Kehitysyhteistyössä tähdätään kestävään muutokseen

Fidan kehitysyhteistyössä tavoitellaan kestävää muutosta

Fidan kehitysyhteistyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä kehitysmaissa, parantaa yhteisöjen elinolosuhteita kestävästi ja nostaa heikoimmassa asemassa olevien ääni kuuluviin.

Lataa tästä kehitysyhteistyön ohjelma (2014-2016)

Lataa tästä kehitysyhteistyön tuloksia vuodelta 2014

Lataa tästä kehitysyhteistyön vuosiraportti 2014

Lataa tästä kehitysyhteistyön edellisen ohjelmakauden raportti (2011-2013)

Fida toteuttaa 42 kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun hanketta 24 maassa vuonna 2016. Fidan kehitysyhteistyöhankkeet liittyvät esimerkiksi ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, ruokaturvan kohentamiseen tai perus- ja ammattikoulutuksen edistämiseen.

Kehitysyhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan ruohonjuuritasolla yhdessä kehitysmaiden kumppanien kanssa. Usein kumppanina on kansallinen kirkko. Kumppaneita vahvistetaan niin, että ne voivat toimia oikeudenmukaisina, välittävinä ja vastuullisina vaikuttajina omissa yhteisöissään.

Suomen ulkoasiainministeriö on Fidan kehitysyhteistyön merkittävin rahoittaja. Kehitysyhteistyötä tuetaan myös yksityisillä lahjoituksilla ja Fida Second Hand -myymälöiden  tuotoilla.