Ajankohtaista

Turvallinen ruoka – elämän edellytys

Turvallisen ruoan ja puhtaan veden saanti on lähde useille ongelmille. Itä-Afrikassa eläneille batwoille metsien siirtyminen muuhun käyttöön laukaisi kurjuuden kierteen. Maatalousvaltaisessa maassa säätilat ja kuivuuskaudet ovat vaihdelleet ennakoimattomasti. Kestävät viljelysmenetelmät ehkäisevät likaisesta ruoasta aiheutuvia ongelmia.

Aliravitsemus, vähäinen vaatetus ja likaiset olosuhteet aiheuttavat likaisen juomaveden ohella ongelmia. Fidan tuella batwojen ravitsemusta ja toimeentuloa on kohennettu opettamalla kestäviä viljelysmenetelmiä sekä lahjoittamalla siemeniä ja kotieläimiä.

Batwa-kansaan kuuluva Isidore Nyandwi on yhdessä vaimonsa Veneranda Harerimanan kanssa saanut tukea Fidan hankeeesta. Perhe elää äärimmäisessä köyhyydessä.

– Meille on opetettu monia maanviljelystekniikoita. Olemme oppineet, kuinka perustetaan keittiöpuutarha. Puutarha on ollut hyödyllinen, sillä se tarjoaa meille vihanneksia päivittäisiksi ruokatarpeiksi.

Isidore Nyandwin mukaan perheen lapset ovat saaneet puutarhasta syökseen koulun jälkeen ja siemenien avulla he ovat voineet kasvattaa ruokaa.

Puhdas vesi on edellytys turvalliselle elämälle

Vesi on luonnonvaroista tärkein. Kuivuus ja puhtaan veden saatavuus ovat ongelmia, jotka koskettavat läheisesti erityisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Vedenpuute rajoittaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja aiheuttavat konflikteja väestön liikkuessa elinkelpoisemmille seuduille.

Elintarviketurvallisuuden vaarantuessa myös ruokaan liittyvät sairaudet lisääntyvät. Köyhyys, sairaudet ja lapsikuolemat kulkevat käsi kädessä.

Päivittäin jopa 800 alle viisivuotiasta lasta kuolee likaisen veden ja huonon hygienian aiheuttamiin sairauksiin, kuten ripuliin. Elintarvikkeiden turvallisuus koskettaa maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa ihmistä.

YK:n Agenda 2030-tavoitteet pyrkivät muun muassa varmistamaan puhtaan veden saannin ja sanitaation kaikille. Fida toimii kestävien viljelymenetelmien ja ruokaturvallisuuden lisäämiseksi mm. Burundissa, Keniassa, Tansaniassa ja Ugandassa.