Fidan toiminnan rahoitus

Faktaa Fidan toiminnasta ja sen rahoituksesta

Fidan toimintaa rahoitetaan lahjoitusvaroilla, julkisilla tuilla, seurakuntien tukimaksuilla ja Fida-myymälöiden voitolla.

Fidan toiminnan rahoitus: lahjoitukset ja julkinen tuki

Lahjoittajat ovat Fidan toiminnan kivijalka. Fidan työssä toivon ja tulevaisuuden puolesta ovat mukana niin kummit, kuukausilahjoittajat kuin erilaisiin kampanjoihin ja keräyksiin osallistuvat kertalahjoittajat.

Merkittävä osa Fidan rahoituksesta tulee julkisista tuista eli Suomen ulkoministeriön tuesta kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun sekä EU:n tuesta kehitysyhteistyöhön.

Muita Fidan työn tärkeitä rahoituslähteitä ovat seurakuntien tukimaksut, testamenttilahjoitukset, Fida seconhand -myymälöiden voitto sekä yrityskumppaneiden lahjoitukset. Jo vuodesta 1979 toimineet Fida-myymälät edistävät myös kestävää kehitystä, eettistä kuluttamista ja kiertotaloutta.

Rahoituksen turvin voimme vuositasolla tuoda toivoa noin kolmelle miljoonalle ihmiselle.

Fidan taustayhteisö: helluntaiseurakunnat Suomessa

Fidan juuret ovat Suomen helluntaiseurakunnissa. Seurakunnat muodostavat yhdistyksen jäsenkunnan ja maksavat Fidalle tukimaksuja. Seurakuntien rahoituksella tuotetaan ulkomaantyöhön liittyviä palveluita ja katetaan lähetystöntekijöiden lasten koulunkäyntikuluja. Fidan hallitus koostuu helluntaiseurakuntien maakunnittain valitsemista edustajista.

 

Fidan tärkeitä kumppanuuksia

Fida on yksi Suomen ulkoministeriön ohjelmatukijärjestöistä kehitysyhteistyössä. Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn rahoitus tulee suureksi osaksi ulkoministeriöltä. Ministeriö valvoo ohjelmatukijärjestöjen rahankäyttöä raportoinnin ja tilin- ja toiminnantarkastusten kautta. Yhteistyötä on tehty jo vuodesta 1974 lähtien.

Saamme rahoitusta myös Euroopan unionilta (Euroopan komission kehitysyhteistyörahoitus EU-AID). Fidalla on myös EU:n humanitaarisen avun pääosasto ECHO:n myöntämä kumppanuusstatus.

Kotimaan yrityskumppaneistamme voi lukea lisää tästä.

 

Käytämme lahjoitusvaroja vastuullisesti

Varainhankintaa tehdään Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan alla. Fida on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen. VaLa ry:n periaatteiden mukaisesti Fida haluaa edistää kansalaisjärjestöjen varainhankinnan eettisyyttä ja vastuullista lahjoittamiskulttuuria ja tätä kautta myös kansalaisten luottamusta varainhankintaan.

 

Verkostot vahvistavat työtämme

Ulkomaantyössä toimivat työntekijät ovat pääosin suomalaisten helluntaiseurakuntien lähettämiä ja palkkaamia. He toimivat työkohteessa yhteistyössä paikallisen helluntaiseurakunnan tai muun kristillisen kirkon tai järjestön kanssa. Olemme näin osa maailmanlaajuista kristillisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen verkostoa, jonka kautta pystytään antamaan apua nopeasti paikallisia voimavaroja hyödyntäen.

 

Tutustu Fidan vuosikertomukseen

Lisätietoja Fidan taloudesta ja muista avainluvuista löydät uusimmasta vuosikertomuksesta. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan Fidan varsinaisen toiminnan kuluista 80% kohdistui ulkomaantyöhön ja 20% hallintoon, viestintään ja varainhankintaan.