Ajankohtaista

Kun naiset tarttuivat ohjaksiin, köyhyys alkoi väistyä Jordanian kylissä

Päiväkodin johtaja Maysa iloisena toimistossaan.

Jordanialaiset naiset ovat osoittaneet, että heissä on voimaa ja rohkeutta muuttaa miesvaltaisten yhteisöjen perinteitä. Fidan kehitysyhteistyö on parantanut naisten asemaa Jordaniassa vuosien ajan.

Fidan kolmesta jordanialaisesta kumppanijärjestöstä on tullut edelläkävijöitä. Ne ovat naisten johtamia organisaatioita. Järjestöt tarjoavat köyhimmille perheille ainutlaatuisia tukipalveluja, mahdollistavat naisten työssä käymisen miesvaltaisissa yhteisöissä ja edistävät hyljeksittyjen vammaisten lasten pääsyä kouluun. Näin tapahtuu kyläyhteisöissä, joissa naisen rooli on perinteisesti ollut palvella näkymättömissä kotiäitinä. Aiemmin vain miehillä oli oikeus päättää isommista asioista ja tienata perheelle elantoa.

– Näimme kyllä haasteet perheissä ja yhteisössä mutta emme tienneet, miten vastata niihin, kuvailee kumppanijärjestö Hawd Al Kawtherin johtaja Dujana tilannetta itäammanilaisella Hai Nazalin alueella ennen naisten oikeuksien parantamiseen tähtäävän yhteistyön alkua Fidan kanssa.

Fidan työntekijät kulkivat askel askeleelta kanssamme ja tekivät työtä kokosydämisesti.

Kumppanuus kolmen lasten ja naisten parissa työtä tekevän kansalaisjärjestön kanssa alkoi vuonna 2012. Outstanding Kids ja Hawd Al Kawther -järjestöt ylläpitävät esikouluja ja järjestävät erilaisia vanhempainkoulutuksia. Al Badia Society for Women Development taas voimauttaa naisia. Kaikki järjestöt toimivat köyhissä naapurustoissa, joissa on vahva islamilainen kulttuuri.

Dujanan ja muiden naisjohtajien mukaan positiiviseen muutokseen vaikutti luottamuksen syntyminen ja pitkäkestoinen yhteistyö. Fidan ja kumppanijärjestön työntekijät järjestivät yhdessä perheiden hyvinvointiin, naisten, lasten ja vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä koulutuksia ja perehdyttivät paikallisia opettajia käyttämään osallistavia opetuskeinoja sekä osallistaviin opetusmetodeihin liittyviä koulutuksia.
– Fidan työntekijät kulkivat askel askeleelta kanssamme ja tekivät työtä kokosydämisesti, Dujana kuvaa.

Paikalliset johtajat muutoksen tekijöinä yhteisöissä

Dujana itse on perheenäiti, päiväkotiyrittäjä ja yläasteen matematiikanopettaja, josta on tullut yhteisönsä innoittaja etenkin tyttöjen ja naisten keskuudessa. Opettajana Dujanalla on ollut iso rooli monien tyttöjen elämässä koko näiden koulupolun ajan. Fidan työn ajatuksena on, että kumppanien johtajat ovat muutoksen tekijöitä omissa yhteisöissään. Hyvä osoitus tästä on, että Dujanan entiset yläasteen matematiikan oppilaat kehottavat vielä yliopisto-opintojensa aikanakin toisiaan menemään Dujanan puheille, jos heillä on jokin haaste elämässä.

Kun koronapandemia hankaloitti lasten koulunkäyntiä, Dujana aloitti päiväkotinsa kautta myös läksyapukerhon.
Myös toisessa perinteitä noudattavassa yhteisössä Sahabin alueella lapset pääsevät nykyisin kerhoon ja perheet saavat tukea, joka heiltä puuttui vuosien ajan. Naiset ovat perustaneet sinne omia yrityksiäkin.

Jordaniassa on edelleen tavallista, että etenkin tytöt keskeyttävät koulun ja päätyvät hyvin varhain naimisiin.

Rauhanrakentaja vammaisille ja pakolaislapsille

Kymmenen miljoonan asukkaan Jordaniaan on saapunut noin 2,5 miljoonaa pakolaista naapurimaista, viimeksi Syyriasta ja Irakista ja jo aikaisemmin palestiinalaisalueilta ja Pohjois-Afrikasta. Kun paikallisten ja tulokkaiden välille on syntynyt ennakkoluuloa, Fidan kumppanit ovat kyenneet purkamaan jännitteitä yhteisöissä.

Pojat hymyilevät keinussa ja hymyilevän Maysan vieressä seisova tyttö näyttää peukkua.
Päiväkodin johtaja Maysa ulkona päiväkodin lasten kanssa.

Outstanding Kids -järjestön päiväkoti toimii köyhällä Itä-Ammanin alueella, josta tunnetusti rekrytoidaan nuoria pakolaisia ääriliikkeisiin. Päiväkodin johtaja Maysa käynnisti ensin oman ryhmän ja kouluun valmistavan kerhon vammaisille lapsille. Pian hän näki pakolaislasten monet tarpeet ja aloitti näillekin oman kerhon. Hän hehkuu itsevarmuutta.
– Olin ennen pelokkaampi enkä uskaltanut kohdata kunnolla kaikkia perheitä. Haaveilin pitkään koulusta vammaisille lapsille. Nyt uskallan kohdata erilaiset perheet. Lisäksi olen oppinut toiminnan suunnittelua, budjetointia ja seuraamista. Unelmani on toteutumassa.

Yksi Maysan kerhojen tavoittamista lapsista on Yousef (13). Hän on innostunut kerhon tarjoamista mahdollisuuksista askarrella ja oppia uutta. Autistinen poika ei ollut koskaan päässyt sopivaan kouluun vanhempiensa köyhyyden vuoksi. Käytyään pari kertaa Outstanding Kids -järjestön kerhossa, jossa oli muitakin autisminkirjon lapsia, passiivinen poika muuttui. Nykyään hän jopa kutsuu ystäviä kotiinsa leikkimään. Vanhemmat iloitsevat lapsensa aktiivisuudesta ja sosiaalisuudesta. Haaveena on yhä saada myös Yousef pitemmälle opinpolkua.

Fidan kehitysyhteistyö Jordaniassa

  • Fida on tavoittanut Jordaniassa yli 14 000 ihmistä köyhyyden vähentämiseksi (ohjelmakaudella 2018-2021).
  • Kumppanit Outstanding Kids’ Association, Hawd Al Kawthar Organisation ja Al Badia Society for Women’s Development paransivat toimintakykyään.
  • Itä-Ammaniin keskittyvä ohjelma on tuonut köyhille ja työttömille jordanialaisnaisille töitä ja uskoa itseensä. Samalla on tuettu alueelle saapuneiden pakolaisten hyvinvointia.
  • Yhteisöjen tietoisuus vammaisten oikeuksista lisääntyi ja vammaiset lapset aloittivat integroidun opetuksen.
  • Naiset oppivat pienyrittäjyyttä ja käytännön taitoja puutarhanhoidosta saippuan ja etikan valmistukseen.
  • Yhteisöissä järjestettiin koulutuksia hygieniasta, kuukautisterveydestä, perheiden hyvinvoinnista ja perheväkivallan ehkäisystä sekä lasten kasvatuksesta. Koulutukset vahvistivat perheitä ja kyläyhteisöjä.
  • Yli 2 700 opettajaa on saanut täydennyskoulutusta.
  • Yli 4 300 lasta ja huoltajaa on saanut koulutusta lasten oikeuksista.
  • Naiset ja tytöt saivat työkaluja sukupuoleen perustuvaa syrjintää vastaan.

Pääkuvassa Outstanding Kids -järjestön päiväkodin johtaja Maysa toimistossaan.