Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu

Maikki Kuittinen

050 352 4439

Ohjelmapäällikkö, Fidan kehitysyhteistyö.

Rowan Clusker

050 408 6285

Asiantuntija, kehitysyhteistyö. Fidan kehitysyhteistyöohjelman raportointi. (31.12.2021 saakka)

Jorma Kuitunen

050 448 5446

Asiantuntija, kehitysyhteistyö. Kansainväliset rahoitushaut, yritysyhteistyö ja innovaatiot. (15.5.2021 saakka)

Katja Köykkä

050 523 3098

Asiantuntija, vaikuttamistyö. Poliittinen vaikuttaminen, tapahtumat ja kampanjat. Henkilöstöhallinto: Fida Care -tiimin koordinaattori (lähetetyn työn henkinen huolto).

Iina Mattila

050 433 4174

Globaalikasvatuksen koordinaattori. Vierailut, tapahtumat ja materiaalit globaalikasvatukseen.

Carita Murtonen

050 435 0124

Asiantuntija, kehitysyhteistyö. Kehitysyhteistyön suunnittelu. (30.8.2021 saakka)

Päivi Simi-Kim

040 532 9325

Työvapaalla 25.8.2021 saakka. Tiedottaja, kehitysyhteistyö.

Sina Urmas

040 741 8164

Työvapaalla toukokuuhun 2021 saakka. Asiantuntija, kehitysyhteistyö. Balkanin työ, kansainvälinen rahoitus. Teema: lapsen oikeudet.

Sini Ylimartimo

050 567 1187

Kehitysyhteistyön assistentti. Opinnäytetyöt (kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu).

Humanitaarinen apu

Maija Saarni

+25 6788 110 846 (ulkomailla ollessa)

Humanitaarisen avun päällikkö. Afrikka, Lähi-itä ja Keski-Aasia; asemapaikka Suomi/ulkomaat.

Anne Sorila

050 477 7797

Asiantuntija, humanitaarinen apu. Asemapaikka Suomi/ulkomaat.