Ajankohtaista

Testamentti on tapa edistää itselleen tärkeitä arvoja

Testamentti on tärkeä lahjoitusmuoto, joka on Suomessa pikkuhiljaa yleistymässä.

Tänään 13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää (Legacy Day), joka muistuttaa ihmisiä hyvän tekemisen mahdollisuudesta testamentilla.

Tällä viikolla Suomessa järjestetään myös Hyvä testamentti -viikko, jossa mukana olevat 26 järjestöä kertovat, millainen rooli testamentin kautta saadulla omaisuudella on heidän toiminnassaan.

Vuonna 2015 alkanut Hyvä testamentti -kampanja haluaa muuttaa suomalaista testamenttikulttuuria.

Testamentin laatiminen on edelleen suomalaisille muihin Euroopan maihin verrattuna vierasta. Noin 10 prosenttia suomalaisista on tehnyt viimeisestä tahdostaan virallisen asiakirjan.

Haluaisitko antaa Fidalle testamenttilahjoituksen? Lue lisää siitä, miten voimme palvella sinua testamenttiasioissa.

Harva tulee ajatelleeksi, että ilman testamenttia tai lain mukaisia perillisiä omaisuus ohjautuu valtiolle. Sitäkään ei välttämättä tiedetä, että yleishyödylliset organisaatiot eivät joudu maksamaan perintöveroja testamenttilahjoituksesta.

Pienikin lahjoitus merkitsee

Hyvä testamentti -kampanjan koordinattori Pia Tornikosken mukaan ilmapiiri testamenttaamista kohtaan on kuitenkin muuttumassa, ja yhä useampi edistää testamentilla itselleen tärkeitä arvoja.

– Moni miettii erilaisia elämänsä ’mitä haluan saavuttaa tai tehdä’ -listoja. Testamentti kannattaa lisätä tälle listalle. Sillä varmistaa, että oma tahto toteutuu niin kuin on ajatellutkin, Tornikoski kertoo.

– Moni ei myöskään tule ajatelleeksi, että lahjoittaa voi pienempiäkin summia. Pienikin lahja on tärkeä, muistuttaa Tornikoski.

Testamentti on tärkeä lahjoitusmuoto myös Fidassa

Fidassa testamenttiasioista vastaa apulaistoiminnanjohtaja Janne Jokisalo ja hänen lisäkseen ulkopuolinen juristi.

– Lähetystyön rahoituksessa testamentit ovat tarpeellisia, sillä siihen ei ole saatavilla esimerkiksi julkista rahoitusta kuten kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun.

– Yleiset testamentit ovat erityiseen tarpeeseen silloin, kun pitää rahoittaa suurimpia tarpeita, jotain uutta kehityshanketta tai vaikkapa yllättäviä kuluja. Tärkeintä on tietysti se, että testementin antajan viimeistä tahtoa kunnioitetaan, Jokisalo painottaa.

Testaa tietosi: viisi kysymystä testamenttaamisesta

1. Voinko testamentata myös pieniä summia tai yhden tavaran?

Kyllä.

2. Täytyykö testamenttia tehdessä aina olla yhteydessä juristiin?

Ei. Mutta laatimalla testamentin asiantuntijan kanssa voi varmistaa, että se on lainvoimainen ja pätevä. Samalla käydään läpi myös verosuunnittelua.

3. Voiko minulla olla useampi erilainen testamentti?

Kyllä. Minulla voi olla useampikin voimassa oleva testamentti, mikäli ne koskevat eri omaisuutta, jota testamentataan. Mikäli on kyse samasta omaisuudesta, siinä tapauksessa ajallisesti viimeksi tehty on voimassa oleva.

4. Täytyykö testamentin olla kirjallinen?

Kyllä. Lain mukaan testamentti on hyvin muotosidonnainen asiakirja, ja sen on täytettävä tietyt lain edellyttämät muotoseikat. Mikäli muotoseikat eivät täyty, on mahdollista, että testamentti julistetaan pätemättömäksi.

5. Voinko muuttaa testamenttia miten usein haluan?

Kyllä. Testamenttia on hyvä tarkastella noin viiden vuoden välein, tai kun elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia. Tällöin on hyvä pohtia, onko asia kohdallani enää ajankohtainen, onko tämä minun viimeinen tahtoni. Muutosta tehtäessä on kuitenkin aina tehtävä uusia testamentti.

Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 26 yleishyödyllistä yhteisöä, jotka edustavat laajasti erilaisia hyväntekeväisyyskohteita. Kaikki ovat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäseniä.