Ajankohtaista

Hauska, hauskempi, Nenäpäivä – vuoden 2022 keräys starttaa

Pieni tyttö sinisessä mekossa leikkii maassa ja hymyilee.

Fida edistää Nenäpäivän tuella lasten oikeuksia itäisessä Afrikassa.

Nenäpäivä kerää jälleen varoja maailman lasten hyväksi. Fida on yksi Nenäpäivän apua kanavoivista järjestöistä. Fida suuntaa varat ohjelmiinsa Itä-Afrikassa: Ugandassa, Burundissa, Keniassa ja Tansaniassa. Näissä maissa koulutetaan yhteisöjä lapsen oikeuksista ja tuetaan lasten koulunkäyntiä. Lisäksi varoja käytetään erityisesti vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseksi.

Kenialaisia tyttöjä värikkäissä vaatteissa ja hiuspannoissa.

Kenia

Keniassa Fida toimii slummialueilla ja maaseutukylissä. Vaikka maa on yksi nopeimmin kehittyvistä valtioista itäisessä Afrikassa, elää kolmasosa sen väestöstä edelleen köyhyydessä.

Fidan tavoitteena on, että lapset pääsevät laadukkaan kouluopetuksen ja terveyskasvatuksen piiriin. Apua suunnataan etenkin orvoksi jääneille sekä kadulla eläville lapsille, vammaisille lapsille, syrjäytyneille nuorille sekä teiniäideille. Lapsille järjestetään muun muassa kerhotoimintaa, jossa he oppivat oikeuksistaan. Vammaisten lasten koulunkäyntiä helpotetaan muuttamalla kouluja esteettömiksi. Yhteisöille jaetaan tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä , jotta teini-ikäisten raskaudet ja sukupuoleen perustuva väkivalta vähenisivät.

Tansanialaisia lapsia rivissä, he hymyilevät.

Tansania

Tansaniassa Nenäpäivän tuella tehdään työtä, jotta myös tytöt ja vammaiset lapset pääsisivät kouluun sekä ammattikoulutukseen. Kouluissa lapsille järjestetään oppimista tukevaa kerhotoimintaa ja opettajille täydennyskoulutusta. Kouluissa, kirkoissa ja yhteisöissä tarjotaan terveysvalistusta ja seksuaalikasvatusta. Noin neljäsosa tansanialaista elää yhä kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Fida auttaa köyhiä perheitä saamaan elantoa muun muassa tukemalla maanviljelyä. Pienviljelijöitä koulutetaan saamaan suurempia satoja ja saamaan sadoistaan parempaa toimeentuloa niitä myymällä.

Kaksi ugandalaista lasta vierekkäin raitapaidoissa. Toisella lapsella on käsi toisen olkapäällä.

Uganda

Ugandassa Fida tukee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Koulunsa keskeyttäneitä nuoria kannustetaan palaamaan kouluun ja heitä tuetaan suorittamaan se loppuun. Lasten vanhempia koulutetaan toimeentulon hankkimisessa ja lisäksi heille tarjotaan tietoa hyvästä vanhemmuudesta. Fida maaohjelma nostaa yhteisöissä kissan pöydälle. Kylissä on mahdollisuus osallistua ryhmiin, joissa keskustellaan yhteisöissä havaituista haasteista, kuten ympärileikkauksista, perheväkivallasta ja lapsiavioliitoista.

Lisäksi Ugandassa tuetaan yhteisöjä ympäristön kestävyyttä parantavien toimien käyttöönotossa. Fida pitää yhteisöille koulutuksia muun muassa energiatehokkaiden liesien käyttämisestä ja puiden tärkeydestä ympäristössä.

Burundilainen lapsi seisoo tiiliseinää vasten ja hymyilee.

Burundi

Burundi on yksi maailman köyhimpiä maita, jossa yli puolet maan väestöstä elää köyhyydessä. Burundissa Fida tukee erityisesti tyttöjä ja vammaisia lapsia sekä batwojen oikeuksien toteutumista. Alkuperäiskansoihin kuuluvat batwat elävät sydäntä särkevän köyhyyden keskellä. He ovat vuosikymmeniä kärsineet etnisestä syrjinnästä, jonka vuoksi he eivät voi esimerkiksi omistaa maata. Batwojen oikeuksia edistetään muun muassa terveyskoulutuksia järjestämällä ja tukemalla lasten pääsyä kouluun.

Lasten hyvinvointia edistetään myös kerhotoiminnan avulla. Batwoja usein syrjitään tai kiusataan koulussa. Kerhotoiminnan tuloksena he ovat alkaneet päästä tasavertaiseen vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa. Fida panostaa Burundissa erityisesti varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kouluttamalla opettajia ja tarjoamalla esiopetusmateriaaleja. Lisäksi nuoria koulupudokkaita tuetaan, jotta he menisivät ammattikoulutukseen. Lapset ja nuoret saavat myös terveysvalistusta ja tietoa kuukautisista.


Nenäpäivää vietetään 11.11.2022

Nenäpäivä on yhdeksän järjestön yhteinen kampanja maailman lasten hyväksi. Lue lisää ja lahjoita osoitteessa: nenäpäivä.fi