Tulevaisuus on lasten!

Varustamme paikallisia yhteisöjä toimimaan lapsen oikeuksien puolustajina.

Varustamme paikallisia yhteisöjä toimimaan lapsen oikeuksien puolustajina.

Yhdessä paikallisten kirkkojen kanssa rakennamme rauhaa, luomme oikeudenmukaisuutta ja vahvistamme ihmisarvoa maailman köyhimmillä alueilla.

Edistämme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia: lasten, vammaisten henkilöiden, tyttöjen ja naisten sekä kotoaan paenneiden ja kaltoinkohdeltujen ihmisten oikeuksia.

Toimimme yhdessä paikallisten yhteisöjen, kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa yhteensä 15 maassa vuonna 2021. Tervetuloa tutustumaan työhömme!


Lahjoita kehitysyhteistyöhön