Ajankohtaista

Innovatiiviset apuvälineet mahdollistavat vammaisille lapsille koulunkäynnin Tansaniassa

12-vuotias Sharifa, joka sai YDCP:ltä oman pyörätuolin.

Minkälaisia ovat innovatiiviset pyörätuolit ja kävelytuet, joiden ansiosta monen tansanialainen vammaisen lapsen ja nuoren on mahdollista kulkea itsenäisesti kouluun? Luovuuden ja innovaatioiden päivänä kerromme Fidan tansanialaisen kumppanin toiminnasta, jossa luovat ratkaisut vahvistavat vammaisten lasten oikeutta koulunkäyntiin.

Tansanian pohjoisrannikolla, Tangassa, luovuudella on ollut iso merkitys monen vammaisen lapsen elämässä. Fidan kumppani, Tansanian vapaa helluntaikirkko (FPCT) tuottaa apuvälineitä, kuten pyörätuoleja ja proteeseja vammaisille lapsille ja nuorille Youth with Disabilities Community Programme (YDCP) -ohjelman toimitiloissa. Monille liikkumisen apuväline saattaa olla koulunkäynnin mahdollistava asia. Mutta mikä pyörätuolissa tai kävelytuessa on innovatiivista?

YDCP:n valmistamat apuvälineet eivät ole mitä tahansa pyörätuoleja tai kävelytukia. Ne on suunniteltu paikallisiin olosuhteisiin ja vieläpä rakennettu paikallisista materiaaleista. Tällaisten apuvälineiden tuottaminen vaatii kekseliäisyyttä, koska materiaaleina hyödynnetään paikallisesti saatavilla olevia osia, esimerkiksi pyöränrenkaita. Tämä mahdollistaa sen, että tuotteita voidaan myös huoltaa paikallisesti, eikä kalliita varaosia tarvitse tilata ulkomailta.

Fidan kumppanin, Tansanian helluntaikirkon valmistamia kolmipyöräisiä pyörätuoleja.
Fidan kumppanin, Tansanian helluntaikirkon valmistamia kolmepyöräisiä pyörätuoleja (kuva YDCP:n Facebook-sivulta).

Paikallisiin olosuhteisiin suunnittelu vaatii niin ikään luovaa ajattelua. Pyörätuoleilla ja kävelytuilla pitää pystyä liikkumaan epätasaisessa maastossa, kuten kuoppaisilla hiekkateillä. Esimerkiksi monissa YDCP:n pyörätuoleissa on kolme rengasta neljän sijaan, mikä tuo vakautta epätasaisella alustalla. YDCP:n rakentamia liikkumisen apuvälineitä voi siis hyvällä syyllä pitää innovatiivisina tuotoksina.

Oma pyörätuoli mahdollistaa koulunkäynnin

12-vuotiaan Sharifan elämä muuttui pöyrätuolin avulla. Kun Sharifa tuli siihen ikään, että koulunkäynti olisi pitänyt aloittaa, hän joutui kohtaamaan ikävän uutisen. Jopa kolme eri koulua kertoi, etteivät he voi hyväksyä liikuntavammaista lasta heidän oppilaakseen.

Samaan aikaan YDCP järjesti Sharifan kotiseudun, Kisosoran ala-asteella koulutuksia inklusiivisesta koulunkäynnistä. Sharifan vanhemmat osallistuivat koulutukseen ja Sharifa sai lopulta paikan Kisosoran koulusta.

Liikuntavammansa takia Sharifa ei pysty kävelemään. Koulumatkan helpottamiseksi YDCP rakensi Sharifalle oman pyörätuolin. Nyt Sharifa voi käydä koulua ikätovereidensa kanssa. Sharifa pitää koulunkäynnistä ja unelmoi opiskelusta lääkäriksi.

Apuvälineen avulla itsenäisesti kouluun

Toinen YDCP:n innovatiivisista ratkaisuista hyötynyt on 7-vuotias Abdul. Hänen isoäitinsä kantoi häntä selässään lapsesta lähtien, koska Abdul sairasti Troyerin syndoomaa eikä pystynyt itse kävelemään. Vuosien kantamisen ja huolenpidon jälkeen isoäiti alkoi olla jo toivoton, minkä vuoksi myös Abdul oli masentunut.

– Ennen tunsin itseni erittäin ujoksi, koska isoäiti kantoi minua ja kaverini aina nauroivat minulle, Abdul kertoo.

Fidan ja YDCP:n tuella Abdulille tehtiin kuntoutussuunnitelma, jonka kautta hän saa fysioterapiaa. Isoäiti sai tukea kotiympäristön kehittämiseen. Kun Abdulin lihasvoima kehittyi, hän sai myös YDCP:n rakentaman apuvälineen kävelyn tueksi. Sen ansiosta hän pystyy nyt kulkemaan kouluun itsenäisesti yhdessä veljensä kanssa.

7-vuotias Abdul kävelytukensa kanssa.
7-vuotias Abdul YDCP:n rakentaman kävelytukensa kanssa.

Pitkäjänteisen työn tuloksena esteettömyys parantuu

Fida ja Tansanian vapaa helluntaikirkko (FPCT), jonka toimintaa apuvälinevalmistus on, ovat toimineet vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi Tangassa jo 18 vuoden ajan. Pitkäaikainen yhteistyö on kantanut hedelmää: asenteet vammaisia henkilöitä kohtaan ovat alkaneet muuttua ja monet vammaiset lapset ovat saaneet mahdollisuuden käydä koulua.

Yhteisen vaikuttamistyön tuloksena Tansanian valtionhallinto on rakentanut esteetöntä infrastruktuuria jopa kymmenen alueen alakouluun. Esteettömyydellä on parannettu vammaisten lasten pääsyä kouluun.

Yläkuvassa 12-vuotias Sharifa, joka sai YDCP:ltä oman pyörätuolin. 


21.4. on maailman luovuuden ja innovaation päivä. Fidalla juhlistamme tätä YK:n teemapäivää kertomalla paikallisista luovista ratkaisuista, eli innovaatioista, jotka parantavat ihmisten oikeuksia esimerkiksi koulunkäyntiin tai turvalliseen elinympäristöön.

Innovaatioiden edistäminen on osa Fidan kehitysyhteistyön ohjelmaa 2022-2025.