Ajankohtaista

Korona vauhditti digiloikkaa itäisessä Afrikassa

Fidan paikalliset yhteistyökumppanit välittävät eri mediakanavien kautta tietoa ja toivoa pandemian keskellä.

Kuva: Kenialainen pastori Mary tekee Nairobissa radio-ohjelmaa, joka käsittelee niin korona-asioita kuin perheväkivallan ehkäisemistä.

–Perustimme Facebook-sivun pari viikkoa sitten, ja nyt sillä on yli 600 seuraajaa, sanoo Ruth Sure, Fidan Kenian hanketyöntekijä.

Hän on innoissaan ja syystäkin: pelkästään radion kautta lyhyessä ajassa yli 1 500 kotitaloutta on saanut ajantasaista tietoa omalla kielellään koronan ennaltaehkäisystä ja hygieniasta. Fidan Kenian toimisto on tehnyt yhteistyötä tuttujen, paikallisten radiokanavien kanssa.

–Erityisesti lukutaidottomat ja vanhemmat ihmiset ovat kiitelleet radio-ohjelmia, jotka ovat heille ainoita kanavia saada oikeaa tietoa, kertoo Ruth Sure.

Keniassa, Ugandassa ja myös muissa Fidan Itä-Afrikan työmaissa on otettu vahva rooli oikean tiedon välittämisessä sekä erilaisten verkostojen vahvistamisessa, joiden kautta viestiä voidaan jakaa. Sosiaalinen media on tullut tärkeäksi työkaluksi tilanteessa, jossa kokoontumiset ja liikkuminen ovat kiellettyjä.  Oikean tiedon välittäminen on tärkeää alueilla, joilla huhut ja väärät uskomukset lisäävät taudin leviämistä.

Kiertokirjeen moderni versio

Ugandan helluntaikirkon piispa Charles Bagonza näkee kirkkojen roolin ensiarvoisen tärkeänä oikean tiedon välittämisessä korona- epidemian aikana.

Ugandan helluntaikirkon piispa Charles Bagonza kertoo, että median kautta saavutetaan miljoonia ugandalaisia niin radion, viestisovellusten, Twitterin kuin Facebookin välityksellä. Esimerkiksi nuoret levittävät viestit eteenpäin kukin sovitusti WhatsApp-sovelluksella.

–Olemme luoneet keskusteluryhmiä, jossa jaamme myönteisiä toivon viestejä ja muistutamme ihmisiä, että he eivät ole yksin vaan olemme heidän tukenaan, kertoo myös kenialainen Ruth Sure.

–Lisäksi radion ja television keskusteluohjelmissa on käsitelty erilaisia aiheita liittyen niin koronaan kuin myös esimerkiksi stressinhallintaan.

Lapsilta jää usein saamatta oikea tieto koronasta, muistuttaa Ruth Sure. Hän toteaa, että lasten tulee saada ohjausta vanhemmiltaan esimerkiksi siitä, miksi nyt on tärkeä pitää sosiaalista etäisyyttä.

–Tarjoamme perheille myös psykososiaalista tukea, jolla autetaan perheitä kestämään tämä tilanne, Ruth Sure sanoo.

Tiedon lisäksi vaikutetaan

Vapaaehtoistyöntekijät opettavat lapsia ja nuoria hygienia-asioissa ja käsienpesun tärkeydestä Keniassa.

Taistelu koronaa vastaan tarvitsee myös vahvaa vaikuttamistyötä. Fidan yhteistyötahot käyvät keskustelua päättäjien kanssa ja muistuttavat haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksien huomioimisesta pandemian aikana ja sen jälkeen.

Esimerkiksi näkövammaiset jäävät helposti yhteiskunnan ulkopuolelle. Nyt pyritään varmistamaan kumppanien kanssa, että he saavat materiaalia pistekirjoituksella esimerkiksi Keniassa. Tiedonvälitystä kuulovammaisille tehostetaan viittomakielisillä videoilla, joita on tehty ainakin Tansaniassa.

Taistelussa virusta vastaan tarvitaan laajaa yhteistyötä. Siksi paikalliset viranomaiset ja järjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötä. Fidan projektityöntekijät osallistuvat yhteistyötapaamisiin sopimaan työnjaosta ja saamaan uusinta tietoa. Yhteistyö on tiivistynyt myös terveysministeriöiden ja mediatalojen kanssa.

Psykososiaalinen tuki on noussut tärkeäksi teemaksi pandemian ehkäisemisen lisäksi. Esimerkiksi Keniassa perheväkivalta on lisääntynyt 33 prosenttia viimeisen kuukauden aikana. Jos Ugandassa projektityöntekijä tai vapaaehtoinen kuulee perheväkivallasta, häntä rohkaistaan ilmoittamaan tilantesta poliisiviranomaisen alaiselle lasten ja nuorten suojeluyksikölle. Yhteistyöryhmiin kuuluu eri maissa viranomaisia, kyläpäälliköitä, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, kirkkojen johtajia, vapaaehtoistyöntekijöitä sekä muita mielipidevaikuttajia.

–Olemme myös perustaneet verkoston, johon kuuluu vastuunkantajia eri sektoreilta, kertoo piispa Charles Bagonza Ugandasta.

–Kaikki uusin tieto covid-19- tautiin liittyen kulkee tämän verkoston kautta. Näin varmistamme, että yhteisöjen johtajat huolehtivat siitä, että myös lukutaidottomat ja vammaiset henkilöt saavat ajantasaista tietoa. Tiedon tulee tavoittaa kaikki riippumatta asemasta, yhteiskuntaluokasta, uskonnosta tai etnisestä ryhmästä.

Synnyttäjä pääsi sairaalaan

Hyvä yhteistyö on helpottanut yhteydenpitoa eri toimijoiden välillä. Charles Bagonza nostaa esimerkiksi tilanteen, jossa hän otti yhteyttä viranomaisiin, jotta synnyttävä äiti pääsi sairaalaan ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta.

–Viranomaisia on muistutettu siitä, että tällaiset herkät tilanteet hoituisivat hyvin emmekä menettäisi yhtään äitiä tai vauvaa koronarajoitusten takia, Bagonza toteaa.

Haasteet köyhissä ja hauraissa, tiuhaan asutuissa maissa ovat mittaamattomat epidemian iskiessä. Sosiaalinen eristäytyminen ja varautuminen on mahdotonta alueilla, joilla eletään kädestä suuhun ja joita köyhyys jo nyt runtelee. Terveydenhuollon kapasiteetti on alimitoitettu ja hygieniataso heikko.

Fidan toimintamaissa Aasiassa ja Afrikassa tälle vuodelle suunnitellut koulutukset pystytään onneksi pääosin hoitamaan luovasti eri teknologioita ja etäyhteyttä hyödyntäen. Tuemme kumppaneita toimimaan kriisin keskellä: paikalliset ohjelmatyöntekijät ovat saaneet muun muassa uusia laitteita ja sosiaalisen median koulutusta.

Ugandassa on jo aloitettu ruoka-avun jakaminen. Ihmisten päivittäinen toimeentulo on uhattuna, sillä ulkonaliikkumiskiellot ja muut rajoitukset vievät jokapäiväisen leivän monen perheen pöydästä.

Fida toimii nyt aktiivisesti koronan ennaltaehkäisyssä yhdeksässä Aasian ja Afrikan maassa osana Ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyötä. Erityisesti keskitytään tiedon välittämiseen sekä ruoka-avun, lääkkeiden, hygieniatarvikkeiden ja kasvosuojaimien jakamiseen. Myös käsienpesupisteitä on jo rakennettu ja rakennetaan lisää kouluihin sekä nuorisokeskuksiin. Suunnitelmia koronaviruksen ehkäisystä tehdään myös kuudessa muussa maassa, muun muassa Lähi-idässä. Auta taistelemaan koronaa vastaan, lahjoita Fidan korona-apuun!