Katkennut koulutie

Koronapandemian seuraukset näkyvät jo nyt. Suljetut koulut ovat termiittien ja vuohien valloittamia. Oppilaiden opinnot ja valmistuminen eivät ole pelkästään hidastuneet vaan osalla ne ovat jopa jääneet täysin kesken ja elämä on ottanut uuden, ei-toivotun suunnan.

Pandemia on vaikuttanut usealle elämän osa-alueelle. Perheiden toimeentulo on heikentynyt, sillä liikkumisen rajoittaminen haittaa kädestä suuhun elävien ihmisten työntekoa. Samaan aikaan maailmalla lisääntyneen hädän takia avustusjärjestöt ovat joutuneet pienentämään Bidibidissä jaettavia ruoka-avustuksia. Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden rakentaminen on vaikeutunut.

Bidibidin koulujen sulkemisella on kauaskantoiset vaikutukset. Kaikilla ei ole ollut edes ennen pandemiaa varaa opiskelumateriaaleihin tai koulumaksuihin, saati nyt. Koska koulut ovat kiinni ja koulutehtävät ovat vain lehdissä, televisiossa ja radiossa, tarvitsevat koululaiset rahaa, voidakseen jatkaa opiskelua. Rahaa, jota heillä ei ole.

Viimeistä vuotta koulua käyvä Robert kertoo opintojensa hidastuneen, mutta opettajien auttavan kovasti, että he pääsisivät jälleen vauhtiin. Hidastuminen ei kuitenkaan ole ainoa ongelma. Monet ovat jättäneet kokonaan koulun kesken, ilman aikomusta palata takaisin.

Vanhemmat näkevät hyötyvänsä lapsista enemmän töissä, joten kynnys lähettää lapsi takaisin kouluun sen auetessa on korkea. Miksi rohkaista lasta kouluun?  Robert on nähnyt, mitä koulun keskeyttämisestä seuraa. Avioliittoja solmitaan jo teininä ja nuorisoporukat sotkeutuvat päihteisiin.

Jos koulu olisi auki, he olisivat ehkä niin kiireisiä opiskelujen kanssa, ettei näin tapahtuisi.

Lisäksi teiniraskauksien määrä Bidibidissä on kasvanut pandemian aikana.

Opettajan toimiva Ngondora toteaa tilanteen lisänneen jo valmiiksi traumatisoituneiden ja ilman läheisiään elävien ihmisten stressiä.

– Se on emotionaalisesti hyvin haastavaa, kun koko ajan on, että ”älkää tehkö tätä ja sitä, älkää ihmiset sekoittuko keskenänne…”. Olemme ihan outoina täällä alueella, missä asumme… Tämä on stressaava tilanne kaikille, Ngondora kertoo.