Ajankohtaista

Entä jos et voisi käydä koulussa kuukautisten vuoksi?

Kuukautiset koskettavat suoraan puolta maailman väestöstä, mutta ymmärrys kuukautisten merkityksestä ja vaikutuksesta ei silti ole kaikilla jaettu. Puutteelliset olosuhteet koskettavat monia ja muutos tarvitsee tuekseen asenteiden muuttumista.

Näin on esimerkiksi Tansaniassa, jossa Fidan maaohjelma edistää lasten ja nuorten oikeutta koulunkäyntiin ja turvalliseen elinympäristöön. Osana maaohjelmaa Tansaniassa on toteutettu lasten parlamentteja, joissa paikalliset lapset ovat nostaneet ääntään asioissa liittyen hyvinvointiin ja tarpeisiin.  Viimeisimmässä tilaisuudessa, vuonna 2021 esiin nousivat erityisesti heikot saniteettiolosuhteet: puutteita oli erityisesti pukuhuoneiden, puhtaan veden ja wc-tilojen puute. Puutteelisten olosuhteiden seurauksena monien tyttöjen oli jäätävä pois koulusta kuukautisten aikana.

Kuukautiset eivät saa vaarantaa koulutusta

Kuukautishygienia on perusedellytys  koulutukselle. Kuukautiset aiheuttavat poisjääntiä koulusta, mikä vaarantaa koulun jatkumisen.  Kehitysyhteistyön kautta on havaittu selviä puutteita on myös saniteettiolosuhteissa sekä kuukautistietoisuudessa. Nämä puutteet ovat korjattavissa eikä yhdenkään ihmisen mahdollisuudet saa jäädä kiinni kuukautisista.

Fida ja kumppanit edistävät naisten ja tyttöjen kuukautis- ja seksuaaliterveyttä sekä -oikeuksia sisällissodista kärsineessä Kurdistanissa Irakissa. Irakissa kuten myös Laosissa, Kambodžassa, Tansaniassa, Keniassa Ugandassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa on järjestetty kuukautiskoulutuksia nuorille, heidän huoltajilleen ja koulujen henkilökunnalle. Samalla tyttöjen koulupoissaolot kuukautisten johdosta ovat vähentyneet.

28. toukokuuta on kansainvälinen kuukautispäivä, jonka tarkoitus on parantaa tietoisuutta kuukautishygieniasta.