Euroopan romanilähetystyö

Sinun lahjoituksesi avulla voimme tehdä esimerkiksi tätä: polttopuita talveksi 25 €, köyhimpien perheiden säännöllinen ruoka-apu 50€/kk, kesäleirille osallistuminen yhdelle lapselle 30 €

Tue työtä

Sinun lahjoituksesi avulla voimme tehdä esimerkiksi tätä: polttopuita talveksi 25 €, köyhimpien perheiden säännöllinen ruoka-apu 50€/kk, kesäleirille osallistuminen yhdelle lapselle 30 €

Tue työtä

Romanilähetystyö

Fidan työ Romanien parissa on maantieteellisesti laajaa ja sitä tehdään omien lähettiemme sekä paikallisten kumppaneidemme kautta 12 maassa.

Työmme painopiste on vahvasti lasten ja nuorten parissa. Kokonaisvaltainen muutos heidän elämässään vaikuttaa koko yhteisöön.

Romanien sosiaalinen asema on poikkeuksetta heikko. Kummiohjelmat, iltapäiväkerhot, esikoulut ja muu koulunkäyntiä tukeva toiminta ovat avainasemassa heidän sosiaalisen aseman parantamisessa. Köyhien perheiden auttaminen ja tukeminen tehdään paikallisten seurakuntien kautta ja toimesta, jotka tuntevat yhteisöissä asuvien ihmisten todelliset tarpeet ja tilanteet.

Pyrimme toiminnallamme voimaannuttamaan paikalliset työntekijät tekemään kokonaisvaltaista auttamistyötä yhteisöissään. Romanit ovat avoimia hengelliselle työlle ja seurakuntien perustaminen ja opetuslapseuttaminen ovat avainasemassa kestävän ja pysyvän hedelmän syntymisessä heidän yhteisöihinsä.

Euroopan romanityöhön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä romanilähetystyön koordinaattori Janne Harjukoskeen

Janne Harjukoski

050 514 9130

Itä-Euroopan romanilähetystyön koordinaattori. Romanilähetystyön suunnittelu ja koordinointi. Tapahtumat ja seurakuntavierailut kotimaassa.