Ajankohtaista

Fidan kannanotto Ugandan syrjivään lakiin ja kehitysrahoitusta koskevaan raporttiin

Suurennuslasi nojaa paperipinoa vasten

Kehitysyhteistyössä syrjimättömyys on ehdoton periaate 

Maaliskuussa 2023 Ugandan parlamentti hyväksyi lain, joka kiristää rangaistuksia homoseksuaalisista teoista. Laajaa kansainvälistä huomiota saanut lakiesitys on maailman julmimpia seksuaalivähemmistöjä kohtaan kiristäen näiden vähemmistöjen ja heidän läheistensä vainon Ugandassa äärimmilleen. Fida tuomitsee lain universaalien ihmisoikeuksien ja kristillisen etiikan vastaisena.

Fida on vuosikymmeniä tehnyt Ugandassa työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi kumppaninaan Pentecostal Churches of Uganda -kirkko (PCU). Fidan ja PCU:n kehitysyhteistyöohjelman tavoite on heikoimmassa asemassa elävien lasten, nuorten tyttöjen/naisten sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien, koulutuksen ja turvallisuuden edistäminen

Maanantaina 24.4. julkaistiin The Centre for Feminist Foreign Policy -keskuksen laatima raportti, jossa on tutkittu ugandalaisten uskonnollisten organisaatioiden saamaa kehitysrahoitusta muun muassa Suomesta. Raportti esittää, että Fidan ugandalainen kumppanikirkko olisi yksi sellainen taho, joka olisi levittänyt vihaa seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Fida suhtautuu vakavasti raportissa esitettyihin syytöksiin ja on käynnistänyt niistä selvityksen.

Fidan työssä syrjimättömyys on ehdoton periaate. Avun piiriin tulee kaikkien ihmisten olla tervetulleita. Fidan kehitysyhteistyön eettisen ohjeistuksen mukaisesti ohjelmaa toteuttaessamme seuraamme, että ihmisarvoinen kohtelu toiminnoissamme toteutuu eikä ketään syrjitä uskontoon, poliittiseen tai aatteelliseen kantaan/mielipiteeseen, vakaumukseen, sukupuoleen, etniseen taustaan, kastiin, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, ikään tai henkilöön liittyvään muun tekijän vuoksi. Fidan kehitysyhteistyökumppanit ovat sitoutuneet tähän linjaukseen. Fidalla on vastuu varmistaa, ettei mitään kaltoinkohtelua tapahdu työmme piirissä.

Emme jaa CFFP:n raportin näkemystä siitä, että kehitysrahoitus uskonnollisille toimijoille tulisi lopettaa Ugandassa. Sen sijaan kannatamme vuoropuhelun jatkamista. Kirkoilla on merkittävä rooli monien sorrettujenihmisryhmien ja yhteisöjen tukemisessa. Rahoituksen katkaiseminen kirkoilta sysäisi monet haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät entistä suurempaan ahdinkoon.

Kristillisenä järjestönä suhtaudumme seksuaalivähemmistöihin samalla tavalla kuin kaikkiin ihmisiin. Uskomme, että jokaisen ihmisen arvo on ehdoton: jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, ainutlaatuinen ja mittaamattoman arvokas.