Ajankohtaista

Järjestöt patistavat YK:ta ottamaan syyrialaiset mukaan avustustoimiin ja rauhantyöhön

Järjestöt: Syyrian avunannon ja rauhantyön onnistuminen vaatii sitä, että YK ottaa niihin mukaan myös syyrialaiset toimijat.

Suomi isännöi YK:n järjestämää kansainvälistä Syyria-konferenssia 23.-24. tammikuuta. Helsingissä pidettävässä kokouksessa YK julkaisee Syyrian ja sen naapurimaiden auttamista koskevat suunnitelmat.

Tänään julkaistussa kannanotossa seitsemän suomalaista kansalaisjärjestöä – niiden joukossa Fida – vaativat yhteisessä kannanotossaan YK:ta osallistamaan Syyrian paikallisyhteisöjä, kansalaisyhteiskuntaa ja paikallishallintoa kaikkeen Syyriassa tehtävään työhön.

Järjestöt korostavat, että vain syyrialaisten itsensä osallistuminen luo edellytykset rauhalle ja hyvinvoinnille Syyriassa. Lisäksi koulutus ja toimeentulo ovat edellytyksiä onnistuneelle jälleenrakennukselle ja syyrialaisten tulevaisuudelle.

Paikallinen yhteistyö Syyriassa luo edellytyksiä rauhalle

Järjestöjen mukaan kansainvälinen yhteisö on tähän asti toiminut Syyriassa omien verkostojensa kautta. Koordinaatiota paikallisten toimijoiden kanssa ei ole ollut riittävästi.

Nyt kun Syyrian sodassa alkaa seitsemäs vuosi, on korkea aika ottaa myös syyrialaiset toimijat paremmin mukaan kaikkeen Syyriaan suuntautuvan avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Paikallistoimijoiden huomiointi on tärkeää, koska ne luovat rauhan edellytykset ja rakentavat yhteisöjen selviytymiskykyä konfliktin keskellä.

”On myös olennaista, että kansainväliset toimijat osallistavat toimijoita kaikista poliittisista ryhmistä ja kaikilta alueilta, mikä auttaa ratkaisemaan jo olemassa olevia kärjistyneitä poliittisia jakolinjoja”, järjestöt sanovat kannanotossaan.

Syyrian nuoret kouluun ja töihin

Järjestöt kiinnittävät huomiota myös alueen ennätykselliseen nuorisotyöttömyyteen ja nuorten näköalattomuuteen.

Tähän mennessä kansainvälisen yhteisön koulutusratkaisut ovat keskittyneet vain lasten ensimmäisiin kouluvuosiin, mutta toimet ovat olleet riittämättömiä, eivätkä kaikki lapset ole edelleenkään koulussa. Tämän jälkeen koulutie lisäksi katkeaa, koska jatkomahdollisuudet puuttuvat.

Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että syyrialaiset voivat saattaa koulutuksensa loppuun. Koulutuksen on myös rakennettava siltoja työelämään, jotta nuoret voivat rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Crisis Management Initiative, Felm ─ Suomen Lähetysseura, Fida, Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset.

Järjestöt kutsuvat myös muita toimijoita kannanoton allekirjoittajaksi.

Lue järjestöjen kannanotto: CSO Statement on Supporting Community Resilience in Syria

KUVA: Lea Pakkanen/Suomen Lähetysseura