Kehitysyhteistyössä tähdätään kestävään muutokseen

Fidan kehitysyhteistyössä tavoitellaan kestävää muutosta

Fidan kehitysyhteistyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä kehitysmaissa, parantaa yhteisöjen elinolosuhteita kestävästi ja nostaa heikoimmassa asemassa olevien ääni kuuluviin.

Lue tästä vuoden 2017 kehitysyhteistyön hankekuvaukset

Lataa tästä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun tulosjulkaisu 2014-16

Lataa tästä kehitysyhteistyön ohjelma (2014-2016)

 

Fida toteuttaa 32 kehitysyhteistyön hanketta 17 maassa vuonna 2017. Fidan kehitysyhteistyöhankkeet liittyvät esimerkiksi ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, ruokaturvan kohentamiseen tai perus- ja ammattikoulutuksen edistämiseen. Meneillään on ohjelmakauden 2018-21 suunnittelu. Lapsen oikeudet, etenkin haavoittuvimpien lasten ja nuorten, ovat nousemassa tärkeäksi teemaksi työssämme.

Kehitysyhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan ruohonjuuritasolla yhdessä kehitysmaiden kumppanien kanssa. Usein kumppanina on kansallinen kirkko. Kumppaneita vahvistetaan niin, että ne voivat toimia oikeudenmukaisina, välittävinä ja vastuullisina vaikuttajina omissa yhteisöissään.

Suomen ulkoasiainministeriö on Fidan kehitysyhteistyön merkittävin rahoittaja. Kehitysyhteistyötä tuetaan myös yksityisillä lahjoituksilla ja Fida Second Hand -myymälöiden  tuotoilla.