Ajankohtaista

Fidan humanitaarinen avustustyö Kongossa jatkuu

Kongon vakava humanitaarinen kriisi koskettaa etenkin lapsia.

Ulkoministeriö myönsi Fidan humanitaariseen avustustyöhön Kongon demokraattisessa tasavallassa 400 000 euroa. Fida tukee maansisäisiä pakolaisia Kasain maakunnassa.

Kasain maakunnassa noin 1,3 miljoonaa ihmistä on paennut summittaisesti siviiliväestöön kohdistuneita väkivaltaisuuksia kodeistaan. Maansisäisistä pakolaisista peräti 59 prosenttia on lapsia.

Fida ja paikallinen CEPAC-kirkkokuntakumppani jakavat pakolaisperheille avustustarvikkeita ja tarjoavat psykososiaalista tukea. Tavoitteena on vahvistaa konfliktin keskellä olleiden ihmisten selviytymiskeinoja, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Aiemmin Fida on tehnyt humanitaarista avustustyötä Itä-Kongossa Kivun maakunnan alueella. Nyt näillä alueilla alkaa uusi kehitysyhteistyöhanke, ja humanitaarinen työ siirtyy Kasain maakuntaan.

Kongo: äärimmäisen vakava mutta unohdettu humanitaarinen kriisi

Fidan humanitaarisen avun päällikkö Ismo Salerto muistuttaa, että YK nosti viime lokakuussa Kongon kriisin luokituksen vakavimpaan eli kolmanteen luokkaan. Saman mittaluokan humanitaarinen kriisi löytyy Syyriasta ja Jemenistä.

Kongossa lapset ovat joutuneet näkemään väkivaltaa ja julmuuksia ja ovat siksi monenlaisen henkisen tuen tarpeessa. Fidan avulla lapsille rakennetaan turvallisia leikkitiloja ja tarjotaan koulutusta traumaattisten kokemusten käsittelyyn.

‒ Kongon kriisialueiden ihmiset ovat menettäneet toimeentulonsa ja lasten koulunkäynti on keskeytynyt. Ihmiset tarvitsevat turvaa, suojelua ja mahdollisuuden rakentaa taas arkielämää, Salerto kuvailee.

Salerto kiittelee paikallisen CEPAC-kirkkokunnan roolia Fidan humanitaarisessa avustustyössä.

‒ Kumppanuus vahvistaa paikallisten olosuhteiden tuntemusta ja tuo työlle jatkuvuutta. Lisäksi tämä tarjoaa paikallisille ihmisille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja kokea yhteenkuuluvuutta.

Pitkittyneet konfliktit aiheuttavat eniten kärsimystä

Fida on viime vuosina tehnyt humanitaarista avustustyötä myös Irakin pakolaisten parissa Mosulin kaupungin lähialueilla. Tänä vuonna Fida ei saanut Irakiin humanitaarisen avun tukea ulkoministeriöltä, mutta Fidan työ Irakissa jatkuu uuden kehitysyhteistyöohjelman kautta.

‒ Kohdistamme myös Eväät elämään -kampanjan tuottoja sekä Irakin että Kongon uhrien auttamiseksi, jotta kylissä ja kodeissa normaali arki pääsisi käyntiin ja lasten turvallinen kasvu voisi jatkua, kertoo Ismo Salerto.

Kaiken kaikkiaan Salerto kuvailee maailmanlaajuista humanitaarisen työn tilannetta huolestuttavaksi ja mittasuhteiltaan ennen näkemättömäksi.

‒ Noin 135 miljoonaa ihmistä on avun tarpeessa. Se on enemmän kuin koskaan ennen. Pitkittyneet konfliktit ovat suurimpia humanitaaristen kriisien aiheuttajia.

Ismo Salerto peräänkuuluttaa myös paikallisten yhteisöjen vahvaa osallistumista humanitaariseen työhön.

‒ Avun saatavuuden kannalta on tärkeää, että lähinnä olevat ihmiset ojentavat auttavan käden, eikä apu ole vain kansainvälisen verkoston varassa. Jopa pelkkä ystävällisyys on vaikuttava apu ihmisille, jotka ovat joutuneet lähtemään pois omilta kotiseuduiltaan.

Suomen valtion suurin avustuskohde on Syyria

Suomen valtio myönsi tällä viikolla kaikkiaan 67 miljoonaa euroa humanitaariseen avustustyöhön. Alueellisesti humanitaarisen toiminnan keskipisteessä pysyvät Afrikka (12,5 miljoonaa euroa) ja Lähi-itä (17,3 miljoonaa). Eniten tukea Suomi kohdistaa Syyrian vaikean humanitaarisen kriisin torjumiseen (12,6 miljoonaa).

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen luonnehtii maailman humanitaarista tilannetta vaikeaksi. Kriisien ja luonnonkatastrofien keskellä eläville ihmisille humanitaarisen avun merkitys on ratkaisevan tärkeä.

‒ Suomi kuuluu maihin, jotka yhteistyössä ja osana kansainvälistä avustusjärjestelmää pystyvät auttamaan heitä mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti, kommentoi ministeri Anne-Mari Virolainen ulkoministeriön tiedotteessa.

Suomen valtion myöntämä humanitaarinen apu kanavoidaan tärkeimpien YK-järjestöjen, Punaisen Ristin liikkeen sekä kuuden suomalaisen kansalaisjärjestön kautta. Suomalaisista järjestöistä tukea saivat Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi, Suomen World Vision sekä Fida.