Tulevaisuus on lasten!

Varustamme paikallisia yhteisöjä toimimaan lapsen oikeuksien puolustajina.

Varustamme paikallisia yhteisöjä toimimaan lapsen oikeuksien puolustajina.

Yhdessä paikallisten kirkkojen kanssa rakennamme rauhaa, luomme oikeudenmukaisuutta ja vahvistamme ihmisarvoa maailman köyhimmillä alueilla.

Työmme kohdistuu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. He ovat usein lapsia, vammaisia, naisia tai vähemmistöjen edustajia.

Yhteistyössä paikallisten yhteisöjen, kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa puolustamme lapsen oikeuksia 16 maassa. Tervetuloa tutustumaan työhömme!

Lahjoita kehitysyhteistyöhön