Ajankohtaista

Syyria-apu haastaa: avunannon toimintatapoja täytyy muuttaa

Kansalaisjärjestöjen Syyria-seminaari pohti keinoja, joilla voitaisiin parhaiten tukea syyrialaisten selviytymistä pian seitsemän vuotta jatkuneen sodan keskellä.

Seminaari vaati uusia toimintatapoja Syyrian auttamiseksi. Jotta apu olisi tehokkaampaa ja kestävämpää, kansainvälisen yhteisön ja rahoittajien täytyy ottaa aiempaa vahvemmin mukaan syyrialaiset toimijat ja heidän omat suunnitelmansa.

Seminaarissa puhunut syyrialaisen COSV-kansalaisjärjestön koordinaattori Eva Zidan korosti, kuinka tärkeää on saada syyrialaiset työskentelemään yhdessä.

─ Sosiaalisen yhtenäisyyden vahvistamisen tulisi olla osa kaikkea avustustyötä Syyriassa. Tarvitaan yhteisiä tiloja, jossa kaikki syyrialaiset voivat työskennellä yhdessä riippumatta siitä, mihin ryhmään he kuuluvat.

Avunannolla voi rikkoa tai rakentaa

Keskustelussa todettiin, että kansainvälinen yhteisö ja avunantajamaat ovat edesauttaneet syyrialaisten sosiaalisen yhtenäisyyden rikkoutumista, kun ne ovat tukeneet vain tiettyjä paikallisia toimijoita. Lisäksi ongelmana on ollut, että syyrialaiset eivät ole olleet juurikaan mukana suunnittelemassa ja toimeenpanemassa avustustyötä.

Kansainvälinen yhteisö on puhunut syyrialaisista, mutta ei syyrialaisten kanssa. Päätöksiä on tehty ylhäältä alaspäin ilman paikallistason näkemysten huomioimista. Syyrialaiset kuitenkin tuntevat paikalliset ongelmat ja niiden ratkaisut parhaiten.

Oxfam-järjestöä edustanut Alexandra Saieh toi puheenvuorossaan esiin naisten merkitystä kriisistä selviytymisessä.

─ Naisten näkemykset on huomioitava ruohonjuuritason selviytymiskyvyn toteutumiseksi. Lisäksi rahoittajien ja kansainvälisten järjestöjen tulisi antaa pitkäkestoista, joustavaa rahoitusta suoraan paikalliselle kansalaisyhteiskunnalle Syyriassa, jotta he voivat suunnitella ja omistaa oman tulevaisuutensa, Saieh totesi.

Seminaarissa nostettiin myös esiin kysymys koulutuksen ja toimeentulon merkityksestä syyrialaisten selviytymiskyvylle ja jälleenrakennuksen onnistumiselle.

************

Syyria-seminaarin järjestivät Crisis Management Initiative, Felm ─ Suomen Lähetysseura, Fida, Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset.

Tapahtuma liittyi Suomen isännöimään kansainväliseen Syyria-kokoukseen, jossa YK julkaisee humanitaarista apua ja Syyrian pakolaisia koskevat suunnitelmansa.

Järjestöjen yhteinen kannanotto vaatii YK:ta osallistamaan Syyrian paikallisia yhteisöjä, hallintoa ja järjestöjä kaikkeen Syyriassa tehtävään työhön. Kannanoton on allekirjoittanut 28 järjestöä.

Lue kannanotto: Statement on Supporting Community Resilience in Syria coinciding with the launch of the United Nations Regional Refugee and Resilience Plan 2017_23.1.2017