Fidan korruptionvastainen toiminta

Fidan eettisen toiminnan periaatteet

Fidan nimi tulee latinankielisestä uskollista ja luotettavaa tarkoittavasta sanasta. Sitä Fida kristillisenä järjestönä haluaa olla kaikessa toiminnassaan, suhteessa yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Eettisyys todentuu päivittäisissä teoissa ja valinnoissa, siinä kuinka vastuullisesti hoidamme tehtävämme ja huolehdimme arvojemme toteutumisesta koko järjestön toiminnassa.

Oheinen lomake on luotu tukemaan Fidan omaa riskien hallintajärjestelmää. Sen kautta kuka tahansa Fidan työn piirissä oleva henkilö – työntekijä, kumppani, asiakas, lahjoittaja, hyödynsaaja – voi ilmoittaa kokemastaan tai havaitsemastaan mahdollisesta väärinkäytöksestä. Kaikki epäilyt tutkitaan.

Huomaathan, että lomaketta ei tule käyttää kenenkään henkilön tai organisaation vahingoittamiseen tai perusteettomaan maineen mustamaalaamiseen.

Fida sitoutuu kehitysyhteistyötoiminnassaan Suomen Ulkoministeriön määrittämän ohjelmatuen toteutuksen tavoitteisiin ja periaatteisiin sekä eettisiin sääntöihin. Fidan kehitysyhteisyön strateginen tavoite on lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen. Suomalaisena kummijärjestönä ja lasten parissa työskennellessämme sitoudumme YK:n lastenoikeuksien sopimukseen, sen neljään yleiseen periaatteeseen sekä Fingon ylläpitämään ohjeistukseen kansalaisjärjestöjen kummilapsitoiminnan eettisistä periaatteista.

Emme hyväksy ihmisarvon loukkaamista missään muodossa. Ymmärrämme, että ihmisarvon loukkaukset liittyvät läheisesti syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden käsitteeseen. Korruptio ja heikko hallinto aiheuttavat ja ylläpitävät syrjiviä rakenteita. Siksi emme toimi kumppanuuksissa tai verkostoissa, jotka suosivat korruptiota tai syrjivät ja vahingoittavat ihmisiä. Tämän varmistamiseksi arvioimme toimintaamme ja toimintaympäristöämme ihmisoikeusnäkökulmasta käsin.

Fida ei hyväksy korruptiota missään muodossa toiminnassaan. Korruption vastainen toiminta integroidaan kaikkeen työhön ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista seurataan läpinäkyvän taloushallinnon kehittämisellä. Mahdolliset korruptioepäilyt käsitellään välittömästi ja vaadittaviin toimenpiteisiin ryhdytään kohdemaan ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Fidalla on nollatoleranssi seksuaalisen hyväksikäytön sekä häirinnän suhteen, kuten myös syrjinnän ja vallan väärinkäytön suhteen. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa. Valta-aseman hyväksikäyttö ei ole sallittua:  seksin ostaminen on kiellettyä eikä omaa valta-asemaa saa käyttää seksiin painostamisen keinona. Fida suhtautuu erittäin vakavasti hyödynsaajiensa sekä työntekijöidensä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseen. Mahdolliset epäilyt seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä käsitellään välittömästi ja vaadittaviin toimenpiteisiin ryhdytään kohdemaan ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Jos kuitenkin havaitset ja epäilet esimerkiksi korruptioon liittyvää väärinkäytöstä, käytä alla olevaa lomaketta siitä kertomiseen. Lomakkeella voit ilmoittaa (myös anonyymisti), jos epäilet tai olet kohdannut seksuaalista häirintää Fidan toiminnan piirissä. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.