Tuloksellista työtä

Työ Itä-Euroopan romanien parissa tuottaa tulosta

Koko Euroopan laajuudella asuu romaniväestöä, joista osa noudattaa edelleen perinteistä kiertävää elämäntapaa. Valtaosa romaneista on kuitenkin asettunut aloilleen, ja romaneja arvioidaan asuvan Itä-Euroopan alueella noin 6-8 miljoonaa.

Romanien parissa suurimpia ongelmia ovat syrjintä, koulutuksen puute ja työttömyys. Moni perhe elää kerjäämällä, tai saa tulonsa keräämällä roskia. Yli kolmasosa työikäisistä romaneista on vailla ansiotuloja. Kun romanilapsen lähtökohdat ovat tällaiset, ei ole ihme, että moni heistä jättää koulun kesken tai ei edes pääse aloittamaan sitä.

Helluntaiseurakunnat, Fida sekä Elämä ja Valo tekevät lähetystyötä romanien parissa 11 Euroopan maassa. Koska romaniyhteisöjen ongelmat ovat samankaltaisia, toimivia ratkaisumalleja pystytään monistamaan maasta toiseen.

Toimintakeskuksissa annettu tukiopetus ja iltapäivätoiminta auttavat koululaisia pysymään koulussa, vaikka siihen ei saisi tukea kotoa. Tuki antaa lapsille tunteen siitä, että he ovat arvokkaita, ja voivat tehdä työtä paremman tulevaisuuden eteen. Työmme piirissä olevien lasten valmistumisprosentti on jopa 90, kun keskimäärin romaniyhteisöjen lapsista puolet jättää koulun kesken.

Seurakuntien verkosto pystyy antamaan pitkäaikaista tukea köyhimmille perheille. Toivo voi saada jalansijaa.

Esimerkkejä tekemästämme työstä

Ukrainassa hankittiin ja remontoitiin monitoimikeskus Pasikan kylään. Monitoimikeskuksessa toimii iltapäiväkerho kylän lapsille.

Romaniassa jaoimme joulupaketteja, ja ilahdutimme näin noin 1200 lasta. Romaniassa Agristeun kylän toimintakeskuksessa toimii iltapäiväkerho, jossa lapset saavat tukiopetusta ja välipalaa.

Bulgariassa tuemme 105 lapsen koulunkäyntiä.

Bulgariassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Latviassa ja Romaniassa sponsoroimme yhteensä 750 lasta lastenleireille.

 

Kummit antavat toivoa tulevaisuudesta

Kosovossa, Bosnia ja Hertsegovinassa ja Albaniassa toimivan kummiohjelman kautta olemme tukeneet 1600 lapsen koulunkäyntiä.

Kosovon Pristinassa tuemme Toivon taloa, jossa lapset ja nuoret saavat tukea koulunkäyntiin ja sparrausta elämän valintojen tekemiseen.

Tule kummiksi