Riistetty lapsuus

Avioliitto tarkoittaa alaikäisille lapsille sitä, että koko maailma kääntyy ylösalaisin. Perheestä huolehtiminen määrittää elämän jatkon: pojat joutuvat töihin ja tytöt huolehtivat kodista. Lapsuuden leikit ovat vain muisto.

Lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos se vain on lapselle turvallista. Lapsen kehitykselle on jo se ongelmallista, että hänet viedään turvallisesta kotiympäristöstä täysiin vieraaseen sosiaaliseen ympäristöön ilman ystävien ja perheen tukea. Yksinäisyys ja pelko ovat läsnä arjessa. Useat lapsena naitetut naiset kertovat kokeneensa pelkoa, sillä he olivat tietämättömiä siitä, mitä heiltä odotettiin. Tältä he haluavat suojella omia lapsiaan.

Kun avioliiton myötä lasten koulutuspolku katkeaa, haaveet ammatista tai kunnollisesta työstä haalistuvat. Tytöistä tulee täysin taloudellisesti riippuvaisia miehestään. Köyhyydestä nousemisen mahdollisuudet heikentyvät sen myötä entisestään.

Hän menetti itsenäisyytensä, kertoo nuori tyttö teininä naimisiin menneestä ystävästään.

Lapsi on sekä henkiseltä että fyysiseltä kehitykseltään edelleen kehittyvässä vaiheessa eikä ole valmis toimimaan esimerkiksi äidin roolissa. Lapsi joutuu opettelemaan äidin roolin liian aikaisin. Äitiys ja synnyttäminen on itsessään iso riski sekä äidille että lapselle. Raskauden ja synnytyksen aiheuttamat komplikaatiot ovat suuri syy 15-19 vuotiaiden tyttöjen kuolemille. Naisen tehtävänä nähdään kuitenkin lapsien saaminen. Jos tyttö ei voi tulla raskaaksi, voi hän joutua miehen perheen hylkäämäksi. Kouluttamaton, miehensä hylkäämä tyttö voi joutua ympäröivän yhteisön hyljeksimäksi.

Lapsiavioliittojen myötä tytöt joutuvat seksuaaliseen kanssakäymiseen jo ennen kuin ovat fyysisesti tai henkisesti siihen valmiita. He tietävät vain vähän omasta seksuaalisuudestaan ja omista oikeuksistaan. Lisäksi kotiväkivallan todennäköisyys on alle 15-vuotiaana naimisiin menneiden kohdalla 50 prosenttia suurempi kuin vanhempien kohdalla.  Monet lapsena naimisiin menneet naiset kohtaavat fyysisten ja terveydellisten ongelmien lisäksi myös mielenterveydellisiä haasteita edellä mainittujen seurauksien takia.

Lapsiavioliitoilla tarkoitetaan alaikäisen avioitumista joko toisen alaikäisen tai sitten itseään paljon vanhemman kanssa. Suurimmassa riskiryhmässä ovat tytöt, mutta myös poikien kohdalla tapahtuu lapsiavioliittoja.