Ajankohtaista

”Mahdollistamme koulutuksen kaksi kertaa Helsingin peruskoululaisia vastaavalle määrälle lapsia” – Työn tulokset vahvasti esillä Fidan seminaarissa

Elokuun toisella viikolla Fida järjesti toimistollaan kehitysyhteistyön seminaarin, johon osallistui Fidan avustustyön henkilöstöä.

Fidan toimiston täytti iloinen puheensorina, kun Suomessa työskentelevät sekä kotimaan jaksolla olevat kokoontuivat lomien jälkeen yhteen. Etäyhteyksin mukana oli kollegoita muun muassa Nepalista, Kongosta ja Ugandasta. Kerran vuodessa pidettävän seminaarin tavoitteena on suunnata lomien jälkeen katseet tulevaan työkauteen ja keskustella yhdessä työstä ja tulevaisuudesta. Yhdessä iloittiin myös menneen kauden saavutuksista.

Kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Maikki Kuittinen kuvaili kehitysyhteistyömme viime vuoden tuloksia pysäyttävällä tavalla.

– Kun esittelin viime vuoden tuloksia [Fidan] hallitukselle, huomasin, että on haastavaa edes käsittää, miten paljon ihmisiä työstämme hyötyy, Kuittinen kertoi.

Tästä ajatuksesta inspiroituneena Kuittinen ryhtyi vertaamaan avustustyömme tuloksia johonkin suomalaisia lähempänä olevaan asiaan.  Esimerkiksi 91 000 lasta sai paremmat mahdollisuudet koulunkäyntiin työmme ansiosta.

– Mahdollistamme koulutuksen kaksi kertaa Helsingin peruskoululaisia vastaavalle määrälle oppilaita maissa, joissa toimimme, Kuittinen kuvaili seminaarissa.

Fidan kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Maikki Kuittinen puhumassa seminaarin osallistujille valkokankaan edessä.
Kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Maikki Kuittinen puhui kerran vuodessa järjestettävässä kehitysyhteistyön seminaarissa Fidan toimistolla.

Vertaus on pysäyttävä. Ja se toimii. 91 000 lasta on jo sen kokoluokan luku, että ihmismielen on haastavaa käsittää sen suuruutta. Helsingin peruskoululaisten määrä on sekin suuri – noin 45 000 oppilasta – mutta kun oivallamme, että Fidan työstä hyötyneitä oppilaita oli tuohon verrattuna kaksinkertainen määrä meidän on helpompi käsittää, kuinka merkittävästä asiasta on kyse. [1]

Maikki Kuittinen lisäsi vielä löylyä kertomalla, että Helsingissä on noin 100 peruskoulua. Maailmalla Fidan työ vaikuttaa yli 240:ssä koulussa. Niissä on tehty parannuksia saavutettavuuteen ja opetusympäristöön. Kouluihin on rakennettu vessoja ja niitä on varustettu pulpeteilla ja oppimateriaaleilla. Koulutukseen pääsyn ja sen laadun parantamisen lisäksi Fidan kehitysyhteistyö edistää turvallisia elinympäristöjä.


Vuonna 2022:
  • 91 000 lapsen pääsy koulutuksen pariin vahvistui (näistä 2 600 on vammaisia lapsia).
  • Koulutuksen laatu parani yli 120 000 lapselle.
  • 11 100 vanhempaa osallistui säännöllisesti vanhempainryhmiin.
  • Yli 2 000 opettajaa koulutettiin inklusiivisen opetuksen menetelmistä.
  • Vahva yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa jatkui.

 

Lue kouluun päässeen burundilaisen Abayon tarina täältä.

[1] Helsingin peruskoulujen ja koululaisten määrä.