Ajankohtaista

Koululaiset opettavat perheilleen terveystietoa Kashgarissa Kiinassa

Muun muassa hampaiden pesu yleistyi ja aikuisten tupakan poltto väheni uiguurikansan kylissä Länsi-Kiinassa, kun alakoulun oppilaita valistettiin Fidan laatiman opetusmateriaalin kautta.

Vuoden 2010 jälkeen, Fidan edellisen hankkeen loputtua, Kashgarin viiden miljoonan asukkaan prefektuurin terveysviranomaisilla oli jatkuvia haasteita saada maaseudulla asuvalle uiguurivähemmistölle tarpeellista terveysvalistusta. Etniset, maantieteelliset ja kielelliset syyt vaikeuttivat terveysvalistuksen toteuttamista erityisesti syrjäisten ja kaikkein köyhimpien alueiden väestön keskuudessa.

”Oppilaiden kautta terveysvalistus saavutti arviolta reilu 300 000 henkeä.”

Fida tuli alueen terveystoimiston pyynnöstä auttamaan kyläkoulujen opettajien koulutuksessa, niin että he kykenivät jakamaan terveysvalistusta oppilailleen. Koulutuksen ideana oli innostaa ja varustaa lapset viemään valistus edelleen koteihinsa.

Vuosien 2014-2016 aikana Fida koulutti uiguurikylissä 434 ala-asteeen opettajaa. He saivat käyttöönsä monipuolisen ja innostavan opetusmateriaalin, jonka avulla he voivat opettaa lapsille perusohjeita siitä, miten sairauksia voidaan välttää. Opetusaiheina käsiteltiin muun muassa tupakoinnin haittoja, hammashuoltoa ja henkilökohtaista hygieniaa. Opettajia valistettiin myös hiv/aids-tartunnasta, jotta he voivat käsitellä aihetta vanhempainkokouksissa.

Odotukset ylittyivät

800px-Kiina_Sinkiang_Kashgar.svgKashgarin prefektuuri
– Osa Sinkiangin uiguurien autonomista hallintoaluetta (oranssi alue) Länsi-Kiinassa
– Naapurimaat Afganistan, Pakistan, Kirgisia
– Väestöä puoli miljoonaa, josta uiguureja 4,1 miljoonaa
– Valtauskonto islam
– Tärkein kaupunki Kashgar

Kahden vuoden aikana kyläkoulujen terveysopetukseen osallistui 91 700 oppilasta. Opetusmateriaali oli inspiroivaa ja helposti muistettavaa. Siinä käytettiin hyväksi muun muassa roolipelejä, kertomuksia, runoja ja piirustuksia.

Nämä oppilaat puolestaan palasivat koteihinsa ja jakoivat saamansa tiedon perheidensä kanssa. Oppilaiden kautta valistus saavutti arviolta reilu 300 000 henkeä – vanhempia, sisaruksia ja muita perheenjäseniä. Yhteistyön vaikutus ylitti odotukset.

– Opettajat ovat ottaneet uudet opetustavat ja uuden materiaalin käyttöön tehokkaasti ja innoissaan, ja monissa tapauksissa he ovat opettaneet myös kollegoitaan, hankekoordinaattori Ulla Hatava kertoo.

– Mielenkiintoinen seikka oli, että useimmat opettajistakaan eivät tienneet, miksi hampaiden harjaus on niin tärkeää tai että tupakointi on erittäin vaarallista sekä tupakoitsijan että hänen ympärillään olevien ihmisten terveydelle.

Alemmilla luokilla olevilla oppilailla on jo muutamia reikäisiä hampaita. Varovaisesti arvioituna yli puolella koululaisista on sellaisia suunterveyden ongelmia, jotka voitaisiin välttää. 85-90 prosenttia kouluista on sisällyttänyt terveysvalistuksen ja siihen liittyvän materiaalin omaan opetussuunnitelmaansa.


Oppilaista tuli tärkeitä

Oppilaista on tullut aktiivisia vaikuttajia kodeissaan. Vanhemmat ovat kertoneet olleensa myönteisesti yllättyneitä siitä, kuinka he ovat oppineet terveydestä enemmän lapsiltaan kuin muualta vuosikausiin. Perheissä on tapahtunut selkeitä muutoksia hygieniatavoissa, kuten hammastenpesussa ja ruokatavaroiden suojaamisessa.

– Useat miehet ovat vähentäneet tupakointia eivätkä myöskään enää tupakoi lasten läsnä ollessa.

”Alemmilla luokilla olevilla oppilailla on jo muutamia reikäisiä hampaita. Varovaisesti arvioituna yli puolella koululaisista on sellaisia suunterveyden ongelmia, jotka voitaisiin välttää.”

Kylien kauppiailta kysyttäessä meille on kerrottu, että hammasharjojen ja hammastahnan myynti on kasvanut ja tupakanmyynti laskenut.

Kaiken lisäksi oppilaat ovat huomanneet, että heidän jakamallaan tiedolla on myönteinen vaikutus heidän ympäristöönsä.

– Tämä tuo heille itseluottamusta kun he kasvavat, mikä on erityinen voimavara yhteisössä, jossa lasten ääni jää usein vähemmälle huomiolle.


Jotain jäi tekemättä

Kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaukset johtivat siihen, että Fida joutui lopettamaan hankkeen aiemmin kuin oli tarkoitus.

– Meille tarjottiin avoimia ovia tulla vielä köyhemmille ja kaukaisemmille alueille. Tällaista tilaisuutta ei kaikille järjestöille tarjota. Kielteistä hankkeen lopetuksessa oli menetetty mahdollisuus, Hatava totesi loppuarvioinnissa.

Hankeyhteistyö päättyi viime keväänä.

Kuvat: Fida, Wikipedia

Teksti: Niina Tuovinen