Ajankohtaista

Fidan kuukautisterveyden lähettiläät murtavat tabuja kuukautiskuppi kerrallaan

Tällä viikolla Arushassa Tansaniassa on koulutettu kuukautisterveyden lähettiläitä Kongoon demokraattiseen tasavaltaan, Ugandaan, Keniaan ja Tansaniaan.

Lähettiläät jatkavat kouluttamista ja vaikuttamistyötä omissa maissaan päätöksentekijöiden ja mielipidevaikuttajien, kuten uskonnollisten toimijoiden, parissa. Kuukautisterveyden lähettiläiden tehtävänä on normalisoida puhetta kuukautisista ja osallistaa erityisesti miehiä ottamaan vastuuta tyttöjen ja naisten kuukautisterveydestä, sillä heillä on tyypillisesti taloudellinen vastuu perheiden toimeentulosta ja hankinnoista.

–Miehet ovat yleensä päätöksentekijöinä yhteisöissään ja valtakunnan tasolla. Kun miehet ymmärtävät enemmän kuukautisten merkityksestä naisten ja tyttöjen elämälle, heidän on mahdollista ottaa asia huomioon myös päätöksenteossa. Miehet saattavat päättää esimerkiksi siitä, millaisia kuukautissuojia pääsee markkinoille, kertoo Seth Johnson, 32-vuotias kuukautisterveyden lähettiläs Tansaniasta.

Kuukautisterveyden lähettiläiden koulutus on osa suomalaisen Finnpartnershipin rahoittamaa Liikekumppanuustuen hanketta, jonka tavoitteena on taloudellisesti kestävät ja ympäristöystävälliset kuukautiset tytöille ja naisille itäisessä Afrikassa. Hankkeen kautta luodaan kuukautisterveyttä edistäviä olosuhteita, jotka mahdollistavat Lunette Kuukautiskupin markkinoille tulon itäisessä Afrikassa lisäämällä tietoa kuukautisista ja kuukautiskupista taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävänä kuukautissuojana.

Anna-Kaisa Kähkölä, Lunetten (LuneGroup) Tansanian-edustaja, kuvailee yhteistyötä Fidan kanssa:

–Naisten asemaan vaikuttavien tabujen purkaminen on Lunetten intohimo. Yhteistyö Fidan kanssa on erityisen arvokasta, koska järjestö voi vaikuttaa tabuihin laajalti koko Itä-Afrikassa kumppanikirkkojen kautta. Fidan kanssa on työskennelty myös ennakkoluulojen ja tabujen purkamiseksi viranomaisorganisaatioiden sisällä. Esimerkiksi Tansaniassa kuukautiskupin rekisteröinnissä tarvitaan vaikuttamistyötä.

Kenian kuukautisterveyden lähettiläs, Phylis Wanjiku, ei ollut aluksi innoissaan kuukautiskupista.

–Olin todella huolissani, jos nuoret tytöt alkavat käyttää kuppia. Luulin, että kupin käyttö aiheuttaa sen, että tytöt menettävät neitsyytensä. Koulutuksen kautta ymmärsin, että neitsyys ja immenkalvo ovat kaksi eri asiaa ja että immenkalvon muoto ja koko ovat yksilöllisiä. Näiden kahden asian sekoittuminen johtuu pitkälti koulutuksen puutteesta ja seksuaalisuuteen liittyvistä tabuista. Ymmärsin myös, että kuukautiskuppi on vastaus moniin haasteisiin, kuten kertakäyttösiteiden negatiivisiin ympäristövaikutuksiin mutta ennen kaikkea kuukautisköyhyyteen, eli siihen, että kaikilla ei ole varaa siteisiin.

–Paikallisten silmissä monet länsimaalaiset toimijat etenevät liian nopeasti edistäen omaa agendaansa. Meillä on pitkä kokemus työstä itäisessä Afrikassa ja syvällinen tuntemus paikallisesta kulttuurista. Lisäksi Fidalla on laaja paikallisista kumppaneista koostuva verkosto ja sitä kautta mahdollisuus aitoon vastavuoroiseen dialogiin kuukautisterveydestä, painottaa Fidan Ugandan maaohjelmakoordinaattori, Hellen Kamunuga.

Hanketta itäisen Afrikan alueella koordinoivan Virpi Mesiäislehdon mukaan usein nostetaan esille vain negatiivisia, naisia ja tyttöjä vahingoittavia tekijöitä paikallisessa kulttuurissa ja kirkkojen piirissä.

–Siksi pohdimme, miten hankkeessamme voidaan valjastaa paikallinen arvokas kulttuuriperintö ja uskosta nousevat arvot katalysaattoriksi keskustelulle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Kuukautisterveyden lähettiläiden koulutus on osa heinäkuussa alkanutta hankkeen ensimmäistä vaihetta, jossa koulutetaan Fidan omaa henkilökuntaa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä kuukautisterveydestä.