Ajankohtaista

Fida selvitti varojen väärinkäytön Sansibarilla

Suurennuslasi nojaa paperipinoa vasten

Fidan Tansanian maatoimisto sai alkukesästä kahdelta paikalliselta työntekijältä ja yhdeltä hyödynsaajalta vihjeitä mahdollisesta väärinkäytöksestä kehitysyhteistyössä Sansibarilla. Epäily kohdistui yhteen hankkeen paikalliseen työntekijään.

Tiedote 24.11.
Fida käynnisti asian tutkimiseksi erityistilintarkastuksen koskien vuotta 2021 sekä alkuvuotta 2022. Sen suoritti riippumaton ulkopuolinen taho. Tarkastuksen löydökset vahvistivat, että 36 000 euron suuruiseen summaan liittyy epäselvyyksiä tositteissa. Työntekijän epäillään väärentäneen kuitteja ja raportteja.
Fidan toteuttaa kehitysyhteistyön maaohjelmaa Tansaniassa yhdessä Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) -kirkon kanssa. Kirkko myös toimii työnantajana ohjelman tansanialaisille työntekijöille.
Väärinkäytöksestä epäilty henkilö on FPCT:n työntekijä ja toiminut Sansibarin alueella toteutettavassa hankkeessa. Epäilyn tultua ilmi hänet siirrettiin sivuun tehtävistään.
Fidan kehitysyhteistyön maaohjelma käsittää Tansaniassa kaikkiaan kuusi työaluetta ja sen vuosibudjetti on kokonaisuudessaan 851 000 euroa. Ohjelma on ollut vuosien ajan tuloksellinen.

Kyseessä yksittäisen henkilön vilpillisyys

Fidan Itä-Afrikan ohjelmapäällikkö Paula Konttinen kertoo, että paljastunut vilppi on järkyttänyt sekä Fidan että kumppanikirkon henkilökuntaa, sillä epäilty työntekijä oli luotettu työyhteisön jäsen. Konttinen korostaa, että kyseessä on yksittäisen työntekijän epärehellisyys.
– Toiset työntekijät huomasivat, ettei kaikki ole kunnossa kyseisissä tositteissa, ja ilmoittivat epäilyistään whistleblowing-kanavamme kautta. Heidän toimintansa osoittaa, että valvontamekanismimme toimivat, vaikka tällainen yksittäinen tilanne on päässyt syntymään. Sansibarin hankkeen hallinnossa ei ole huomattu moitittavaa aikaisemmin.
Kaikissa Fidan kehitysyhteistyöohjelmissa henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa väärinkäyttöepäilyistä eteenpäin.
– Itä-Afrikan kumppaneillemme on vuosien ajan koulutettu hyvää taloushallintoa ja korruption ehkäisyn teemoja, minkä tuloksena myös tämä ilmianto voidaan nähdä, Konttinen toteaa.
Tansanian maaohjelmassa on esille tulleen väärinkäytöksen jälkeen lisätty taloudellista valvontaa ja tarkennettu seurannan käytänteitä kumppanin kanssa. Ohjelman henkilöstö on myös saanut lisäkoulutusta taloushallinnosta.
Fida on ollut FPCT-kirkon kumppani vuosikymmenten ajan. Kumppani toteuttaa kehityshankkeita myös usean muun kansainvälisen järjestön kanssa. Sillä on selkeät rakenteet ja valvontakäytännöt kehitysohjelmissaan.
– FPCT on toiminut tämän tapauksen selvittämiseksi jämptisti. Kirkon toiminnassa on vallinnut läpinäkyvyyden ja suoraselkäisyyden kulttuuri, Konttinen sanoo.
Fidan kehitysyhteistyön ja Tansanian maaohjelman päärahoittaja on Suomen ulkoministeriö. Fida on tehnyt epäillystä väärinkäytöksestä virallisen ilmoituksen ulkoministeriölle. Varat palautetaan ulkoministeriölle erillisen päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja:
Kehitysyhteistyöjohtaja Anne Haverinen, 050 416 4076, anne.haverinen@fida.fi
Itä-Afrikan ohjelmapäällikkö Paula Konttinen, 050 918 5472, paula.konttinen@fida.fi