Ajankohtaista

Kansainvälinen naistenpäivä: Haastetaan yhdessä epätasa-arvo

Kuvassa Paula Konttinen, joka näkee työssään Itä-Afrikan ohjelmapäällikkönä haasteita naisten oikeuksien toteutumisessa.

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää! Itä-Afrikan aluepäällikkö Paula Konttinen Keniasta kertoo, mikä on naisten ja tyttöjen tilanne pandemian kanssa kamppailevassa Itä-Afrikassa. Millaisia tuloksia Fida on saanut aikaan naisten oikeuksien edistämisessä?

YK:n kansainvälistä naistenpäivää on vietetty vuodesta 1975 alkaen. Tämän vuoden teemana on #ChooseToChallenge, eli päätä haastaa. Teeman mukaan me kaikki voimme tuoda muutosta haastamalla sukupuoleen perustuvia ennakkoluuloja ja epätasa-arvoa. Yhdessä voimme juhlia naisten saavutuksia ja luoda inklusiivista maailmaa.

Pandemia on vaikuttanut erityisesti naisiin

Naistenpäivä nostaa esille haasteita, jotka ovat tuttuja kenialaiselle Paula Konttiselle. Hän työskentelee Fidan Itä-Afrikan kehitysyhteistyön alueellisena ohjelmapäällikkönä. Koronapandemia on Itä-Afrikassa lisännyt epätasa-arvoa entisestään. Pandemia uhkaa monella tapaa viime vuosina saavutettua kehitystä.

Fidan hankealueilla tytöt ovat kertoneet kuukautisiin liittyvistä haasteista. Jotkut tytöt ovat jopa joutuneet myymään itseään saadakseen rahaa terveyssiteiden ostamiseen.

Pandemian aikana kaikkien elinkeinojen harjoittaminen ei ole ollut mahdollista rajujen sulkutoimien vuoksi. Epävirallisen sektorin työt, kuten torimyynti ja kotitaloustyö, ovat saattaneet lakata kokonaan. Paula Konttisen mukaan elinkeinojen menetys on vaikuttanut erityisesti naisiin, koska epävirallisen sektorin työntekijöistä Itä-Afrikassa suurin osa on naisia. Työttömiksi jääneet ovat välittömän köyhyysuhan alla.

– Elinkeinojen menetys vaikuttaa myös naisten terveyteen todella paljon. Taloudellisen ahdingon vuoksi heillä ei ole ollut mahdollisuutta päästä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden piiriin. Fidan hankealueilla tytöt ovat kertoneet erityisesti kuukautisiin liittyvistä haasteista: raporttien mukaan jotkut tytöt ovat jopa joutuneet myymään itseään saadakseen rahaa terveyssiteiden ostamiseen, Paula Konttinen kertoo.

Seksuaalinen väkivalta, naisten sukupuolielinten silpominen ja kotiväkivalta ovat lisääntyneet pandemian aikana. Paula Konttinen on työssään havainnut aiempaa enemmän myös alaikäisten tyttöjen raskauksia ja kouluista poisjäämistä: vaikka pandemiarajoitukset ovat monin paikoin hellittäneet, tytöt eivät ole enää palanneet koulunpenkille.

Fida haastaa eriarvoisen kulttuurin

YK:n kestävän kehityksen tavoitteena 5. on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia vuoteen 2030 mennessä.

Samat tavoitteet ovat etusijalla Fidan kehitysyhteistyössä. Paula Konttinen kuvailee, kuinka tasa-arvo liittyy kaikkeen Fidan Itä-Afrikan työhön. Tavoitteena on luoda yhteisöihin tasa-arvon kulttuuri.

– Pureudumme sukupuolten välistä eriarvoisuutta aiheuttaviin juurisyihin ja tuemme naisia ja tyttöjä toimimaan itse muutosagentteina tasa-arvon saavuttamisessa, Paula Konttinen kertoo.

Naisilla tulee olla edustus jokaisessa neuvottelupöydässä, jossa puhutaan naisten elämään vaikuttavista asioista.

Positiivista muutosta tasa-arvokysymyksissä ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman miehiä. Siksi hankkeissa kannustetaan miehiä mukaan tasa-arvotyöhön. Esimerkiksi kuukautisiin liittyvissä terveyshankkeissa on kouluttajina naisten lisäksi miehiä – ja koulutuksissa mukana myös kyläyhteisöjen ja uskonnollisten yhteisöjen johtajia.

Yhdessä kohti inklusiivista maailmaa

Syrjivien rakenteiden purkamiseksi on tärkeää vaikuttaa eriarvoisuutta ylläpitäviin mekanismeihin, kuten epätasa-arvoisiin päätöksentekomalleihin. Naiset muodostavat noin puolet maailman väestöstä. Inklusiivisessa maailmassa tätä puolikasta kuullaan.

– Naisilla tulee olla edustus jokaisessa neuvottelupöydässä, jossa puhutaan naisten elämään vaikuttavista asioista, Paula Konttinen painottaa.

Lisäksi tarvitaan vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan, jotta poliittisissa päätöksissä ja ohjelmissa huomioidaan naisten oikeudet. Fida pyrkiikin vahvistamaan Itä-Afrikan kansalaisyhteiskunnan, erityisesti miljoonajäsenisten helluntaikirkkojen, kykyä tehdä vaikuttamistyötä naisten ja tyttöjen oikeuksien hyväksi.

Monta syytä juhlia

Kansainvälisenä naistenpäivänä voimme juhlia monia Fidan työn onnistumisia. Paula Konttinen antaa esimerkkejä.

– Syrjitty ja kehityksen ulkopuolelle jätetty batwa-yhteisö Burundissa on tänä päivänä inklusiivisempi, kun batwa-naiset ovat edustettuina yhteisönsä päätöksenteossa. Osallistumalla yhteisökomiteoiden kokouksiin naiset vaikuttavat koko yhteisöä koskeviin asioihin, Paula kertoo.

Voimme juhlia niitä yhteisöjä, joissa on tehty kuukautisterveystyötä: kuukautiset ja niihin liittyvät arkiset hygieniakysymykset eivät enää ole häpeä tai tabu.

– Juhlitaan myös tuloksia Loitassa, Lounais-Keniassa, jossa maasait ovat omaksuneet tyttöjen vaihtoehtoisen siirtymäriitin. Sen seurauksena he ovat luopumassa tyttöjen sukupuolielinten silpomisesta, Paula Konttinen päättää.

Kuvituskuva Tansaniasta
Fida tekee työtä tyttöjen ja naisten oikeuksien hyväksi Itä-Afrikassa Ugandassa, Burundissa, Tansaniassa, Keniassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Työstä hyötyy yli 100 000 tyttöä ja naista. Kuva: Teppo Haapoja