Ajankohtaista

Selvitys: Järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista – rahoitusta tulee jatkaa

Fidan kehitysyhteistyö vahvistaa vammaisten lasten ja nuorten oikeuksia

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu ovat tehokkaita ja tuloksellisia, ja apu tavoittaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat. Järjestöjen kehitysyhteistyön pitkäjänteistä rahoittamista tulisi jatkaa.

Näin toteaa juuri julkaistu, ulkoministeriön tilaama riippumaton kokonaisarviointi. Siitä käy ilmi, että järjestöjen kehitysyhteistyö hyödyttää nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kehitysmaiden ihmisiä. Järjestöt tavoittavatkin ne, joita muut kehitysyhteistyön toimijat eivät tavoita.

Järjestöt tukevat ja vahvistavat paikallisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen työtä, joka tähtää köyhyyden vähentämiseen ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen.

‒ Arviointi osoittaa, että kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua kannattaa rahoittaa. On hienoa, että ulkoministeriöllä on halua arvioida ja kehittää toimintaa, sanoo kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan ohjelmajohtaja Outi Hannula.

‒ Toivomme, että tämä viesti vaikuttaa myös poliittiseen tahtotilaan Suomessa niin, että kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestörahoitus turvataan myös tulevaisuudessa, Hannula jatkaa.

Järjestöjen kehitysyhteistyö ehkäisee konflikteja

Järjestöjen kehitysyhteistyö on myös toimiva keino konfliktien, köyhyyden ja niiden aiheuttamien muuttoliikkeiden juurisyihin puuttumisessa sekä rauhan rakentamisessa yhteiskunnan eri tasoilla. Järjestöt ovat tehneet myös merkittävää työtä sukupuolten välisen tasa-arvon sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseksi.

Laajassa arvioinnissa keskityttiin 22 suomalaiseen kansalaisjärjestöön, jotka saavat tällä hetkellä ulkoministeriöltä ohjelmatukea, ja joiden kautta kanavoituu valtaosa kansalaisjärjestöjen kehitysrahoituksesta.

Arviointi suosittaa, että ulkoministeriö jatkaa kansalaisjärjestöjen ohjelmatukea ja myöntää sitä vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan, mutta kehottaa samalla ministeriötä selvittämään mahdollisuuksia avustusjakson pidentämiseen.

‒ Pitemmät rahoituskaudet parantavat järjestöjen tekemän kehitysyhteistyön tuloksia ja tulosten kestävyyttä entisestään, sillä työtä voidaan suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti yhdessä kumppanien kanssa, toteaa ohjelmatukijärjestöjen puheenjohtaja, SASKin Janne Ronkainen.

Kehitysyhteistyö vahvistaa ihmisoikeuksia

Arviointi nostaa esiin myös kehittämiskohteita järjestöille. Yksi näistä on aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Järjestöjen tulisi vastata tehokkaammin siihen, että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet kapenevat ja vaikeutuvat eri puolilla maailmaa.

Arviointi kehottaa järjestöjä kiinnittämään enemmän huomiota myös ilmasto- ja ympäristökestävyyteen sekä siihen, miten ihmisoikeudet saataisiin toteutumaan käytännössä.

‒ Järjestöjen kehitysyhteistyö on ihmisoikeusperustaista, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisoikeuksien toteuttaminen on toiminnan lähtökohtana. Järjestöjen työn lisäksi tarvitaan myös muiden tahojen toimintaa, yhteistyötä ja poliittista tahtoa sen eteen, että ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkialla, toteaa Outi Hannula.

Kansalaisjärjestöjen moninaisuus on voimavara

Järjestöt pitävät harmittavana sitä, ettei arvioinnin yhteenveto anna täyttä oikeutta järjestökentän moninaisuudelle ja jokaisen järjestön erityispiirteille. On esimerkiksi järjestöjä, joiden päätehtävä on edistää ihmisoikeuksien toteutumista, sekä järjestöjä joiden työn ytimessä on edistää ilmasto- ja ympäristökestävyyttä.

‒ Kansalaisjärjestökentän moninaisuus on sen voimavara. Tämän vuoksi kunkin järjestön toimintaa tulisi arvioida sen omista tavoitteista lähtien, sanoo Janne Ronkainen.

Käytännössä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen tarkoittaa, että järjestöjen kehitysyhteistyö mahdollistaa sen, että ihmiset pystyvät vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen eri tasoilla alkaen omasta yhteisöstä aina toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

‒ Toimiva ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta on demokratian ja osallistumisen ruohonjuuritaso, jonka päälle kaikki demokraattinen kontrolli ja vaikuttamistoiminta rakentuvat, sanoo Ronkainen.

 

Tiedotteen allekirjoittajat
Crisis Management Initiative
Fida International
Frikyrklig Samverkan
Kirkon Ulkomaanapu
Kehys
Kepa
Pelastakaa Lapset
Plan International Suomi
Reilu kauppa
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus
Suomen Lähetysseura
Suomen Pakolaisapu
Suomen Punainen Risti
Suomen World Vision
Taksvärkki
Vammaiskumppanuus
WWF Suomi
Abilis
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS
Siemenpuu