksi ohjeiston laatijoista.

Fida teki yhteistyössä helluntaikirkkojen kansainvälisen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun verkoston kanssa koronapandemiaan liittyvän ohjeiston, jota on jaettu Fidan toimintamaissa useilla kielillä. Ohjeiston tarkoitus on auttaa seurakuntia toimimaan viruksen pysäyttämiseksi ja tukemaan seurakuntalaisiaan ja yhteisöjään koronakriisin keskellä. Oikean tiedon antaminen ja väärän tiedon kumoaminen on tärkeätä erityisesti sellaisen väestön keskuudessa, joka ei voi hankkia oikeaa tietoa itse.

Kehittyvät maat kärsivät eniten pandemiasta

Kun kriisi syntyy, haavoittuvassa asemassa olevat kärsivät eniten. Miten koronapandemian vaikutus näkyy vammaisten, lasten, vanhusten, slummien asukkaiden, pakolaisten tai syrjäytyneiden elämässä? Moni on riippuvainen muiden avusta ja tarvitsee suojelua. Nyt monessa maassa vaaditaan fyysistä eristäytymistä. Se on käytännössä mahdotonta tiheästi asutuissa paikoissa, kuten slummeissa. Miten erityisryhmät selviytyvät? Mitä tehdä, kun menettää työnsä, liikkumista rajataan eikä voi etsiä uutta työtä? Ei voi ostaa ruokaa, koska säästöjä ei ole.

YK:n kehitysohjelma UNDP arvioi koronakriisin aiheuttaman tulonmenetyksen kehitysmaissa ylittävän 200 miljardia dollaria eli 185 miljardia euroa. Afrikassa pelätään, että noin puolet työpaikoista häviää. Taloudellisten ongelmien lisäksi aiheutuu paljon muita ongelmia, kun paljon ihmisiä rajataan pienelle alueelle: uhkana on muun muassa perheväkivalta, lasten hyväksikäyttö ja muut sosiaaliset ongelmat.

Yksi tärkeimmistä seikoista koronakriisissä on oikean tiedon välittäminen. Hauraissa maissa tiedonkulku on usein haastavaa puutteellisesta infrastruktuurista johtuen. Kriisissä väärä tieto ja huhut leviävät kulovalkean lailla. Helluntaikirkkojen ohjeisto ei korvaa WHO:n ja muiden virallistin toimijoiden informaatiota, vaan täydentää sitä.

Kirkoilla on tärkeä rooli 

Fidan kumppaneina monissa maissa, kuten Burundissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keniassa, Tansaniassa ja Ugandassa ovat helluntaikirkot. Kirkoilla on pitkä historia ja ne ovat tärkeä osa yhteiskuntaa.

–Kirkkojen verkostot kattavat miljoonia ihmisiä. Ihmiset kääntyvät kirkon puoleen, kun he tarvitsevat neuvoa ja tukea, niin iloissa kuin suruissa. Kirkon rooli on merkittävä tiedon ja ohjeistuksen levittämisessä ja terveydenhuollon sekä sosiaalisten palveluiden tarjoamisessa, sanoo Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola.

–Seurakunnat seisovat ihmisten rinnalla köyhyydessä ja antavat äänen niille, joiden oma ääni ei muuten kuuluisi. Me haluamme olla osaltamme tukemassa kirkon tärkeää työtä tässä vaikeassa tilanteessa, Hakola jatkaa.

Kirkkojen sulkeminen Itä-Afrikassa auttaa ehkäisemään koronaviruksen leviämistä, kun miljoonat jäävät koteihin. Samalla apua tarvitaan. Seurakuntien jäseniin pidetään yhteyttä puhelimen, radion, internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Ihmiset saavat koronavalistusta, mutta toisaalta heille kerrotaan toivon viestiä.

Tavoitteena on sata maata

Tavoite on jakaa ohjeisto yli sataan maahan seurakunnille ja lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöille.

–Koronakriisiohjeistus lähti kirkkokunnille tällä viikolla englannin, espanjan, nepalin, ranskan ja suahilin kielillä.  Lisäksi työn alla on ainakin arabian-, tamilin- ja sinhalinkieliset käännökset, kertoo Fidan aluejohtaja Daniel Lepojärvi Ammanista.

Ohjeistosta on tullut jo hyvää palautetta.

–Se tulee selkeään tarpeeseen. Olemme saaneet innostunutta palautetta muun muassa Tansanian helluntaikirkoilta, jolla on 2-3 miljoonaa jäsentä. Lisäksi sain yhteydenoton Sri Lankasta, jossa kirkkokunnat innostuivat ohjeistuksesta ja päättivät kääntää sen omille kielilleen.

Ohjeistusta välitetään seurakunnille tekstiversion lisäksi myös etäyhteydellä toteutettavilla tapaamisilla. Tällä viikolla järjestetään kirkkojen pastoreille, diakoneille ja yhteisötyöntekijöille kansainvälinen webinaari, jonka yksi puhujista on Suomessakin viime syksynä Fidan kutsumana vieraillut rauhannobelisti, tohtori Denis Mukwege Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Kirkkojen koronaohjeisto englanniksi ja muilla kielillä Maailman helluntaiyhteisön PWF sivuilla:
https://www.pwfellowship.org/covid-19