Tule kummiksi

Nairobin katulapset

Kenian pääkaupungissa elää kymmeniä tuhansia kodittomia lapsia, joita uhkaavat hyväksikäyttö, huumeet ja väkivalta. Sinun tuellasi autamme katulapset kouluun.

Tule kummiksi ja auta katulapset kouluun

Itä-Afrikan slummeissa moni lapsi joutuu kadulle äärimmäisen köyhyyden, vanhempien sairauden tai alkoholiongelmien seurauksena. Elämä kadulla on ankaraa jokapäiväistä taistelua. Lapsia uhkaavat väkivalta, huumeet ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Fidan katulapsityön tukiohjelma aloitettiin vuonna 2001. Autamme paikallisia Full Gospel -seurakuntia työskentelemään katulasten ja heidän perheidensä parissa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten joutumista kaduille ja antaa katulapsille mahdollisuus uuteen elämään.

Nairobin slummissa asuva yhdeksänvuotias Purity joutui kadulle, kun hänen perheensä koti poltettiin. Kadulla Purity kerjäsi ruokaa, nukkui roskiksissa ja pakeni hyväksikäyttäjiä. Hänen isänsä kuoli ja äiti ajautui päihdeongelmiin. Perheen tilanne näytti toivottomalta.

Kummien tuella autamme Puritya ja hänen äitiään. Nyt heillä on taas koti, koruton ja ahdas, mutta katua kodikkaampi. Purity on päässyt kouluun ja saa oppia ja unelmoida. Hänen oikeutensa elää turvallista lapsuutta on vihdoin toteutunut.

Paikalliset seurakunnat tekevät työtä katulasten parissa eri paikkakunnilla Keniassa. Suurin työpanos kohdentuu Nairobin Kawangwaren slummiin, jonne perustettiin Nenäpäivä-keräyksen tuella katulapsikeskus Maisha Poa vuonna 2008. Keskus tarjoaa kadulle eläville lapsille ilmaisen ruokailun ja peseytymismahdollisuuden sekä henkistä ja hengellistä tukea. Keskuksella on monenlaista ohjaus- ja tukitoimintaa. Lapset pyritään ohjaamaan takaisin kotiin ja koulunpenkille.

Miten kummit vaikuttavat

Ennaltaehkäisemme lasten joutumista kadulle koko Kenian laajuisesti kouluja ja perheiden hyvinvointia tukemalla. Koulujen yhteyteen on rakennettu oppilasasuntoloita, joissa orvot ja köyhien perheiden lapset sekä Nairobin kaduilta palanneet lapset saavat turvallisen majoituksen.

Ennaltaehkäisevä työ valistaa yhteisöjä lasten oikeuksista. Tavoitteena on, että lasten perustarpeet, kuten terveys, koulutus, ruoka ja suoja, täyttyvät.

Kummit tukevat kaikkia ohjelmassa mukana olevia lapsia. Monilla entisillä katulapsilla on vaikeuksia saada rahoitusta lukio-opintoihinsa, vaikka intoa ja taitoa riittäisikin. Kummit tukevat erityisesti näitä nuoria opiskelijoita.

Yhteisökummin kuukausikannatus on vähintään 27€.

Tule kummiksi