Ajankohtaista

Ole ihmeessä mukana! – Toivon Kipinä -kampanja käynnistyy

Tänäkin jouluna kerätään varoja Euroopan romanien hyväksi. Tämän vuoden keräyksellä tuetaan romaniseurakuntien kasvua Itä-Euroopassa ja keskiössä on erityisesti työ Unkarissa.

Kampanjan teema ”Ole ihmeessä mukana”, kannustaa seurakuntalaisia osallistumaan Unkarin romaniseurakuntien kasvuun. Romaniseurakuntien työtä maassa koordinoivalla Unkarin Romanimissiolla on näky kasvattaa uudestisyntyneiden kristittyjen määrää satakertaisesti.

Alun perin 1990-luvulla Unkarin seurakunnissa oli 3 250 uudestisyntynyttä romania, joten satakertaisen kasvu tarkoittaisi yhteensä 325000 romanin uskoontuloa.

Tällä hetkellä Unkarissa on 130 romaniseurakuntaa, joissa on yhteensä noin 6000 jäsentä. Unkarin Romanimission johtaja Albert Durko kertoo, että järjestön tavoitteena on kaksinkertaistaa seurakuntien määrä kolmessa vuodessa.

Näyn toteutumiseksi lähetetään 200 uutta seurakunnan istuttajaa, joiden tarkoituksena on perustaa kolmessa vuodessa vähintään 130 uutta romaniseurakuntaa. Heidän tuekseen koulutetaan mentoreita, jotka kannustavat seurakuntien istuttajia ja ohjaavat työtä.

Hengellinen herätys kasvaa romanien keskuudessa

Köyhien romanien tilanne Unkarissa on rasismin ja syrjinnän takia haastava. Monen romaniperheen asuinolot ovat hyvin vaatimattomat. Köyhyyteen  vaikuttaa syrjinnän lisäksi romaneiden alhainen koulutustaso. Romanien on usein lähes mahdotonta saada apua haasteisiinsa. Seurakuntatyötä haittaa esimerkiksi tilojen puute, kun jotkut vuokranantajat eivät halua antaa tiloja romaneiden käyttöön.

–Luulen, että jopa romanit itse tietävät, että vain Jumala voi auttaa heitä, romanimission lähetystoimintojen johtaja László Surman sanoo.

Seurakuntatyön lisäksi romanien parissa tehdään paljon myös sosiaalista avustustyötä. Lapsille jaetaan muun muassa koulutarvikkeita ja vaatteita. Polttopuita jaetaan perheille, joilla niitä ei ole, jotta he selviäisivät kylmästä talvesta. Paikalliset pastorit auttavat jopa pilkkomaan puut, jos ihmisillä on puita valmiina, mutta he eivät itse syystä tai toisesta siihen pysty.   Köyhimmille perheille annetaan myös ruoka-apua.

Aiemmin monien seurakuntien asenne itäisessä Euroopassa oli vielä hyvin kielteinen romaneja kohtaan ja monessa maassa heidän parissaan ei ollut lähettejä eikä hengellistä työtä. Viimeisten vuosien aikana on ollut nähtävillä herätystä ja seurakuntakasvua romanien keskuudessa. Monin paikoin Jumala on alkanut käyttää heitä, ei ainoastaan saavuttamaan omaa kansaansa, vaan myöskin tuomaan evankeliumin takaisin Eurooppaan. Romanit elävät uskoaan rohkeasti todeksi ja se näkyy sekä kuuluu heidän elämässään. Fidan Euroopan romanilähetystyön koordinaattori Janne Harjukoski uskoo, että hengellinen herätys kasvaa romanien keskuudessa voimakkaasti tulevina vuosina .

–Uskon, että romanit tulevat olemaan siunauksena niiden kansojen keskellä, jossa he elävät, Janne Harjukoski toteaa.


Jo vuodesta 2014 alkaen järjestetty Toivon Kipinä– kampanja on Fidan ja Elämä ja Valo –järjestön yhteinen vuosittainen perinne.

Seurakunnat voivat osallistua kampanjaan esimerkiksi lipaskeräyksellä, rahalahjalla tai järjestämällä joulukonsertin. Ilmoittautua mukaan voi nettiosoitteessa: www.toivonkipinä.fi