Ajankohtaista

Sukupuoleen perustuva väkivalta – ihmisyytemme kriisi

Ihmiset kokoontuneet suuren puun alle.

Seksuaalisen väkivallan käyttö konflikteissa osana sodankäyntiä lisääntyi viime vuonna 50 % YK:n tekemän selvityksen mukaan. Muutos vaatii hiljaisuuden murtamista.

Sukupuoleen perustuvalla väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu henkilöön hänen sukupuolensa takia. Siihen kuuluvat teot, jotka aiheuttavat fyysistä, seksuaalista tai henkistä kärsimystä, sekä tällaisilla teoilla uhkailu ja pakottaminen.

Yleisiä sukupuoleen perustuvan väkivallan ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi lapsiavioliitot, naisten sukupuolielinten silpominen, ihmiskauppa ja parisuhdeväkivalta.

Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ilmenee maailmanlaajuisesti. Kuitenkin väkivallan riski kasvaa hätätilanteissa, kriisin tai sodan keskellä. Kotoaan paenneet ihmiset jättävät taakseen mahdolliset turvaa tuoneet suhteet ja ympäristön, ja heidän asemansa on entistä haavoittuvampi.

Aivan erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vammaiset henkilöt. He kokevat kolme kertaa todennäköisemmin fyysistä, seksuaalista ja henkistä väkivaltaa kuin ei-vammaiset henkilöt, ja vammaiset naiset kokevat kymmenen kertaa todennäköisemmin seksuaalista väkivaltaa kuin ei-vammaiset naiset. Nuorista vammaisista naisista jopa 40–68 prosenttia kokee seksuaalista väkivaltaa ennen 18 vuoden ikää.

Seksuaalinen väkivalta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti selviytyjän elämään. Se on henkilökohtainen tragedia, joka aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia traumoja. Raiskauksen seurauksena on riski saada sukupuolitauteja ja vammoja tai tulla raskaaksi. Raiskauksen seurauksena syntyneet lapset joutuvat usein vihan kohteeksi, heidät hylätään ja jätetään ilman henkilöllisyystodistusta. Tämän seurauksena lapset syrjäytyvät helposti.

Tragedia ei kuitenkaan lopu tähän, sillä perheet hajoavat ja siteet yhteisöön katkeavat. Häpeä estää hakeutumasta avun piiriin, mikä johtaa väkivallan kierteen vahvistumiseen. Oikeutta ei haeta, eikä tekijöitä rangaista.

Tunnistetaanko kriisi?

Vuonna 2013 käynnistyi maailmanlaajuinen aloite ”Call to Action”, eli kutsu toimintaan, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota sukupuoleen perustuvan väkivallan maailmanlaajuiseen kriisiin. Aloitteen kolme keskeistä tavoitetta ovat edelleen ratkaisevan tärkeitä:

  • Avustustoimijoita kehotetaan perustamaan helposti saatavilla olevia, erikoistuneita palveluita henkilöille, jotka ovat joutuneet kokemaan sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa.
  • Kaikkeen toimintaan tulisi sisällyttää ennaltaehkäiseviä toimia sukupuoleen kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.
  • Sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kriisin varhaisimmista vaiheista lähtien tulee jatkaa.

Huolimatta näistä tärkeistä aloitteista työ on edelleen hyvin kesken. Fida pyrkii tukemaan Kongossa terveydenhuollon ja koulujen toimintaa niin, että sekä väkivaltaa ennaltaehkäisevä, mutta myös väkivallan uhreja auttava työ olisi ammatillista, systemaattista ja siihen sitoutuisivat kaikki yhteiskunnan tasot. Vaikuttamistyö on yksi keino saada juurisyitä pikkuhiljaa murrettua – tätä työtä Fidan kongolainen kumppanikirkko on alkanut tekemään taidokkaasti.

Miten Fida toimii ehkäistäkseen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa?

Kehityksen on tapahduttava paikallisten johtamana

Jotta seksuaalinen väkivalta voi loppua, tarvitaan tasa-arvoisempia yhteiskuntia, turvallisempia kouluja, vahvempia oikeusprosesseja ja avointa keskustelukulttuuria. Näiden eteen Fida toimii yhdessä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa ja keskittyy aina varmistamaan, että kaikki kehitys tapahtuu paikallisten johtamana. Kriisialueilla on käynnissä ohjelmia, joilla ehkäistään väkivaltaa ja vastataan sitä kohdanneiden hätään. Kaksi keskeistä toiminta-aluetta ovat seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä psykososiaalinen tuki. Tavoitteena on ehkäistä lapsiavioliittoja, naisten sukupuolielinten silpomista ja lähisuhdeväkivaltaa.

Yksi tehokas keino ehkäistä seksuaalista väkivaltaa, hiv-tartuntoja ja ei-toivottuja raskauksia on seksuaalikasvatus. Erityisesti vammaisilta nuorilta puuttuu usein perustietoa murrosiästä, kuukautisista ja raskaudesta.

Johtajat on saatava mukaan rikkomaan hiljaisuus

Fidan toiminta-alueella Itä-Kongossa kyläpäälliköt ja kirkkojen johtajat ovat myös vahvasti mukana keskusteluissa väkivallattoman arjen rakentamiseksi. He kannustavat myös seksuaalisen väkivallan uhreja hakemaan apua, ja toisaalta myös perheitä kutsumaan väkivallan uhrin takaisin kotiin ja kyläyhteisöön. Väkivalta saa voimansa hiljaisuudesta, ja sen vuoksi ymmärryksen lisääminen on tärkeää.

Lastensuojelu on avustustyön ytimessä

Fida kiinnittää kriisialueilla erityistä huomiota lasten suojeluun. Pakolaisleireihin esimerkiksi perustetaan lapsiystävällisiä tiloja ja yhteisöjä koulutetaan huomioimaan lapsen oikeudet. Lapsille annetaan mahdollisuus tulla kuulluiksi, heille tarjotaan turvallinen leikkiympäristö ja mahdollisuus oppia myönteisiä selviytymiskeinoja. Avustustoiminnan ytimessä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten turvallisuuden ja ihmisarvon turvaaminen.

On yhteinen vastuumme rakentaa turvallinen maailma – ihan jokaiselle. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymykset ovat jakamattomia ja kuuluvat meille kaikille.