Ulkopuolinen arviointiraportti: Fidan kehitysyhteistyön ohjelma Keniassa saavutti tuloksia yli asetettujen tavoitteiden

Fida teetti Keniassa tehdystä kehitysyhteistyöstä ulkopuolisen arvioinnin. Sen mukaan viimeisen viiden vuoden työ on ollut erittäin tuloksellista ja edistänyt niin Kenian kuin Suomen kehitystavoitteita.

Lue lisää