Ajankohtaista

Fida liittyi EU-CORD-verkostoon

Fida tekee jo yhteistyötä EU-CORD-jäsenjärjestöjen kanssa muun muassa Irakissa

Fida liittyi loppuvuodesta kristillisten kehitysyhteistyöjärjestöjen eurooppalaiseen yhteistyöverkostoon. Luvassa on lisää yhteistä oppimista, yhteisiä hankkeita ja yhdessä vaikuttamista.

Vuonna 1997 perustettu EU-CORD on Euroopan kristillisten kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestöjen yhteistyöverkosto. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 23 järjestöä.

EU-CORDin tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja näistä johtuvaa kärsimystä sekä saada köyhyydessä elävien ihmisten ääni kuuluville.

Tähän pyritään lisäämällä jäsenjärjestöjen yhteistyöstä sekä jakamalla osaamista ja tietotaitoa. Lisäksi verkosto tekee vaikutustyötä EU-tasolla ja pyrkii vahvistamaan EU-rahoitusta ja muita resursseja järjestöjen työssä.

Jäsenjärjestöjä yhdistää herätyskristillinen tausta. EU-CORD edellyttää, että sen jäsenet sitoutuvat yhteisiin laatukriteereihin, kuten Kansainvälisen Punaisen Ristin avunannon periaatteisiin (Code of Conduct) ja niin sanottuihin Istanbulin periaatteisiin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuloksellisuudelle.

Yhteinen ääni kuuluu paremmin

Fida oli 2010-luvun alussa muutaman vuoden jäsenenä mutta jäi sitten pois EU-CORDin toiminnasta. Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola on tyytyväinen, että jäsenyydestä tehtiin nyt uusi päätös.

‒ EU-CORDissa on paljon osaamista. Yhteistyössä meillä on mahdollisuus tehdä enemmän asioita ja oppia toisiltamme, kertoo Hakola.

Hakolan mukaan Fidan omaa osaamispääomaa on pitkä läsnäolo monissa maissa. Vastaavasti Fida haluaa hyödyntää EU-CORDin laajaa osaamista vaikuttamistyössä.

‒ Yhteinen ääni on vahvempi, kun teemme vaikkapa vetoomuksia tai lobbaamme yhteisiä aiheita.

Humanitaarisen avun yhteistyötä Irakissa

Myös Fidan kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Ismo Salerto on innostunut EU-CORD-yhteistyöstä ja sen hyödyistä.

‒ EU-CORD tarjoaa ikkunan kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun asioiden päivittämiselle. Verkosto mahdollistaa EU-politiikan suunnan, keskustelun ja ajankohtaisten kärkien seuraamisen.

Salerto mainitsee myös monet koulutusmahdollisuudet, joita laaja verkosto tarjoaa.

‒ Tämä edesauttaa Fidan strategisten teemojen kehittämistä. Saamme esimerkiksi EU-rakenteiden asiantuntijaosaamista kentälle ja Suomeen.

Fida tekee jo tällä hetkellä yhteistyötä EU-CORD-verkostoon kuuluvien järjestöjen kanssa.

Irakin Kurdistanissa Fida toimii yhdessä hollantilaisen ZOA:n kanssa humanitaarisessa avussa. Ruotsalaisen IAS-järjestön kanssa on tehty yhteinen hankehakemus.

Ruotsin helluntailiikkeen PMU:n kanssa ollaan säännöllisesti yhteydessä, sillä PMU toimii muun muassa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

‒ Fida sai juuri nyt joulukuussa vaikuttamistyön koulutusta hollantilaiselta Woord en Daad -järjestöltä, lisää Salerto.