Ajankohtaista

Fidan tuki muutti vammaisten tyttöjen elämän Kongossa

Kongon demokraattisessa tasavallassa vammaisia lapsia usein hävetään, ja saatetaan pitää jopa kirottuina. Vammaisia lapsia piilotellaan kotona, eivätkä he pääse käymään koulua. Fida kumppaneineen pyrkii vaikuttamaan ihmisten asenteiseen, jotta myös vammaisten lasten oikeudet toteutuvat.

Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kamuronzan kylässä elää 18-vuotias tyttö nimeltään Safi. Safi on ollut syntymästään asti sokea. Safi suorittaa tällä hetkellä toiseen asteen opintoja kaupalliselta alalta. Ei kuitenkaan ole ollut itsestään selvää, että Safi pystyy käymään koulua.

Safi on alun perin kotoisin läntisestä Kongosta, mutta joutui perheineen muuttamaan toiselle puolelle maata yli 3 000 kilometrin päähän Pohjois-Kivun provinssiin, kun valtio pakkosiirsi ihmisiä toisen Kongon sodan seurauksena. Kun Safin isä kuoli, joutui perhe muuttamaan jälleen. Samalla Safi menetti tukihenkilönsä, joka oli toiminut hänen vapaaehtoisena huoltajanaan ja tukenut Safia, jotta hän pystyi suorittamaan opintojaan sokeudesta huolimatta.

Lopulta perhe löysi uuden kodin, ja Safi pääsi aloittamaan kaupan ja hallinnon alan opintonsa. Olosuhteet olivat kuitenkin hankalat, sillä Safi ei saanut enää riittävästi tukea opiskeluun.

– Valmistauduin jo epäonnistumaan opinnoissani, ja pelkäsin hylätyksi tulemista, Safi kertoo.

Fidan tuki muutti Safin elämän

Koulussa Safi pääsi osalliseksi Fidan ja paikallisen CEPAC-helluntaikirkon yhteiseen Elimu Haki -ohjelmaan. Sen kautta Safi sai psykologista tukea sekä taloudellista tukea opintoihinsa, kuten opiskelumateriaaleja. Saamansa tuen ansiosta Safi pystyi viimein keskittymään opintoihinsa – ja se kannatti! Hän valmistui koulusta loistavin arvosanoin.

– Olen niin kiitollinen Fidalle ja CEPAC:ille kaikesta saamastani tuesta. Elimu Haki -ohjelmaan osallistumisen myötä koko elämäni muuttui, riemuitsee Safi.

Nyt Safi suunnittelee jatkavansa opintojaan ja unelmoi journalistin ammatista. Kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi hän piti koulussaan puheen, jossa korosti muille vammaisille tytöille koulutuksen merkitystä. Safin perhe ja opettajat kannustivat häntä ylpeinä.

Matka kiusatusta hylkiöstä huippuoppilaaksi

12-vuotias Wivine joutui vauvana vakavaan onnettomuuteen, jossa hänen kehonsa paloi pahasti. Wivine vietti pitkän ajan sairaalassa, mutta hoitojenkin jälkeen hänen vartalossaan näkyvät selvät palovammat. Vanhemmat pitivät Wivinen palovammoja liian kammottavina muiden nähtäväksi, joten hän vietti lapsuutensa kotiinsa suljettuna, katseilta piilossa. Silloin harvoin, kun Wivine pääsi ulkona käymään, kylän lapset haukkuivat ja nimittelivät häntä.

Kun Wivine oli kouluikäinen, kieltäytyivät kaikki paikalliset koulut ottamasta häntä oppilaaksi, sillä hänen pelättiin karkottavan muut oppilaat koulusta. Lopulta yksi alueen kouluista suostui ottamaan Wivinen oppilaaksi. Pian koulun opettajat huomasivatkin, että kyseessä on erittäin älykäs oppilas ja vieläpä erinomainen kirjoittaja. Tämä on erityisen hieno saavutus ottaen huomioon, ettei Wivinellä ole oikeastaan lainkaan sormia.

Ensimmäiset kuukaudet koulussa olivat vaikeita, sillä muut oppilaat pitivät Wivineä outona. Niinpä Fida ja CEPAC pitivät koulussa tilaisuuksia, joissa kerrottiin vammaisten oikeuksista ja osallistavasta opetuksesta. Pikkuhiljaa koulun opettajat ja muut oppilaat ovat ymmärtäneet, ettei Wivineä tarvitse pelätä tai hävetä. Nyt Wivine on jo viidennellä luokalla, ja hän suoriutuu opinnoistaan loistavasti. Koulussa on hänestä hauskaa, sillä hän on saanut sieltä myös ystäviä.

Koulutusta opettajille, tietoa vanhemmille 

Kongossa vammaisia henkilöitä syrjitään usein, ja vammaista lasta saatetaan pitää jopa kirouksena. Epätavallisen suuri osa lapsista on vammaisia myös vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten konfliktien seurauksena, sillä jokaista sodassa kuollutta lasta kohden jopa kolme vammautuu pysyvästi. Lapsilla ei ole apuvälineitä, kuten kainalosauvoja tai pyörätuoleja, jotka olisivat välttämättömiä kouluun pääsemiseksi. Kouluilta puolestaan puuttuvat tarvittavat resurssit sekä ajankohtainen tieto ja ymmärrys vammaisten lasten tuen tarpeista.

Fida työskentelee Kongon demokraattisessa tasavallassa yhdessä paikallisen helluntaikirkon (CEPAC) kanssa. Vammaisten lasten osallistavaa opetusta edistetään erityisesti Kongon itäosissa ja Goman kaupungissa. Vaikuttamistyön ja koulutusten lisäksi Fida ja CEPAC ovat rakentaneet Gomaan esteettömän koulun, joka toimii alueella inklusiivisen opetuksen mallina.

– Opetuksen laatu on parantunut huimasti, kun opettajia on koulutettu erilaisista opetusmenetelmistä ja vammaisten lasten oppimistarpeista, iloitsee paikallisen koulun rehtori Mtabi Mieci Bacari.

Fidan ja CEPAC:in pitkäjänteisen työn ansiosta Kongossa on nähty selkeä muutos asenteissa. Yhteisössä ollaan tietoisempia vammaisten oikeuksista, ja entistä useammat vanhemmat päättävät laittaa vammaisen lapsensa kouluun. Myös kouluissa on nähty selkeä muutos. Ennen vammaisia lapsia kiusattiin jopa opettajien toimesta. Mutta nyt entistä useampi vammainen lapsi pääsee kouluun ja saa tarvitsemaansa tukea opettajiltaan.

Lapsilla, jotka olivat ennen piilotettuina kodeissaan, on nyt toivoa ja tulevaisuus.


Fida tekee työtä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen eteen 15 hauraassa maassa. Kongon demokraattisessa tasavallassa Fida työskentelee Suomen ulkoministeriön tukemana. Vuonna 2020 Kongon maaohjelma vaikutti positiivisesti yli 351 000 ihmisen elämään.