Ajankohtaista

Fida odottaa leikkausten jälkeen myönteisiä tuulia

Fidan yhdistyksen kokous päätti viime vuoden lopussa vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta ja budjetista. Leikkausten vuoksi toimintaa joudutaan sopeuttamaan, mutta uusia tuuliakin odotetaan.

– Vaikean vuoden jälkeen odotamme aikaa, jolloin saamme suuntaa ja selkeyttä Fidan toimintaan. Purjeisiin odotellaan myönteisiä tuulia, muotoilee Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola.

Hakolan mukaan Fidan toimintaa on haluttu kohdentaa ja keskittää jo aiemmin, mutta nyt leikkaukset vauhdittivat tätä prosessia. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa kohdentaminen näkyy selvästi.

– Työmme kohdistuu sinne, missä on maailman kriisipesäkkeitä. Taistelemme äärimmäistä epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja viemme evankeliumia niille, jotka eivät sitä ole koskaan kuulleet, Hakola kiteyttää.

Uutta oppimassa

Vuonna 2016 Fidan budjetti on 3,6 miljoonaa euroa viime vuotta pienempi. Budjettileikkaukset vaikuttavat monin tavoin.

Fidan voimassa olevaa strategiaa päivitetään heti vuoden alussa uutta tilannetta vastaavaksi.

Fidan pääkonttorilla Helsingissä työskentelee 7 henkilöä ja ulkomaantyössä 15 henkilöä vähemmän. Vuonna 2016 Fidan ja helluntaiseurakuntien lähetettyjä työntekijöitä on 195 henkilöä kaikkiaan 39 maassa.

Pääkonttorin organisaatiomuutos, johon kuuluu muun muassa osastojen yhdistämistä ja ulkoistamista, vaatii toteuttelua ja uusien toimintatapojen omaksumista.

Resurssien pienenemistä huolimatta työn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta halutaan kehittää. Myös varainhankintaa tehostetaan rahoituksen turvaamiseksi.

Valtion kehitysyhteistyötuki vähenee kolmanneksella

Vuoden 2016 Fidan kokonaistuotot on budjetoitu 17,8 miljoonaksi euroksi, mikä on 3,6 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2015.

Valtion ja EU:n tuki kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun on 5,7 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli 9 miljoonaa euroa. Valtion leikkausten suuruus on noin 34 prosenttia. Omarahoitusosuus nousee 18:sta 26 prosenttiin.

Lahjoitustuottoja, kuten kummimaksuja ja muita lahjoituksia, tavoitellaan noin kolmen miljoonan euron verran. Helluntaiseurakunnat osallistuvat tukimaksuilla.

Fida lähetystorien tavoitteena on 8,1 miljoonan euron bruttotuotto ja 0,9 miljoonan nettotuotto.

Varsinaisen toiminnan kulut (ei sisällä Fida lähetystorien kuluja) ovat kaikkiaan 10,7 miljoonaa.

Kehitysyhteistyöohjelman osuus on 5,9 miljoonaa ja lähetystyöohjelman 1,8 miljoonaa euroa. Lähetystyön osuus on pienempi, koska siinä eivät näy helluntaiseurakuntien omiin budjetteihin kirjatut lähetystyökulut.

Johtamiseen, viestintään, seurakuntayhteyksiin, talouteen ja yleishallintoon on budjetoitu kaikkiaan 3 miljoonaa euroa.

Fida varautuu tekemään pakolaistyötä kotimaassa

Yhdistyksen kokous hyväksyi Fida International ry:n sääntömuutoksen, jolla tarkennetaan yhdistyksen asemaa ja toiminnan tarkoitusta.

Humanitaarinen apu nostettiin yhdeksi Fidan päätoimialaksi lähetys- ja kehitysyhteistyön rinnalle. Sääntömuutos mahdollistaa myös sen, että Fida voi perustaa kotimaassa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia. Tähän mennessä Fida on keskittynyt pakolaisten auttamiseen ulkomailla.

Sääntömuutoksen myötä Fida voi jatkossa yhdistyksen kokouksen päätöksellä tehdä yhtiömuotoista varainhankintaa.

Yhdistyksen kokous valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Etelä-Pohjanmaan edustajaksi valittiin Jacob Huttusen tilalle Ville Pitkänen. Keski-Suomen edustajaksi valittiin Lasse Salokankaan tilalle Jyrki Palmi. Varsinais-Suomen edustajaksi valittiin Tommi Salokiven tilalle Eero Ketola. Uudelleen valituiksi tulivat Kyösti Havukainen (Pohjois-Karjala) ja Tapani Kauppinen (Lappi).