Samalla viivalla -toimintapäivä

Ihmisarvoinen elämä ja toisten oikeuksien kunnioitttaminen eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Fida järjestää 23.5.2022 yläkoululaisille suunnatun koululaiswebinaarin, jonka teemana on Samalla viivalla. Webinaarissa pohditaan ihmisoikeuksia: jotta kaikilla olisi mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, meillä kaikilla on vastuu toisten oikeuksien kunnioittamisesta ja edistämisestä lähellä ja kaukana. Toteutuksessa on mukana nuoria Suomesta ja maailmalta.

Samalla viivalla -webinaarin tavoitteena on herätellä oppilaita pohtimaan mm.

  •  Mitä ihmisarvo ja yhdenvertaisuus merkitsevät?
  • Miten ihmisoikeuksia voidaan edistää ja haasteita ratkaista?
  • Millaisin keinoin oppilaat voivat vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa arjessaan?

Tapahtuma tukee laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksia Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu(L2) sekä Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Sisällöltään päivä palvelee hyvin mm. yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tavoitteita ja soveltuu osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Webinaari julkaistaan 23.5. klo 9.00 ja on kestoltaan noin yhden oppitunnin mittainen (45 min., webinaari + keskustelu luokan kesken). Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta he pääsevät katsomaan webinaarin joko julkaisun yhteydessä tai muuna ajankohtana. Tallenne on katsottavissa saman linkin kautta välillä 23.5. klo 9.00 – 27.5. klo 15.00.

Tältä sivulta löytyvien tehtävien avulla voitte työstää webinaarin teemoja luokassa eteenpäin.

Ilmoittaudu mukaan tästä.

Lataa Samalla viivalla -tehtäväpaketti tästä 

Lataa Valinnat-työpajan materiaali tästä