Ajankohtaista

Leikkaukset kohtalokkaita kaikista köyhimmille

Fida ja muut suomalaiset kansalaisjärjestöt vetoavat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakkaan ja hallituspuolueiden puheenjohtajiin maailman köyhimpien puolesta ja muistuttavat, että suomalaiset tekevät järjestöissä arvokasta työtä.

”Suomelta on väärä valinta jättää auttamatta kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Suomalaiset eivät halua ummistaa silmiään, päinvastoin”, järjestöt kirjoittavat ministereille tänään lähetetyssä avoimessa kirjeessään.

Hallitusohjelma linjaa Suomen kantavan globaalia vastuuta ja vahvistavan turvallisuutta, kestävää kehitystä, rauhan rakentamista, ilmastonmuutoksen pysäyttämistä sekä parantavan naisten ja tyttöjen asemaa.

”Näitä tavoitteita ei ole käytännössä mahdollista saavuttaa ilman suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen vahvaa ammattitaitoa. Nyt esitetyt äkilliset 30-40 prosentin leikkaukset järjestöjen rahoitukseen ovat vastuuttomia. Ne uhkaavat romahduttaa järjestöjen pitkäjänteisen ja vaikuttavan työn tulokset. Järjestöt ovat suorin kanava kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi”, kirjeessä sanotaan.

Järjestöt vetoavat ministeriin, että suomalaisjärjestöjen tekemälle työlle annettaisiin arvoa ja siihen ei kohdistettaisi suunnitellun suuruisia leikkauksia.

”Pyydämme, että leikkauksia tehdään porrastetusti, maltillisesti ja kansalaisjärjestöjen toimintakykyä haavoittamatta. Toivomme, että suomalaisten sydäntä lähellä oleva ja yhteiskunnallista osallistumista tukeva järjestötyö säästyy määrärahaleikkauksilta kokonaan”, järjestöt vetoavat kirjeessään.

Ihmisoikeusperustainen politiikka vaarassa

”Me edustamme suomalaisia, tavallisia ihmisiä, jotka haluavat osallistua työhön oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kehitysyhteistyöllä on laaja kannatus: yli 80 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Jos toteutatte suunnitellut 30-40 prosentin leikkaukset, järjestöjen pitkäjänteiseltä ja vaikuttavalta työltä putoaa pohja.”

Sadattuhannet suomalaiset osallistuvat jo nyt kehitysyhteistyöhön järjestöjen kautta lahjoittamalla rahaa tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Onkin vaikea nähdä tilannetta, jossa julkisten tukien mittavat leikkaukset johtaisivat kansalaisten auttamishalun ja -kyvyn kasvamiseen entisestään. Lisäksi valtio ohjaa kansalaisten arvovalintoja omalla esimerkillään.

Järjestöt muistuttavat, että Suomi tunnetaan kansainvälisesti ennustettavasta toiminnasta ja sovittujen periaatteiden noudattamisesta. Suurien ja nopeiden leikkausten myötä Suomen maine luotettavana kumppanina kärsii ison kolauksen.

”Heikentämällä kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia Suomi heikentää samalla ihmisoikeusperustaista kehityspolitiikkaansa. Hauraissa valtioissa, joissa on heikko tai olematon kansalaisyhteiskunta, seuraukset ovat erityisen vakavat”, kirjoittavat järjestöt.

Järjestöjen työ pelastaa ihmisiä hukkumasta Välimereen, auttaa luonnonkatastrofien keskellä ja parantaa yhteiskuntien elinolosuhteita, ettei kenenkään tarvitsisi paeta kotimaastaan. Leikkaukset tulisi kohdentaa niin, että niiden vaikutukset kaikkein köyhimpiin ovat mahdollisimman vähäisiä.

Ministerivetoomuksen allekirjoittivat Abilis-säätiö, Crisis Management Initiative (CMI), Fida International, Frikyrklig Samverkan, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi, Reilu kauppa, Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK), Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision, Taksvärkki, Vammaiskumppanuus, sekä WWF Suomi.

 

Lähde: Kepan julkaisema tiedote